Yhteisöllisyyden sytykkeitä

Yhteisšllisyyden sytykkeitŠ_upravene pre net-pdf.indd

Yhteisöllisyyden sytykkeitä, 2006

Anneliina Törrösen (nyk. Wevelsiep) ja Anna Kirstinän Yhteisöllisyyden sytykkeitä (2006) on selvitys vapaan sivistystyön mahdollisuuksista vetäytyvien kansalaisten sitouttamisessa yhteiskuntaan. Kuka on vetäytyvä kansalainen? Ja mitkä ovat vapaan sivistystyön mahdollisuudet hänen kansalaisaktiivisuutensa vahvistamiseksi ja lisäämiseksi? Selvityksen kustantajana oli Opetusministeriö ja toteuttajina olivat Opintokeskusseura edustajanaan KSL ry sekä Suomen Kansanopistoyhdistys SKY. 

Lataa PDF-julkaisu