Julkaisussa käsitellään maahanmuuttajien ohjauksen taustaa ja maahanmuuttajien ohjausta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Julkaisu esittelee muun muassa erilaisia ohjausmenetelmiä ja kehityskohteita, siinä avataan ohjauksen merkitystä kotoutumisessa ja kerrotaan onnistumisista ohjauksessa. Julkaisu sopii kaikille jotka työskentelevät ja toimivat maahanmuuttajien ohjauksen parissa.

Tässä selvityksessä kartoitettiin vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja järjestöissä työskentelevien henkilöiden sekä maahanmuuttajien kokemuksia, tarpeita ja toiveita ohjauksesta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että maahanmuuttajien ohjauksessa ei välttämättä ole käytössä yhtä ainoaa oikeaa ohjausmenetelmää tai toimintatapaa. Maahanmuuttajat ovat heterogeeninen ryhmä, minkä vuoksi työntekijältä vaaditaan paljon erilaista tietoa ja erilaisia taitoja sekä joustavuutta ja kykyä huomioida maahanmuuttaja yksilönä ja ohjausmenetelmän valitseminen tulee tehdä maahanmuuttajan tilanteen mukaisesti.

Selvitys on toteutettu osana Opetushallituksen tukemaa Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa – Kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää -yhteishanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää työtapoja ja konkreettisia työkaluja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen ja ohjauksen henkilökohtaistamiseen suomen ja ruotsin kielellä sekä viittomakielellä. Hankkeen tavoitteena on myös edistää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana ohjausprosessia sekä lisätä ohjaamistyötä tekevien kokonaisvaltaisen ohjauksen osaamista.

 

Selvitys vapaan sivistystyön oppilaitoksissa annetusta ohjauksesta maahanmuuttajille. Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, Eine Pakarinen 2020.
Kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää -yhteishanke.