Kaikki me olemme syntyneet tiettyyn kulttuuriin, joka vaikuttaa siihen, kuinka ”olemme maailmassa”. Tämä lähtökohta vaikuttaa omaan toimintaamme sekä muiden kohtaamiseen. On hyvä tunnistaa ja tunnustaa omat kulttuuriset identiteetit ja ne lukuisat tavat, joilla ne vaikuttavat kohtaamisiin niin työelämässä kuin muuallakin. Kulttuurienvälinen osaaminen on kykyä toimia kunnioittavasti toisesta kulttuurista tulevia henkilöitä kohtaan tavalla, joka suojelee ja säilyttää jokaisen arvokkuuden.  

Koulutus on suunniteltu kansainvälisenä hanketyönä rakennetun verkkokoulutuksen pohjalta. Siihen sisältyvät Henkilökeskeinen ohjaaminen ja coachaaminen -verkkokurssin koulutusosiot: Kulttuurienvälisen osaamisen kehittäminen ja Kulttuurienvälisen osaamisen syventäminen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu itsenäinen verkkomateriaalin opiskelu, sekä ohjatut iltawebinaarit 2.3. ja 11.3. 

Kulttuurienväliset taidot -verkkokoulutus tukee osaamista eri kulttuurisista ja sosiaalisista taustoista tulevien ihmisten kanssa työskentelemiseen ja kohtaamiseen. Samalla tutkitaan ja peilataan omaa kulttuurista taustaa ja sen vaikutusta omaan vuorovaikutukseenKoulutus mahdollistaa oman maailmankuvan laajentamisen ja sen kautta siltojen rakentamisen erilaisten kulttuuristen kuilujen välille.  

Kouluttajana kokonaisuudessa toimii koulutustuottaja Krissu Sirola-Korhonen. 

Toteutus: verkko-ohjattuna iltawebinaarit 2.3. ja 11.3.  

Koulutuksen hinta 100 €(PAM ja SEL tukevat koulutusta jäsenilleen) 

Ilmoittaudu koulutukseen!