Turvallisemman tilan periaatteilla tavoittelemme tilaa, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua.

  • Puhumme toisillemme kunnioittavasti ja arvostavasti – tulemme erilaisista taustoista ja meillä on erilaista tietoa ja kokemusta. Olemme täällä oppimassa yhdessä.
  • Emme syrji sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, etnisen taustan, koulutus- tai työtaustan tai muunkaan ominaisuuden perusteella.
  • Emme kerro syrjiviä vitsejä.
  • Kiinnitämme huomiota erilaisia ihmisiä kunnioittavaan puheeseen.
  • Emme kosketa muihin ilman lupaa.
  • Annamme tilaa muiden ajatuksille ja mielipiteille.
  • Pysähdymme kuuntelemaan.
  • Saa kysyä jos ei ymmärrä.
  • Saa keskustella
  • Saa kannustaa.