Kaikkien maiden alustatyöläiset, liittykää yhteen! Taistelu työläisten oikeuksista keikkataloudessa kuvaa lähettien kamppailua digitaalisessa työelämässä.

Alustatatyötä teettävät yritykset, kuten Wolt, Foodora ja Uber, ovat haastaneet työelämän pelisäännöt. Ne ovat alkaneet teettää keikkaluontoista työtä digitaalisten sovellusten välityksellä. Lähetit kautta maailman ovat järjestäytyneet kamppailemaan alustayritysten hyväksikäyttöä vastaan.

Julkaisu luo kuvan lähettien kamppailuista ja antaa politiikkasuosituksia sekä kansalliselle että EU-tasolle. Opus kertoo havainnollisesti, kuinka sirpaleinen työvoima järjestäytyy – ja kuinka sitä voidaan järjestää. Opuksen ovat kirjoittaneet alustatalouden tutkijat Anne Dufresne ja Cédric Leterme.

Alustayritysten työmarkkinoille vyöryttämä keikkatyön malli sijoittuu jonnekin palkkatyön ja itsensätyöllistämisen harmaaseen välimaastoon. Usein malliin viitataan “kumppanuutena”, mutta sen työntekijälle tarjoama itsenäisyys on näennäistä. Työn tarjontaa ja valvontaa hallitsevat näkymättömät algoritmit.

Mallin tarkoituksena on kiertää työnantajavelvoitteita ja tehdä työvoimasta yhä joustavampaa ja halvempaa. Se johtaakin alustatyöläisten heikkoihin työehtoihin ja sosiaaliturvaan sekä huonoon neuvotteluasemaan. Algoritmin keräämä tieto on myös yksipuolisesti alustayrityksen hallittavissa ja käytettävissä. Mallin yleistyessä niin sanotusta epätyypillisestä työstä on tulossa yhä tyypillisempää ja kokonaisia aloja uhkaa kilpajuoksu työehtojen ja palkkatason pohjalle.

Uusi digityöläisten luokka

Opuksessa Kaikkien maiden alustatyöläiset – liittykää yhteen alustatalouden tutkijat Anne Dufresne ja Cédric Leterme ennakoivatkin uuden digityöläisten luokan syntyä. He käyvät läpi lähettien kamppailuja ympäri maailman ja tunnistavat kaksitasoisen strategian kamppailussa alustayritysten mielivaltaa vastaan.

Yhtäältä lähetit järjestäytyvät omiksi yhteisöikseen ja ovat muodostaneet liittoumia olemassa olevien ammattiyhdistysten kanssa. Toisaalta lähetit pyrkivät vaikuttamaan lainsäädäntöön oikeusteitse. Usein konkreettisena vaatimuksena on palkansaajan aseman saavuttaminen alustayritysten työntekijöinä, kuten myös lakisääteinen vähimmäistuntipalkka ja alustan keräämän datan avaaminen.

Toivoa toisenlaisesta työelämästä

Lähettien perustamissa osuuskunnissa Dufresne ja Leterme näkevät parhaimmillaan jopa lupauksen toisenlaisesta työelämästä. Demokraattisesti ja yhteisöllisesti toimivat osuuskunnat tarjoaisivat vahvistuessaan vaihtoehtoa nykyiselle työn järjestykselle.

Suomessa Palvelualojen Ammattiliitossa on vuodesta 2023 lähtien toiminut lähettejä järjestävä ammattiosasto PAM Couriers Finland. PAM on myös aloittanut neuvottelut paikallisesta sopimuksesta alustayritys Woltin kanssa. Aiemmin lähettiaktiivien kampanja Oikeutta läheteille – #justice4couriers on järjestänyt mielenosoituksia eri paikkakunnilla ja ajanut siten parannuksia lähettien asemaan.

Euroopassa lähettien yhteistä ääntä on pitänyt erityisesti European Couriers’ Assembly, joka on samalla esimerkki siitä, että globaaleja yrityksiä vastaan on myös järjestäydyttävä yli rajojen.

Polttopisteessä ovat tänään lähettien kamppailut, mutta kyseessä on lopultakin kamppailu koko digitaalitalouden ja sähköisen kaupankäynnin sääntelystä. Nykyisellään digitaaliset alustat ovat saamassa lähes rajoittamattoman kansainvälisen toimintavapauden ilman, että valtiot ja ammattiyhdistykset voivat puuttua niiden toimintaan. Monopolistiset alustayritykset uhkaavat jopa valtioiden suvereniteettia.

Suomessa alustatyö on vielä suhteellisen vähäistä, mutta voidaan ennakoida, että se yleistyy nopeasti muun Euroopan perässä. Yritysten vetäytyessä työnantajavelvoitteistaan laskun maksaa perimmiltään koko yhteiskunta. Juuri tänään onkin oikea aika toimia alustatalouden uhkakuvia vastaan!

Tietoa suomennoksesta

KSL-opintokeskuksen ja Vasemmistofoorumin julkaisu on suomennos belgialaisten tutkijoiden Anne Dufresnen ja Cédric Letermen vuonna 2021 julkaistusta opuksesta App Workers United – The struggle for rights in the gig economy, jonka on alun perin julkaissut Euroopan vasemmistopuolue The Left in the European Parliament – GUE/NGL.

Teosta kuvittaa palkitun valokuvaajan Joel Karppasen kuvasarja Pitkänsillan tuolla puolen (Metropolis), joka kuvaa lähettityön arkea ja kaupunkia lähettien työpaikkana. Kirjan esipuheen on kirjoittanut alustataloutta tutkinut YTT Maija Mattila.

Anne Dufresne ja Cédric Leterme: Kaikkien maiden alustatyöläiset, liittykää yhteen! Taistelu työläisten oikeuksista keikkataloudessa. Suom. Timo Aaltonen ja Unna Pietilä. KSL-opintokeskus ja Vasemmistofoorumi, 2024.

HUOM! Enintään viiden julkaisukappaleen tilaus on maksutonta.

Posti- ja käsittelykulut yli viiden kappaleen tilauksista

  • 5-9 kpl 10€
  • 10-15 kpl 15€
  • Yli 15 kpl lähetetään erikseen sopien

Laskun lähetämme tilaajan ilmoittamaan sähköpostiin.

Tarvitsetko koulutusta?

Tarjoamme järjestökoulutusta myös tilauskoulutuksena. Tutustu koulutuksiimme ja kysy tarjousta.