Kestävän tulevaisuuden harjoitukset ovat kevyesti toteutettavia ryhmätehtäviä, joiden avulla käsitellään omaa suhdetta ympäristöön ja toimintaa luonnon hyväksi. Saat tehtävistä pieniä välipalaharjoituksia koulutuksiin, opintokerhoihin ja muihin kokoontumisiin.

Tehtävät tukevat yhdessä olemista: yhdessä tekemistä, läsnäoloa ja yhteistä keskustelua yksilön mahdollisuuksista tukea ympäristön ja yksilön hyvinvointia sellaisilla pienillä teoilla, jotka osallistujat kokevat itselleen mahdollisiksi.

Tehtävien avulla voit voimaannuttaa osallistujia toimimaan ekologisesti oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Tehtävät luovat koulutuspäivään virkistystaukoja ja tukevat osallisuutta ryhmissä. Niitä voi muokata monipuolisesti ja antaa esimerkiksi osallistujien itsensä ohjattavaksi taukojen aikana.

 

Tehtävien lyhyet kuvaukset

Ihmisen kädenjälki

Kesto
15 min

Tavoite
Havaitsemme ihmisen tekoja ympäristössä ja keskustelemme siitä, mikä on tärkeää omassa elämässä. Lopussa kiinnitämme huomion siihen, että ihminen on osa luontoa ja pystyy kantamaan vastuuta ympäristöstään omilla pienillä teoillaan.

Toteutus
Tarkkaillaan ympäristöä ja keskustellaan.

Suostun luontoseikkailuun kanssasi

Kesto
15 min

Tavoite
Myönteinen suhtautuminen toisten ideoihin avaa uusia mahdollisuuksia, synnyttää ideoita ja edistää positiivista ilmapiiriä ryhmässä.

Toteutus
Keskustelu.

Hengitetään puiden kanssa

Kesto
10-15 min

Tavoite
Ymmärtää ja kunnioittaa luonnon ja ihmisen muodostamaa kokonaisuutta.

Toteutus
Hengitetään puiden kanssa ja keskustellaan luonnon ja ihmisen hyvinvoinnista.

Rakentakaa maapallolle täytekakku

Kesto
30-45 min

Tavoite

Pohditaan yhdessä, mitä maailma tarvitsee juuri tällä hetkellä voidakseen hyvin.

Toteutus
Kerätään luonnon aineksia kakuksi, keskustellaan mitä ainekset edustavat ja esitellään kakku muille.

Tunteita vedestä

Kesto
30 min

Tavoite
Tiedostamme veden puhtauden ja hyvinvoinnin merkityksen maapallolle. Tunnistamme ja nimeämme vesien saastumiseen liittyviä tekijöitä. Tunnistamme tunteita.

Toteutus
Ryhmä muodostaa veden eri olomuotoja, huutelee veden kohtaamia asioita, keskustelee ja muodostaa ihmispatsaita.

Unelmia täydellisestä maailmasta

Kesto
15 min

Tavoite
Uskallamme unelmoida paremmasta tulevaisuudesta. Tunnistamme ja nimeämme unelmien toteutumiseen johtavia tekoja.

Toteutus
Mielikuvitusharjoitus ja keskustelu.

Retki talviseen luontoon

Tavoite
Tunnistamme luonnon ja ihmisen yhteisestä kokemuksesta syntyviä tunteita. Ymmärrämme molemminpuolisen kunnioituksen merkityksen luonnon ja ihmisen hyvinvoinnille.

Toteutus
Ohjattu mielikuvaharjoitus ja keskustelu.
Voit hyödyntää tältä sivulta ladattavia maisemakuvia tehtävään johdattelussa.

Keskustelua talouden mahdista

Tavoite
Herättää keskustelua rahan voimasta ja tutkia omaa suhtautumistaan talouden voimaan.

Toteutus
Liikutaan janalla ja keskustellaan.