Toiminnallista lukutaitokoulutusta aikuisille kotoutujille

Järjestämme Helsingissä kotouttavaa, toiminnallista lukutaitokoulutusta Suomeen muuttaneille aikuisille. Koulutuksessa opiskellaan luku- ja kirjoitustaitoa, suomen kieltä sekä arjen kansalaistaitoja. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähän tai ei lainkaan koulutaustaa.

Viisi henkilöä nauraa talvisella pihalla. Jäisellä maalla on oranssi pallo.

Oppimisympäristönä yhteiskunta

Kurssin oppimisympäristöjä ovat koulun tilojen lisäksi niitä ympäröivä yhteiskunta. Opiskelijat tutustuvat suomalaiseen yhteiskuntaan, kansalaisyhteiskuntaan ja kulttuuriin käytännönläheisesti vierailujen, vapaaehtoistyön ja erilaisten kohtaamisten kautta. Oppiminen on monikanavaista, yhteisöllistä ja osallisuutta vahvistavaa.

Lukutaitokoulutus käytännössä

  • Lukutaitokoulutus on päätoimista opiskelua Helsingin Itäkeskuksessa.
  • Opetusta on maanantaista perjantaihin.
  • Koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä yhdistyksissä ja yhteisöissä.
  • Koulutukseen ohjataan opiskelijoita Helsingin kaupungin työllisyyden kuntakokeilun Lukupalveluohjauksen kautta. Osallistujalla tulee olla voimassa oleva kunnan tai TE-palveluiden laatima kotoutumissuunnitelma.

Lukutaitokoulutuksesta vastaavat