Erilaisia ihmisiä saman pöydän ääressä kutomassa, pelaamassa ja keskustelemassa.

Järjestäkää yhdistyksenne koulutus kanssamme – saatte tukea koulutusten suunnitteluun sekä kulujen kattamiseen! Voitte ideoida koulutuksen sisällöt ja toteutuksen tarpeidenne pohjalta, mutta autamme mielellämme suunnittelussa.

Kumppanuuskoulutus

 • koulutus on yhdistyksen tapahtuma tai kokonaisuus, jossa on opinnollinen tavoite – tarkoituksena on oppia jotain uutta
 • koulutus voi olla esim. luento, kurssi, työpaja tai keskustelutilaisuus
 • kesto lyhimmillään 45 minuuttia, pisimmillään vaikka koko vuoden
 • osallistujia vähintään 6 henkilöä
 • yksi tai useampi kouluttaja, esimerkiksi yhdistyksen aktiivi tai palkattu asiantuntija
 • koulutuksesta syntyy kuluja
 • tuen määrä on 15 € / 45 minuuttia opetusta, mutta korkeintaan 50 % kaikista kuluista – jäsenjärjestöille tuki on 30 €
 • koulutus perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä (632/1998), ja jota KSL-opintokeskus tukee valtionosuudella (valtion talousarvion momentilta 29.10.31).

Ohjeet koulutuskumppanille

 1. Edellytykset koulutuskumppanuudelle
 2. Kumppaniksi hakeminen
 3. Opetustuntihaku
 4. Koulutussuunnitelma
 5. Osallistujatiedot
 6. Kirjanpito
 7. Raportointi
 8. Tuen maksaminen
 9. Esimerkki tuen määrästä

1. Edellytykset koulutuskumppanuudelle

Yhdistys on rekisteröity ja sitoutuu arvoihimme: yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys, luotettavuus ja solidaarisuus.

Koulutustukea myönnetään vain sellaiseen koulutukseen, johon ei tule valtion rahoitusta muuta kautta (esim. OKM, Stea, AVI, toinen opintokeskus). Yhdistys voi saada koulutustukea, jos kirjanpidossa käy selkeästi ilmi, ettei koulutukseen ole kohdennettu muuta valtion tukea.

Liiketoimintaa harjoittava yhdistys voi saada koulutustukea vain sellaiseen yleishyödylliseen koulutustoimintaan, josta se ei ole alv-velvollinen.

Yhdistyksellä täytyy olla kirjanpito, josta käy selkeästi ilmi KSL:n tukema koulutustoiminta. KSL voi tarvittaessa pyytää järjestön kirjanpitoa ja tositteita liittyen koulutustoimintaan.

2. Kumppaniksi hakeminen ja sopimuksen tekeminen

KSL:n jäsenjärjestöjen jäsen- ja paikallisyhdistykset voivat suoraan tehdä kanssamme sopimuksen koulutuskumppanuudesta. Otamme mielellämme myös aivan uusia yhdistyksiä kumppaneiksi, erityisen otollinen hetki tälle on syksyisin seuraavan vuoden tuntihaun yhteydessä.

Sopimus koulutuskumppanuudesta tehdään Vismassa.

Kumppanuuskoulutuksia hallinnoidaan KSL-kodissa, jonne yhdistys nimeää käyttöoikeuden haluamilleen henkilöille. Yhdistyksen nimenkirjoittaja tunnistautuu vahvasti lomakkeen täyttämisen yhteydessä. Samalla lomakkeella myös päivitetään yhdistyksen käyttäjätunnuksia ja muita tietoja:

Rekisteröi yhdistys ja päivitä tietoja Vismassa.

Kirjaudu KSL-kotiin.

3. Opetustuntihaku

Koulutustuki perustuu opetustuntien määrään, jotka KSL myöntää yhdistyksen käyttöön kalenterivuodelle. Hakemuksessa kerrotaan miten tulevan vuoden koulutukset tukevat tai kehittävät yhdistyksen toimintaa. Tunteja haetaan seuraavalle vuodelle marraskuun aikana KSL-kodissa.  Uudet kumppanit – ottakaa ensin yhteys KSL:n koulutussuunnittelijaan!

Voitte hakea opetustunteja myös pitkin vuotta. Katsomme tilannekohtaisesti, voimmeko myöntää näille koulutuksille tukea.

 4. Koulutussuunnitelma

Suunnitelkaa innostava koulutus! Mikä sytyttää osallistujat oppimaan yhdessä? Verkkosivuiltamme löydät julkaisuja ja vinkkejä koulutuksen suunnittelun tueksi. Voitte ottaa myös yhteyttä koulutussuunnittelijaamme.

Suunnitelkaa koulutuksen tavoitteet, sisällöt, aikataulu ja kouluttajat. Koulutus voidaan toteuttaa joko yhtenä päivänä tai jakaa useampaan eri koulutuskertaan. Koulutus voidaan toteuttaa kokonaan tai osaksi verkko-opetuksena.

