Lukitehtäväkirjat on tuotettu KSL-opintokeskuksen perustaitohankkeessa, jota rahoitti Opetushallitus (2019-2021). Hankkeessa vahvistettiin aikuisten maahanmuuttajataustaisten perustaitoja.

Hankkeessa tuotetut tehtäväkirjat parantavat lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Tehtävät opettavat kirjastoon ja kulkuneuvoihin liittyvää sanastoa. Lisäksi harjoitellaan viikonpäiviä ja kuukausia.

Kirjojen tehtävät ovat vaikeutuvat niiden edetessä.  Tehtävät sopivat monen ikäisille, ja niitä voi tehdä itsenäisesti tai ohjatusti.

Palautetta voi lähettää sähköpostitse tehtävien laatijalle: .