Myönnämme harkinnanvaraista taloudellista tukea opintokerhoille, jotka keskustelevat yhteiskunnallisista tai ajankohtaisista aiheista. Opintokerho toimii hyvin, kun ryhmä haluaa oppia, pohtia, saavuttaa, kyseenalaistaa, ymmärtää tai kehittää yhdessä. Opintokerho on itsenäisesti oppiva ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa.

Opintokerho voi kokoontua myös verkossa tai puhelimitse.

Kaksi henkilöä istuu nojatuoleissa ison ikkunan edessä. Toinen katselee muistiinpanojaan ja selittää kuuntelevalle.

Opintokerhotuki vuonna 2022

Tänä vuonna kannustamme opintokerhoja keskustelemaan ja myönnämme harkinnanvaraista taloudellista tukea yhteiskunnallisista tai ajankohtaisista aiheista keskusteleville opintokerhoille. Kerro meille, mistä teidän pitää puhua, niin maksamme teille enintään 100 euroa/opintokerho kulukorvausta. Saatte opintokerhotuen tilillenne kerhon alkaessa.

Kaksi elintarviketyöläistä poseeraa kameralle toistensa selkiin nojaten ja peukkua näyttäen.

SEL:n ammattiosastojen opintokerhoille lisätukea

Vuonna 2022 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL maksaa enintään 300 euron lisätuen KSL-opintokeskuksen tukea saaville ammattiosastojen opintokerhoille. Ammattiosaston opintokerhon teemana voi olla esimerkiksi työsuojelu: opintokerhossa voidaan pohtia yhdessä, mitä tavoitteita työpaikkojen työsuojelutoiminnalle asetetaan ja millä toimilla työsuojelua parannetaan. SEL:n ammattiosastot hakevat opintokerhotukea KSL-opintokeskuksesta tavalliseen tapaan.

Kädet pitelevät pöydän päällä huopapalaa, johon on kirjailtu villalangalla Changing the world with pride

Jalanjälkeni-opintokerhot

Mikäli opintokerhon teemana on Jalanjälkeni-käsityöaktivismityön tekeminen, maksamme kerholle korotetun, 150 euron tuen sekä maksuttomat tarvikepaketit. Jalanjälkeni-tarvikepaketin avulla pääsette pohtimaan käsityöaktivismin keinoin, miten valinnoilla ja teoilla voidaan vaikuttaa parempaan tulevaisuuteen ja maapallon hyvinvointiin. Tarvikepaketista löydät tarvikkeet ja ohjeet työn tekemiseen.

Lue lisää Jalanjälkeni-käsityöaktivismista

Näin haet opintokerhotukea

  1. Täytä opintokerholomake heti, kun päätätte perustaa opintokerhon ja kerro meille, mistä teidän pitää puhua.
  2. Ilmoitamme tukipäätöksen opintokerhon yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.
  3. Maksamme 100 euroa/opintokerho ilmoittamallesi pankkitilille hakemuksen saapumiskuukauden aikana.
  4. Julkaisemme tukea saavien opintokerhojen puheenaiheita ja valokuvia verkkosivullamme.
  5. Säilytä kaikki tositteet menoista  esimerkiksi yhdistyksen kirjanpidossa. KSL-opintokeskuksella on oikeus tarkastaa opintokerhon toiminta- ja menotositteet. Pyydämme satunnaisesti kopioita tositteista.

Opintokerhotuen ehdot

  • Opintokerhossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta jäsentä.
  • Opintokerho kokoontuu vähintään viisi kertaa ja vähintään 10 tunnin ajan.
  • Yhdistys voi perustaa enintään kolme KSL-opintokeskuksen tukeen oikeuttavaa opintokerhoa/vuosi.
  • Opintokerhotukea jaetaan rajallinen määrä/vuosi ja KSL-opintokeskuksella on oikeus lopettaa tuen maksaminen, mikäli budjettiin varattu tuki ylittyy.

Tiedustele lisää opintokerhoista