Myönnämme harkinnanvaraista taloudellista tukea opintokerhoille, jotka keskustelevat yhteiskunnallisista tai ajankohtaisista aiheista. Opintokerho toimii hyvin, kun ryhmä haluaa oppia, pohtia, saavuttaa, kyseenalaistaa, ymmärtää tai kehittää yhdessä. Opintokerho on itsenäisesti oppiva ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa.

Opintokerho voi kokoontua myös verkossa tai puhelimitse.

Henkilö hymyilee keittiössä kameralle. Peilistä heijastuu kuva kuvaajasta ja kahdesta taustalla työskentelevästä henkilöstä.

Näin haet opintokerhotukea

Opintokerhotukea haetaan 2023 alkaen KSL-koti -palvelussa. Tunnukset palveluun haetaan koulutustuottaja Tiina Flygarelta. Tuki maksetaan hakijan tilille, ja tositteet kuluista ladataan KSL-kotiin.

Hakuohjeet ja tuen ehdot
Kaksi henkilöä istuu nojatuoleissa ison ikkunan edessä. Toinen katselee muistiinpanojaan ja selittää kuuntelevalle.

Opintokerhotuki vuonna 2023

Vuonna 2023 kannustamme opintokerhoja keskustelemaan ja myönnämme harkinnanvaraista taloudellista tukea yhteiskunnallisista tai ajankohtaisista aiheista keskusteleville opintokerhoille. Kerro meille, mistä teidän pitää puhua, niin maksamme teille enintään 100 euroa/opintokerho kulukorvausta. Saatte opintokerhotuen tilillenne kerhon alkaessa.

Kaksi elintarviketyöläistä poseeraa kameralle toistensa selkiin nojaten ja peukkua näyttäen.

SEL:n ammattiosastojen opintokerhoille lisätukea

Vuonna 2023 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL maksaa enintään 300 euron lisätuen KSL-opintokeskuksen tukea saaville ammattiosastojen opintokerhoille. Ammattiosaston opintokerhon teemana voi olla esimerkiksi työsuojelu: opintokerhossa voidaan pohtia yhdessä, mitä tavoitteita työpaikkojen työsuojelutoiminnalle asetetaan ja millä toimilla työsuojelua parannetaan. SEL:n ammattiosastot hakevat opintokerhotukea KSL-opintokeskuksesta tavalliseen tapaan.

Kädet pitelevät pöydän päällä huopapalaa, johon on kirjailtu villalangalla Changing the world with pride

Jalanjälkeni-opintokerhot

Mikäli opintokerhon teemana on Jalanjälkeni-käsityöaktivismityön tekeminen, maksamme kerholle korotetun, 150 euron tuen sekä maksuttomat tarvikepaketit. Jalanjälkeni-tarvikepaketin avulla pääsette pohtimaan käsityöaktivismin keinoin, miten valinnoilla ja teoilla voidaan vaikuttaa parempaan tulevaisuuteen ja maapallon hyvinvointiin. Tarvikepaketista löydät tarvikkeet ja ohjeet työn tekemiseen.

Lue lisää Jalanjälkeni-käsityöaktivismista

Kestävän tulevaisuuden harjoituksia

Kestävän tulevaisuuden harjoitukset ovat kevyesti toteutettavia ryhmätehtäviä, joiden avulla käsitellään omaa suhdetta ympäristöön ja toimintaa luonnon hyväksi. Tehtävät luovat opintokerhojen tapaamisiin virkistystaukoja ja tukevat osallisuutta ryhmissä.

Voit muokata tehtäviä monipuolisesti ja antaa niitä esimerkiksi osallistujien itsensä ohjattavaksi taukojen aikana. Tehtävien avulla voit voimaannuttaa osallistujia toimimaan ekologisesti oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Tutustu harjoituksiin verkkosivullamme.

Vuonna 2022 opintokerhot keskustelivat

Ota yhteyttä