Aktiivinen kansalaisuus − ideoista käytäntöön -opas edistää elinikäistä oppimista ja kannustaa oppijoita omien ideoiden tuottamiseen ja soveltamiseen. Julkaisu on jaettu neljään osaan, jotka käsittelevät henkilökohtaista kehitystä, vuorovaikutusta, aktiivista osallistumista ja maailmankansalaisuutta. Suosittelemme opasta erityisesti kouluttajille, kurssijärjestäjille ja opintokerhoille.

Menetelmiä voidaan soveltaa monipuolisesti eri-ikäisten oppijoiden kanssa esimerkiksi peruskoulussa, lukiossa, korkeakouluissa, vapaassa sivistystyössä, aikuiskoulutuskeskuksissa, järjestöissä ja paikallisyhteisöissä. Menetelmistä ja tehtävistä löytyy suuri määrä erilaisia itseohjautuvuuteen, yhteistyöhön ja projektioppimiseen perustuvia harjoituksia. Julkaisun lisämateriaalina on englanninkielinen artikkeli, josta saa tarkkoja, tutkimukseen perustuvia kuvauksia ryhmän ohjaamista varten.

Aineisto on tuotettu osana Alternative Active Citizenship-hankketta, jota rahoitti Nordplus Horizontal -ohjelma.

Aktiivinen kansalaisuus − ideoista käytäntöön -ohjekirja kouluttajille. Alternative Active Citizenship -hanke, 2020.