Onko yhdistyksesi hyllyihin ja tiedostoihin kertynyt materiaalia, jota ei enää tarvita toiminnassa? Oletko tullut ajatelleeksi, että juuri nuo asiakirjat ja kuvat saattavat olla arvokasta lähdeaineistoa tulevaisuuden historiantutkimukselle? 

Yhdistyksen arkistot ojennukseen -koulutus on suunnattu järjestötoimijoille, jotka haluavat saada yhdistyksen toiminnan tallennettua tulevaisuutta varten ja arkistoinnin kuntoon.

Koulutuksen ensimmäisessä osassa saat valmiudet

  • Kuvailla, mitä yhdistyksen arkistoinnilla tarkoitetaan ja mikä on arkistojen perustehtävä
  • Tunnistaa, mitä asiakirjoja ja aineistoja yhdistyksessä syntyy
  • Tunnistaa yhdistyksen asiakirjojen säilyttämiseen liittyvät vastuut sekä järjestää niiden helppokäyttöisen hallinnoinnin ja arkistoinnin
  • Kuvata, mitä ja miten yhdistyksen asiakirjoja voi toimittaa sähköisesti ja paperisena arkistolle

Koulutuksen toisessa osiossa saat valmiudet

  •  Kuvata millaisia arkistoitavia asiakirjoja yhdistys tuottaa ja miten niitä säilytetään ja toimitetaan arkistolle
  • Kuvata miten arkistoituja materiaaleja voidaan hyödyntää ja käyttää
  • Tuottaa uusi tai päivittää vanha arkistointisuunnitelma yhdistykselle
  • Perustella yhdistyksen asiakirjojen säilytys- ja arkistointitarpeet sekä ohjeistaa muita

Kansan Arkisto

Koulutus järjestetään yhdessä Kansan Arkiston kanssa. Kansan Arkisto on vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen pääte- ja keskusarkisto, joka ottaa vastaan järjestöjen ja yksityishenkilöiden alkuperäisaineistoja. Jos yhdistyksen asiakirjoja on jo aiemmin luovutettu johonkin arkistoon, on uusi luovutus parasta viedä samaan laitokseen. Kansan Arkisto ohjaa luovuttajan tarvittaessa oikeaan paikkaan

Koulutus tilauskoulutuksena

Voit tilata meiltä koulutuksia omalle järjestöllesi omien tarpeittenne mukaan. Suunnittelemme koulutukset yhdessä kanssanne huomioiden järjestönne erityispiirteet ja toiveet. Koulutukset voivat olla kestoltaan muutaman tunnin tai pidempiaikaisia prosesseja. Kouluttajillamme on vahvaa osaamista useilta aloilta ja aiheista. Koulutus voidaan järjestää lähes missä puolella Suomea tahansa tilaajan varaamissa tiloissa.

Koulutusten hinnat vaihtelevat koulutuksen viikonpäivän ja suunnitteluun mahdollisesti tarvittavan räätälöinnin määrän mukaan. Kouluttajien mahdolliset matka- ja majoituskulut sekä päivärahat lisätään kokonaishintaan.

Kysy lisää