Koulutus tulee suunnitella vähintään kuudelle henkilölle.

Tehkää koulutussuunnitelma KSL-kodissa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen alkamista.

Koulutuksen kesto lasketaan kouluttajan opetustuntien mukaan. Opetustunnin laskennallinen pituus on 45 minuuttia. Koulutuksen kestoon ei lasketa taukoja tai muuta ohjelmaa. Koulutuksessa voi olla rinnakkaisopetusta, jolloin pienryhmillä on omat kouluttajansa ja niistä lasketaan opetustunnit erikseen.

Kun viestitte koulutuksesta, pyydämme mainitsemaan, että koulutus järjestetään yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

Löydät logomme SharePointista.

5. Osallistujatiedot

Osallistujatiedot kerätään koulutuksen yhteydessä sähköisesti ja anonyymisti suoraan osallistujilta verkkosivupohjaisella Osteri -järjestelmällä. Käytämme tietoja Tilastokeskuksen ja opintokeskusten vaatimaan tilastointiin. Saatte tiedot käyttöön myös yhdistyksellenne. Tarvittavat linkit ja yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät KSL-kodista.

6. Kirjanpito

Koulutustukea saa koulutuksesta syntyviin todellisiin ja tositteisiin perustuviin kuluihin. KSL-opintokeskuksen tukema koulutustoiminta tulee eritellä yhdistyksen kirjanpidossa selkeästi (esimerkiksi omana kustannuspaikkanaan) niin, että yhdistys pystyy tarvittaessa helposti toimittamaan kirjanpitoraportit KSL-koulutustoiminnasta.

Hyväksyttäviä kuluja ovat koulutuksen aikana syntyvät kulut, kuten palkat, ruokailut, matkakulut, tilavuokrat tai opetusmateriaalit.

Yhdistyksen oman henkilökunnan palkkakuluista voi kohdentaa päivä- tai tuntikohtaisen osuuden koulutuksen kuluiksi. Tällöin palkkakustannukset tulee eritellä omalla kustannuspaikalla yhdistyksen kirjanpidossa ja niiden tulee olla todennettavissa työajan seurannasta.

Erityistapauksissa voimme maksaa palkan ja matkakorvaukset suoraan koulutuksen kouluttajalle. Sovittehan tästä koulutussuunnittelijamme kanssa jo suunnitteluvaiheessa.

7. Raportointi

Tee koulutusselvitys kolmen viikon kuluessa koulutuksen päättymisestä. Tallenna toteutuneet opetustunnit, osallistujatiedot ja koulutuksesta aiheutuneiden kulujen summat KSL-kotiin.
Raportoinnin jälkeen koulutukseen saattaa kohdistua pistokoe. Viimeistään tällöin kaikista kuluista tulee toimittaa tositteet KSL-kotiin. Teemme lisäpistokokeita myös tammikuussa koko edellisvuodelle.

Pistokokeessa kuluista tulee toimittaa tositteet

 • Palkkatiedoista tarvitsemme laskut tai palkkalaskelmat ja maininnan sivukulujen laskennallisesta määrästä.
 • Päiväraha- ja matkakuluista tarvitsemme matkalaskut.
 • Muista koulutuksen kuluista tarvitsemme viralliset kulutositekopiot (lasku, kuitti tms.).
 • Raportti kirjanpidosta KSL-koulutusten osalta.

Jos tositteissa näkyy muita kuin kyseiseen koulutukseen liittyviä kuluja, tulee selvittää selkeillä merkinnöillä, mitkä kulut kohdistuvat kyseiseen koulutukseen.

8. Tuen maksaminen

Maksamme koulutustuen sitten kun raportointi ja mahdollinen pistokoe on hyväksytty. Yleensä tuki on maksettu yhdistyksen tilille kolmen viikon sisällä raportoinnista. KSL-kodista saatte tositteeksi tukilaskelman, jossa lukee kunkin koulutuksen raportoidut tiedot.

9. Esimerkki koulutustuen määrästä

 KSL:n jäsenjärjestön paikallisyhdistys järjestää koulutuksen, jonka kesto on 10 opetustuntia (7 h 30 min = 10 ot x 45 min). Paljonko tukea voi saada?

 • Koulutustukea voi saada enimmillään 300 € (10 opetustuntia x 30 €). Tätä varten koulutuksen kulujen täytyy olla vähintään 600 €, koska koulutustuki on enintään 50 % kuluista.
 • Jos kuluja on 300 €, tukea maksetaan 150 € (eli 50 % kuluista).
 • Jos kuluja on 1 000 €, tukea maksetaan 300 € (eli enimmäistuki 10 opetustunnista).

Kysy lisää koulutussuunnittelijalta