Koulutuksen kuvaus

Kuinka houkutella uusia toimijoita mukaan järjestön toimintaan? Miten voisitte tiiviisti kertoa, miten tärkeä aloite järjestöllä on työn alla? Tämä koulutus antaa työkaluja ihmisten kohtaamiseen ja asioiden puheeksi ottamiseen. Koulutuksen voi kohdentaa jäsenhankintatyöhön, järjestön tavoitteista keskusteluun ja tiedottamiseen tai yleiseen vuorovaikutuksen vahvistamiseen järjestössä.

Koulutuksessa nostetaan esiin kohtaamisen haasteita ja pohditaan yhdessä näihin ratkaisuja. Koulutuksessa painotetaan osallistavia menetelmiä ja käytännön harjoittelua.

Koulutuksessa osallistujat kirjoittavat ja harjoittelevat oman hissipuheen ja vahvistavat keskustelussa tarvittavaa perustelun taitoa ryhmäkeskusteluharjoituksilla.

Toteutus: Kahtena erillisenä päiväkoulutuksena (7 ot)

Aikataulu ja toteutus

Koulutus on mahdollista toteuttaa kahdessa osassa. Ensimmäisessä tapaamisessa paneudutaan kohtaamiseen, sen haasteisiin ja harjoitellaan hissipuhetta.

Toisessa tapaamisessa käydään läpi kokemuksia kohtaamisesta ja puheeksi ottamisesta jäsenkentällä ja syvennetään keskustelu- ja argumentointitaitoja.

Ohjelmaan voi lisätä osion oman yhdistyksen tai järjestön esittelylle tai ajankohtaiselle puheenvuorolle. Koulutuspäivien välillä osallistujat harjoittelevat yhteydenottoa ja kohtaamista omalla järjestökentällä.

Tilauskoulutuksista

Voit tilata meiltä koulutuksia omalle järjestöllesi omien tarpeittenne mukaan. Suunnittelemme koulutukset yhdessä kanssanne huomioiden järjestönne erityispiirteet ja toiveet. Koulutukset voivat olla kestoltaan muutaman tunnin tai pidempiaikaisia prosesseja. Kouluttajillamme on vahvaa osaamista useilta aloilta ja aiheista. Koulutus voidaan järjestää lähes missä puolella Suomea tahansa tilaajan varaamissa tiloissa.

Koulutusten hinnat vaihtelevat koulutuksen viikonpäivän ja suunnitteluun mahdollisesti tarvittavan räätälöinnin määrän mukaan. Kouluttajien mahdolliset matka- ja majoituskulut sekä päivärahat lisätään kokonaishintaan.

Kysy lisää tilauskoulutuksesta