Keskustelukortit demokratiasta

Korteissa on dialogia virittäviä kysymyksiä ja tehtäviä liittyen demokratiaan. Osa on vaikeita ja osa helppoja – kaikkia on tärkeää pohtia toimivan demokratian kannalta.

Kortteja on kolmenlaisia:
• Jutellaan faktoista – keskusteluaiheita demokratian kehityksestä
• Demokratiaa roolipelien avulla – interaktiivisia harjoituksia demokratiasta
• Demokratian pulmia – kinkkisiä kysymyksiä demokratiasta

Kortteja voi käyttää missä vain virittämässä demokratiakeskustelua – vaikkapa osana koulutusta, kokousta tai opintokerhon kokoontumista. On mahdollista nostaa yksi kortti ja tehdä siinä oleva tehtävä ja jatkaa sitten muihin aiheisiin, tai vaikkapa nostaa kortteja vuorotellen ryhmässä niin, että jokainen saa nostaa kortin vuorollaan ja tehtäviä tehdään yhdessä pidemmän aikaa. Korteista voi ottaa jakoon myös vain osan, jos jokin kolmesta tavasta käsitellä demokratiaa ei sovi juuri omalle ryhmälle tai juuri sille päivälle.

Voit tulostaa kortit tästä kaksipuoleisina A4-kokoiselle paperille (käytä mielellään hieman paksumpaa paperia). Leikkaa kortit ja pistä pakkaan. Kortit ovat valmiit käyttöön! Korttien käyttämisen tueksi voit tulostaa myös käyttöohjeen ja Demokratian perusteet-huoneentaulun, jota voitte pitää esillä, kun käytätte kortteja.

Alkuperäiset kortit on tuotettu Ruotsissa osana Vi måste prata-kampanjaa. Nämä kortit ovat suomalaisesta lähtökohdasta mukailtu versio alkuperäisistä korteista. Korttien tuottamiseen suomeksi on Vi måste prata -kampanjan lupa. Kortit on tuotettu Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus ADEKA -hankkeen tuella. Hankkeen rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö.