Perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksiin. Päivitetty 21.10.2022.

Rekisterinpitäjä

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry, KSL opintokeskus
Lintulahdenkatu 10, 4. krs., 00500 Helsinki
p. 040 197 4209 (arkisin klo 10–14)
; www.ksl.fi

Rekisterin nimi

KSL:n koulutus-, tapahtuma-, opintokerho-, uutiskirje- ja julkaisutilausrekisteri

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuula Kumpumäki, pääsihteeri, opintojohtaja
Lintulahdenkatu 10, 4. krs., 00500 Helsinki
puh. 050 3239 143

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietojen antamisen peruste

Rekisterin henkilötietojen keräämisen tarkoitus on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n ja KSL-opintokeskuksen (myöhemmin KSL) koulutus- ja tapahtumatoiminnan järjestäminen ja materiaalitilauksiin vastaaminen sekä niihin liittyvä kehittäminen, yhteydenpito ja taloushallinto. Henkilötietoja voidaan käsitellä profilointitarkoituksiin markkinoinnin ja viestinnän kohdentamisessa henkilön preferenssien mukaisesti.

Henkilötietojen antaminen perustuu lakiin (laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998) tai henkilön suostumukseen tai sopimukseen.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi ja sivuston käytön analysointiin. Käytössämme on myös Google Analytics -kävijäseuranta, joka seuraa henkilöliikennettä verkkosivuillamme. Hyödynnämme tietoja sivuston kehittämisessä. Emme käytä evästeitä keräämään henkilötietoja tai muita arkaluontoisia tietoja emmekä välitä koskaan ilman rekisteröidyn lupaa henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi mainosverkostoille. Keräämämme tiedot eivät ole henkilöitävissä yksittäisiin käyttäjiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilöistä kerätään vain se tieto mitä KSL tarvitsee toiminnan ja palveluiden järjestämiseksi. Kerättävä tieto on ilmoittautumiseen, tilauksiin ja koulutusten suorittamiseen liittyvä tieto, pääsääntöisesti henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdolliset erityistarpeet (esim. ruokavalio), laskutustiedot sekä maksamiseen ja perintään liittyvät tiedot. Ammatilliseen koulutukseen ilmoittautuneilta kerätään rekisteriin myös opiskelu- ja tutkintotiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri perustuu henkilön itse antamiin tietoihin (KSL:n koulutus- ja tapahtumailmoittautumiset, uutiskirjeen tilaus, julkaisujen tilaus, www-sivujen ylläpito) sekä yhteistyösopimuksiin (yhteistyössä järjestettävät koulutukset, tilauskoulutukset). Osallistujatiedot kerätään kutakin tilaisuutta varten erikseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytys

Henkilötietoja säilytetään pääasiallisesti erilaisissa sähköisissä järjestelmissä/pilvipalveluissa (Microsoft Office 365, Primus, Webropol, EmCe). Rekisteriimme talletetut tiedot on suojattu käyttäen uusinta tietoturvatekniikkaa. Pääsy sähköisiin järjestelmiin on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisteritietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden toimenkuvaan niiden käsittely kuuluu. Käyttöoikeuden edellytyksenä on työsuhde tai harjoittelusopimus KSL:n kanssa, ja sen laajuus riippuu henkilön tehtävästä organisaatiossa.

Yhteistyössä järjestettävien koulutusten rekisteritiedot säilytään KSL:n sähköisessä koulutushallintojärjestelmässä (KSL-koti), joka toimii HCI Productions Oy:n palvelimella.

Uutiskirjeen tilaajien rekisteritiedot säilytetään palveluntarjoajan, Liana Technologies Oy:n palvelimilla.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisteritietojen säilyttäminen ja säilytysajat perustuvat KSL:n toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Koulutusten osallistujatiedot ja materiaalien tilaajatiedot poistetaan vuosittain. Uutiskirjeen tilaajien henkilötiedot säilytetään tilauksen ajan. Jokaisessa uutiskirjeessä on Peruuta uutiskirje -linkki.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Sähköisten järjestelmien palvelimissa tiedot säilytetään EU:n alueella eikä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Palvelimien vartioinnista, valvonnasta ja salauksesta vastaa kukin palveluntarjoaja. Tietojärjestelmät päivitetään säännöllisesti.

Tarkastus- ja korjausoikeus sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Tarkastus- tai korjauspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen tai KSL-opintokeskus, Lintulahdenkatu 10, 00550 Helsinki. Tiedot luovutetaan vain rekisteröidylle itselleen. Ennen tietojen luovuttamista rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella hyväksytyllä henkilötodistuksella.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sekä oikeus pyytää poistettavaksi häntä koskevat tiedot niissä rajoissa, kuin laki ei edellytä niiden säilyttämistä.