Siirry sisältöön

Tietoa KSL:sta

Tietoa KSL:sta

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry on vasemmistolainen sivistysliitto, joka toteuttaa kantaaottavaan kulttuuriaktivismiin perustuvaa kulttuuri- ja sivistystoimintaa. Liitto ylläpitää valtakunnallista vapaan sivistystyön oppilaitosta, KSL-opintokeskusta. Toimintamme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä dialogin ja vuorovaikutuksen taitoja.

Tarjoamme järjestöille koulutuspalveluja sekä taloudellista ja pedagogista tukea niiden koulutustoimintaan. Vahvistamme järjestöjen ja järjestötoimijoiden vaikuttavaa aktivismia. Koulutuksemme antavat työkaluja tavoitteelliseen ja kehittävään järjestötyöhön.

Järjestämme ammatillista koulutusta (taideteollisuusalan ammattitutkinto ja taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto) sekä aikuisten maahanmuuttajien kotouttavaa, toiminnallista luku- ja kirjoitustaidon opetusta.

KSL:n oppilaitosluvasta ja vuosittaisesta rahoituksesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaamme säätelevät keskeisesti laki vapaasta sivistystyöstä ja laki ammatillisesta koulutuksesta.

Vapaa sivistystyö järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävä koulutus edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

 

Kädet pitelevät pöydällä esitettä, jossa lukee: strategiset painopisteet, visio sekä Virtaava voima - oppimisen vapaus

Toimintamme tarkoitus

Sivistystyömme on vasemmistolaista yhteisöllisyyden, aktivismin ja vapauden tukemista ja mahdollistamista. Koulutuksissamme ja yhteisöissämme voimaannutaan toimimaan sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisen maailman puolesta. Tukemamme aktivismi on vuorovaikutteista ja kriittistä.

KSL:n arvot ja strategia
Edustajiston jäseniä Zoom-etäkokouksessa.

Edustajisto ja liittohallitus

Kansan Sivistystyön Liiton ylin päättävä elin on edustajisto. Edustajisto koostuu sivistysliiton jäsenjärjestöjen edustajista. Edustajiston puheenjohtaja (2021–2024) on Juuso Aromaa (Vasemmistoliitto rp) ja varapuheenjohtaja Minttu Sillanpää (Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry) .

Edustajiston ja liittohallituksen jäsenet
Tiia Kontkanen puhuu luokan edessä.

Toimintaamme ohjaavat säännöt ja periaatteet

Kansan Sivistystyön Liitto KSL on vasemmistolainen sivistysjärjestö, joka edistää jäsentensä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pyrkimyksiä kehittämällä ja toteuttamalla opinto- ja kulttuuritoimintaa. Tutustu sääntöihin, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sekä turvallisemman tilan periaatteisiin.

Lue lisää periaatteistamme
Mustavalkoinen kuva iloisesta ryhmästä.

Mistä tulemme?

Kansan Sivistystyön Liiton koko toiminta voidaan hahmottaa kolmeen vaiheeseen: 1900-luvun alkupuoliskon opintotoimintaan, opintokerhotoimintaan Työväen Sivistysliitossa ja KSL:n itsenäisiin toimintavaiheisiin 1960-luvulta lähtien.

Lue lisää KSL:n historiasta
Lue lisää palveluistamme kaikille järjestöille

Olemassaolon tarkoitus

Visiomme vuodelle 2026 runona, Maami Snellmanin lausumana.

 

Sivistys nostattaa!
Kriittinen aktivismi
Vuorovaikutteinen aktivismi
Vahvistaa, voimaannuttaa toimimaan
Yhdessä
Sivistys saa ravisuttamaan ja ällistymään

”Täältä tulee inhimillisyys ja empatia!”
Vasemmistolainen yhteisöllisyys muuttaa maailmaa
Sivistys, solidaarisuus, ekologisuus, jatkuva vapaus!