Oppiminen onnistuu – tukea haasteista selviämiseen -opas antaa apukeinoja kouluttajalle opetustilanteeseen ja auttaa tunnistamaan sekä ottamaan puheeksi oppimisvaikeudet. Opas on suunnattu eritoten opettajille ja kouluttajille, mutta oppaassa on runsaasti tietoa myös opiskelijalle oman lukivaikeuden tunnistamiseen.

Kaijamaija Parviainen ja Tarja Muukkonen: Oppiminen onnistuu, KSL, 2014.