Turvallisemman tilan periaatteilla tavoitellaan tilaa, jossa kaikki voivat omalla toiminnallaan rakentaa yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä sekä keskustelua. Luomme turvallisempaa tilaa yhdessä. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa syrjinnästä ja häirinnästä.

Sivun lopusta löydät häirintäyhdyshenkilöidemme yhteystiedot.

Oppiminen

Kysymykset ja erehdykset ovat sallittuja ja osa oppimisen prosessia.

Pitäydymme keskusteluissa koulutuksen aiheissa. Kohtaamme uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti.

Osallisuus

Huolehdimme siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua. Annamme puheenvuoron ja pysähdymme kuuntelemaan toisiamme. Kunnioitamme muiden mielipiteitä. Emme vähättele toisen kokemusta.

Kunnioittaminen

Kunnioitamme toistemme itsemäärittelyä emmekä toimi olettamuksiimme perustuen. Ulkoapäin ei voi päätellä ihmisen seksuaalisuutta, sukupuolta, suhdemuotoa, kansallisuutta, kulttuuria, kieltä, uskontoa, arvoja, terveydentilaa tai toimintakykyä. Kunnioitamme jokaisen fyysistä tilaa.

Syrjimätön kieli

Kiinnitämme huomiota erilaisia ihmisiä kunnioittavaan puheeseen ja vältämme stereotyyppisiä ilmaisuja. Emme pilkkaa, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillamme ja käytöksellämme. Pidättäydymme ulkonäön arvostelusta, juoruilusta, syrjivistä vitseistä ja seksuaalissävytteisistä puheista.

Suhtaudumme ymmärtäväisesti toisten virheisiin. Jos loukkaat tahallisesti tai tahattomasti, pyydä anteeksi.

 

Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihimme