Moninaisuuden kohtaajaksi ja saavutettavuuden edistäjäksi

Miten voit ohjaajana edistää osallisuutta, toiminnan saavutettavuutta ja oppimista erityisesti monikulttuurisissa ympäristöissä?

Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -koulutuksessa kehität tietojasi ja taitojasi moninaisuuden kohtaajana ja saavutettavuuden edistäjänä.

Koulutus koostuu verkko-oppimateriaalin itsenäisestä opiskelusta. Koulutuksen jälkeen voit hakea digitaalista Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -osaamismerkkiä tekemällä verkko-oppimismateriaaliin liittyvät tehtävät.

Lue lisää osaamismerkistä Open Badge Factoryn verkkosivulta.

Sarjakuva, jonka ruuduissa ihmiset kohtaavat toisiaan. Kuvassa on tekstit Kehity moninaisuuden kohtaajana, Tervetuloa!, kutsu mukaan, kuule, kunnioita, kiinnostu ja kannusta.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita

  • maahan muuttaneiden vapaaehtoistoiminta ja osallisuus
  • sosiaalinen saavutettavuus: estävät ja edistävät tekijät
  • oman taustan tiedostaminen
  • kohtaamistaidot ohjaajan työkaluina
  • osaamisen tunnistaminen ja työkaluja osaamisen tunnustamiseen

Kurssilla saat valmiudet

  1. tunnistaa vapaaehtoistoiminnan ja yhteisöjen merkityksen osallisuuden vahvistajina
  2. ottaa käyttöön keinoja edistää toiminnan sosiaalista saavutettavuutta
  3. ymmärtää kohtaamistaitojen merkityksen ohjaustilanteissa
  4. kuvailla miten tukea, tunnistaa ja tunnustaa oppimista vapaaehtoistoiminnassa

Opiskele Peda.netissä

Löydät koulutuksen Peda.net-oppimisympäristöstä.

Kysy lisää