Osallistavat menetelmät – Vinkkejä ja virikkeitä kouluttajalle -oppaassa esiteltyjä menetelmiä voi hyödyntää erilaisissa koulutuksissa, yhteisöjen toiminnassa ja järjestötyössä. Osallistavien menetelmien tarkoitus on huomioida ja tukea erilaisia oppimistyylejä ja osallistujia. Ne kannustavat kaikkia osallistumaan omien mahdollisuuksien mukaan.

Menetelmissä hyödynnetään muun muassa erilaista ryhmätoimintaa, draamatyöskentelyä, kuvallista ilmaisua, ympäristökasvatusta sekä dialogia. Niitä voi tarpeen mukaan soveltaa eri koulutussisältöjen teemaan.

Opas on uudelleen kirjoitettu ja päivitetty Tanja Taipaleen harjoitustyöstä KSL-opintokeskukselle vuodelta 2005.

Krissu Sirola-Korhonen ja Tanja Taipale: Osallistavat menetelmät – Vinkkejä ja virikkeitä kouluttajalle, 2024.

HUOM! Enintään viiden julkaisukappaleen tilaus on maksutonta.

Posti- ja käsittelykulut yli viiden kappaleen tilauksista

  • 5-9 kpl 10€
  • 10-15 kpl 15€
  • Yli 15 kpl lähetetään erikseen sopien

Laskun lähetämme tilaajan ilmoittamaan sähköpostiin.

Tarvitsetko koulutusta?

Tarjoamme järjestökoulutusta myös tilauskoulutuksena. Tutustu koulutuksiimme ja kysy tarjousta.