KSL Studiecentralen

KSL Studiecentralen upprätthålls av Förbundet för folkbildning KSL rf som är en medborgarorganisation som bildades år 1964. Den omfattar 18 medlemsorganisationer, bland annat fackförbund, Vänsterförbundet samt olika samhälls- och kulturföreningar. KSL Studiecentralens verksamhet finansieras huvudsakligen av undervisnings- och kulturministeriet. KSL Studiecentralen verkar inom det fria bildningsarbetets och kulturaktivismens fält. Dessutom ordnar vi yrkesutbildning inom konstindustribranschen.

Syftet med fritt bildningsarbete är att ställa utbildning till förfogande för exempelvis medborgarorganisationer, aktiva i dessa samt för frivilliga på ett lättillgängligt och omfattande sätt. De flesta utbildningar och kulturevenemang ordnas flexibelt i samarbete med medborgarorganisationer. Den centrala tanken i verksamheten är deltagande med låg tröskel och allas rätt att lära sig. Vi är en studiecentral för aktivister.

Vi stöder medborgarsamhället genom att utveckla, utbilda och erbjuda verktyg för organisationsarbete och påverkan. KSL Studiecentralens styrka är upplevelsebaserat lärande och mångsidiga pedagogiska metoder. Vår utbildning grundas på kritisk pedagogik och inkluderande metoder.

VÅR VERKSAMHET

  • Olika kurser och utbildningar för organisationer, grupper och individer. Vi erbjuder ekonomiskt och pedagogiskt stöd för organisationernas egen utbildningsverksamhet samt för studiecirklar.
  • Yrkesutbildning inom konstindustribranschen
  • Publikationer inom vuxenutbildning, organisationsverksamhet, verksamhet i andelslag, kultur, samhälle
  • Kulturaktivism och hantverksaktivism med låg tröskel som är öppen för alla.
  • Vi koordinerar och medverkar i många projekt som stärker inlärning, kulturverksamhet och medborgaraktivism.

KSL har en PIC kod för partnerskap i EU-projekt. Har ni en projektidé där ni vill ha KSL Studiecentral som partner?