Julkaisimme Vaikuta vallanpitäjiin – järjestölobbaajan oppaan. Opas kokoaa yhteen tietoa siitä, mitä lobbaaminen on, miten sitä voi tehdä ja ketkä ovat hedelmällisiä lobbaamisen kohteita ja paikkoja. Oppaassa on omat osuudet eduskunnan ja ministeriöiden sekä kuntien päätöksenteon prosesseista ja niihin vaikuttamisesta.

– Lobbaamista ja vaikutustyötä tehdään paljon, mutta siitä löytyy hyvin vähän kansalaisille tai järjestöille suunnattua materiaalia. Päätöksenteon prosessien kannalta on kuitenkin tärkeää, että kansalaisilla ja järjestötoimijoilla on keinoja seurata ja osallistua prosessiin sen eri asteilla ja vaiheissa, sanoo oppaan kirjoittaja Tiia Kontkanen.

Opas sisältää tehtäviä ja kysymyksiä, joiden tarkoituksena on auttaa lukijaa asioiden omaksumisessa ja oman lobbaustyön edistämisessä.

– Tehtävät soveltuvat tehtäväksi yksin tai yhdessä oman lobbausryhmän tai järjestön edustajien kanssa, kertoo oppaan opinnallistanut Sini Niva.

Materiaali on koostettu erityisesti punavihreille puolue- ja järjestötoimijoille, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan ja osallistumaan demokraattiseen päätöksentekoon Suomessa erilaisia asiantuntijuusrooleja hyödyntäen.

– Toiveita tällaisen materiaalin kokoamiseen on noussut punavihreän kentän sisältä, erityisesti myös lobattavien päättäjien taholta, sanoo Kontkanen.

Oppaassa käsitellään lobbaamisen perusteita, sekä lobbausprosessin eri vaiheita. Materiaalissa käydään läpi eri asiantuntijatiedon lajeja helpottamaan oman asiantuntemuksen hahmottamista. Lisäksi julkaisussa on vinkkejä myös konkreettisten yhteydenottojen ja tapaamisten suunnitteluun ja toteutukseen lobbauksen kohteiden kanssa.

Materiaali on työstetty KSL-opintokeskuksen järjestämän lobbauskoulutuksen pohjalta, haastattelemalla useita aktiivisia lobbaajia tai lobbaamisen kohteita sekä hakemalla ja koostamalla valmiiksi verkosta löytyvää tietoa. Pääasiallisesti kirjoitustyöstä on vastannut Tiia Kontkanen ja oppaan on opinnollistanut Sini Niva. Lisäksi kirjoitustyöryhmässä on ollut apuna Jukka Peltokoski. Oppaan on taittanut ja kuvittanut Salla Virtanen.

Lobbauskoulutusta järjestöille

KSL-opintokeskus järjestää tilauskoulutuksena Vaikuta vallanpitäjiin –lobbauskoulutuksia järjestöille ja toimintaryhmille näiden omiin tarpeisiin räätälöitynä. Kysy lisää koulutuksista koulutustuottaja Jukka Peltokoskelta: jukka.peltokoski@ksl.fi.

Kuva: Outi Moilanen

> Lataa Vaikuta vallanpitäjiin – järjestölobbaajan -opas

> Tilaa Vaikuta vallanpitäjiin – järjestölobbaajan -opas