Koulutuksen kuvaus

Kuinka houkutella uusia toimijoita mukaan järjestön toimintaan? Miten voisitte tiiviisti kertoa, miten tärkeä aloite järjestöllä on työn alla? Tämä koulutus antaa työkaluja ihmisten kohtaamiseen ja asioiden puheeksi ottamiseen. Koulutuksen voi kohdentaa jäsenhankintatyöhön, järjestön tavoitteista keskusteluun ja tiedottamiseen tai yleiseen vuorovaikutuksen vahvistamiseen järjestössä.

Koulutuksessa nostetaan esiin kohtaamisen haasteita ja pohditaan yhdessä näihin ratkaisuja. Koulutuksessa painotetaan osallistavia menetelmiä ja käytännön harjoittelua.

Koulutuksessa osallistujat kirjoittavat ja harjoittelevat oman hissipuheen ja vahvistavat keskustelussa tarvittavaa perustelun taitoa ryhmäkeskusteluharjoituksilla.

Toteutus: Kahtena erillisenä päiväkoulutuksena (7 ot)

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä tapaamisessa paneudutaan kohtaamiseen, sen haasteisiin ja harjoitellaan hissipuhetta.

Toisessa tapaamisessa käydään läpi kokemuksia kohtaamisesta ja puheeksi ottamisesta jäsenkentällä ja syvennetään keskustelu- ja argumentointitaitoja.

Ohjelmaan voi lisätä osion oman yhdistyksen tai järjestön esittelylle tai ajankohtaiselle puheenvuorolle. Koulutuspäivien välillä osallistujat harjoittelevat yhteydenottoa ja kohtaamista omalla järjestökentällä.

Koulutuksen aikataulu on suuntaa antava.

1. koulutuspäivän alustava ohjelma

10.00   Koulutuksen esittely, tutustuminen ja yhteiset pelisäännöt

11.00    Haasteita kohtaamisessa ja jäsenhankinnassa

12.00   Lounas

13.00   Kohtaamisen avaimia – mikä vaikuttaa ja miten voin vaikuttaa

14.00   Hissipuheen kaava ja hissipuheen kirjoittamista

14.30   Kahvi

15.00   Hissipuhe harjoitukset ja jännityksen hallitseminen.

Koulutuksen yhteenveto ja palautteet

17.00 Päivä päättyy

2. koulutuspäivän alustava ohjelma

10.00   Päivän aikataulu ja kuulumiset

10.30   Kokemukset kohtaamisesta ja puheeksi ottamisesta

12.00   Lounas

13.00   Argumentointi keskustelun tukena

14.30   Kahvi

15.00   Dialogin harjoittelu pienryhmissä

16.00   Puretaan yhdessä dialogiharjoituksen tunnelmia ja pohditaan omat tulevat tavoitteet

16.45   Koulutuksen yhteenveto ja palautteet

17.00   Päivä päättyy

 

Tilauskoulutuksista

Voit tilata meiltä koulutuksia omalle järjestöllesi omien tarpeittenne mukaan. Suunnittelemme koulutukset yhdessä kanssanne huomioiden järjestönne erityispiirteet ja toiveet. Koulutukset voivat olla kestoltaan muutaman tunnin tai pidempiaikaisia prosesseja. Kouluttajillamme on vahvaa osaamista useilta aloilta ja aiheista. Koulutus voidaan järjestää lähes missä puolella Suomea tahansa tilaajan varaamissa tiloissa.

Koulutusten hinnat vaihtelevat koulutuksen viikonpäivän ja suunnitteluun tarvittavan räätälöinnin määrän mukaan.

  • Peruspäivähinta koko päivän kestävästä lähikoulutuksesta arkena on 1045 euroa.
  • Lauantaina koulutuksen hinta on 1320 euroa.
  • Sunnuntaina hinta on 1980 euroa.
  • Jokaiseen koulutukseen lisätään hintaa 100 eurosta ylöspäin sen mukaan, kuinka paljon koulutuksen runkoa muutetaan tilaajan toiveiden mukaisesti.
  • Edellisten lisäksi kouluttajan tai kouluttajien mahdolliset matka- ja majoituskulut sekä päivärahat lisätään kokonaishintaan.

Kysy lisää tilauskoulutuksesta