Koulutus on kaikille niille järjestötoimijoille, jotka tekevät jonkinlaista ohjausta osana omaa työtään, kuten järjestökouluttajat, luottamushenkilöt, ammattiliittojen ja järjestöjen työntekijät sekä vapaaehtoiset. Ohjaustyötä tarkastellaan jokaisen oman toiminnan näkökulmasta.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa tarjotaan ohjaustyöstä kiinnostuneille konkreettisia työkaluja itsetuntemuksen lisäämiseksi ja toisen ihmisen kohtaamisen, ohjaamisen ja auttamisen tueksi. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttaviin psykologisiin ilmiöihin, joita pohditaan myös omien kokemusten pohjalta.

Koulutuksen aikana tutustutaan myös taitavan ohjaajan työkaluihin, joilla reagoida yllättäviinkin ohjaus- ja kohtaamistilanteisiin. Tavoitteena on itsereflektion ja yhdessä jakamisen keinoin rakentaa omaa ymmärrystä, itsevarmuutta ja keinoja erilaisiin ohjaustilanteisiin omat voimavarat huomioon ottaen.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 35 tuntia ja se koostuu kahdesta lähipäivästä koulutuksen alussa ja lopussa, itseopiskelumateriaalista netissä sekä viikoittaisista yhteisistä webinaareista.

Koulutuksessa saat valmiudet

  • tutkia erilaisia ohjaustilanteeseen ja toisen kohtaamiseen vaikuttavia vuorovaikutustekijöitä
  • kuvata omia vuorovaikutukseen vaikuttavia toimintamalleja ja niihin liittyviä voimavaroja
  • kuvata henkilökeskeisen ohjauksen ja toimintakeskeisen coachauksen peruselementtejä
  • soveltaa ohjauksen ja coachauksen välineitä omassa toimintaympäristössä

Koulutuksen sisällöt

  • Henkilökeskeisen ohjaamisen perusteet
  • Kuuntelemisen ja kysymisen taidot
  • Turvallisen ohjaustilanteen luominen
  • Ohjaukseen vaikuttavien vuorovaikutustilanteiden tunnistaminen
  • Toimintakeskeisen coachauksen perusteet

Koulutus tilauskoulutuksena

Voit tilata meiltä koulutuksia omalle järjestöllesi omien tarpeittenne mukaan. Suunnittelemme koulutukset yhdessä kanssanne huomioiden järjestönne erityispiirteet ja toiveet. Koulutukset voivat olla kestoltaan muutaman tunnin tai pidempiaikaisia prosesseja. Kouluttajillamme on vahvaa osaamista useilta aloilta ja aiheista. Koulutus voidaan järjestää lähes missä puolella Suomea tahansa tilaajan varaamissa tiloissa.

Koulutusten hinnat vaihtelevat koulutuksen viikonpäivän ja suunnitteluun mahdollisesti tarvittavan räätälöinnin määrän mukaan. Kouluttajien mahdolliset matka- ja majoituskulut sekä päivärahat lisätään kokonaishintaan.