Kuvassa käsiään ojentavia ihmisiä, taustalla fläppipapereita, joissa lukee "Bloomin taksonomia", "luulo vs. ymmärrys"

Kouluttajalle

Kouluttajamme noudattavat koulutusajatustamme, eettisiä ohjeitamme ja vinkkejämme aikuisten oppijoiden ja erilaisen oppijuuden huomioimiseen. Toivomme myös kurssijärjestäjiemme tutustuvan näihin materiaaleihin. Koulutamme kouluttajia sekä kouluttajakoulutuksissa että erilaisissa täydennyskoulutuksissa.

Jos haluat KSL-opintokeskuksen freelance-kouluttajaksi, voit olla yhteydessä koulutuspäällikkö Tarja Muukkoseen.

Koulutusajatuksemme

Haluamme tukea oppimista. Pääpainomme ei ole opettamisessa, vaan oppimisessa ja yhteisöjen voimavaraistamisessa ja tukemisessa.

Oppiminen nähdään muutoksena: teen tai ajattelen jotain uudella tavalla. Oppimista edistää uuden asian suhteuttaminen omiin aiempiin kokemuksiin, asian kokeileminen ja arkeen vieminen. Myös ryhmä on hyvin tärkeä oppimiselle: ryhmä on oppimisen paikka, sen edistäjä. Ryhmä itsessään on myös valtava voimavara, kun kaikki osallistujat tuovat kokemuksensa ja aiemman osaamisensa ryhmän ja yhteisen oppimisprosessin käyttöön.

Oppimisen edistämisen työkaluina käytetään yhteistoiminnallisuutta, kokemuksellisuutta, dialogisuutta, kriittisyyttä sekä omien kokemusten ja ajattelutapojen aktiivista tarkastelua (reflektointia). Lisäksi KSL:ssa käytetään painotetusti osallistavia, toiminnallisia ja luovia menetelmiä.

> Tutustu Osallistavat menetelmät – vinkkejä ja virikkeitä kouluttajalle -oppaaseen. 

Kouluttajan eettiset ohjeet

Olemme tehneet eettiset ohjeet koulutusohjaajille. Näiden eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea KSL-opintokeskuksen sivistyspedagogista näkökulmaa erilaisissa koulutuksissa ohjaajina toimiville henkilöille. Jokainen KSL:n koulutusohjaaja toimii näiden eettisten ohjeiden mukaisesti.

  • Eettisesti oikein toimiva kouluttaja tiedostaa oman osaamisensa vahvuudet ja rajoitukset.
  • Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla hyväksytyksi sellaisenaan. Kouluttajat kunnioittavat kaikkia katsomatta sukupuoleen ja sukupuolen ilmaisuun, ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen toimintaan, ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteisiin, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muihin henkilöön liittyviin syihin.
  • Koulutusmenetelmät tulee valita niin, etteivät kenenkään itsekunnioitus ja omanarvontunto tule kyseenalaistetuiksi.
  • Kouluttajat kannustustavat ja tukevat toisiaan.
  • Kouluttaja toimii luottamuksellisessa suhteessa KSL-opintokeskukseen, muihin kouluttajiin ja oppijoihin.
  • Kouluttajan toiminnalla on aina hyvä tarkoitus yksilölle, ryhmälle ja hänen edustamalleen yhteisölle.

Kouluttajamme noudattavat myös KSL-opintokeskuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja kestävän kehityksen ohjelmaa. Koulutuksissa näkyvät KSL:n arvot.

> Tutustu Kouluta kestävästi ja yhdenvertaisesti -oppaaseen.

Tarja Muukkonen

Koulutuspäällikkö

050 594 2951
tarja.muukkonen@ksl.fi