Kuvassa iloisia nuoria pöydän ympärillä

Koulutusta

KSL-opintokeskus on kansalaisyhteiskunnan oppilaitos: valtaosa koulutus- ja opintotoiminnastamme tapahtuu järjestöissä ja opintosisällöt nousevat kansalaisjärjestöjen tarpeiden pohjalta. Toteutamme järjestöille ja muille ryhmille tarpeen ja toiveiden mukaan räätälöityä tilauskoulutusta, taideteollisuusalan ammatillisia tutkintoja ja kaikille avoimia koulutuksia.

Koulutuksemme tavoitteena on lisätä kansalaisaktiivisuutta, kehittää järjestöosaamista ja edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia. Koulutuksemme perustuvat dialogisuuteen, kriittiseen pedagogiikkaan, avoimuuteen ja vertaistuen hyödyntämiseen. Käytämme koulutuksissamme monipuolisesti erilaisia toiminnallisia menetelmiä, kuten draaman keinoja, tarinallisia menetelmiä, ongelmalähtöistä oppimista, käänteistä luokkahuonetta sekä yhteistoiminnallisuutta.

Koulutuksemme ovat pidettyjä, ja koulutusten osallistujat ovat kehuneet etenkin kouluttajiemme osaamista ja asennetta sekä käytettyjä työskentelytapoja. Keräämme koulutustemme osallistujilta palautetta. Palautteiden keskiarvo vuonna 2019 oli 4,6 asteikolla 1–5. Vastaajista 93 prosenttia suosittelisi käymäänsä koulutusta muille varmasti.

Tarja Muukkonen

Koulutuspäällikkö

050 594 2951
tarja.muukkonen@ksl.fi