Tekstit, joissa lukee vertaisoppiminen, osallisuus, kriittinen pedagogiikka, yhteisöllisyys ja oppijalähtöisyys.

Koulutuksemme kannustavat järjestötoimijoita kansalaisaktiivisuuteen ja kriittiseen ajatteluun.

KSL:ssa toiminnan tarkoitus on vaikuttaa yhteiskunnan arvopohjan muodostumiseen ja vahvistaa demokratiaa sekä yhteiskuntarauhaa. Pedagogiikan ydintä on kyky tarkastella asioista monipuolisesti ja kriittisesti eri näkökulmista.

Opintotoiminnasta vastaavat