Yhdistystoiminnan avaimet

Yhdistystoiminnan avaimet, 2018.

Yhdistystoiminnan avaimet on opas, joka toimii käsikirjana yhdistystoiminnan perusasioissa. Se on suunnattu yhdistystoiminnasta kiinnostuneille, erityisesti maahanmuuttajien yhdistyksille. Pirjo RosengreninAnneliina Törrösen (nyk. Wevelsiep) ja Perttu Iso-Markun kirjoittamasta oppaasta on tehty uudistetut painokset vuosina 2013 ja 2018. Opintoaineiston vuonna 2013 uudistetussa painoksessa otettiin huomioon vuonna 2010 voimaan tulleet yhdistyslain muutokset. Vuonna 2018 painoksessa on uudistettu oppaan ulkoasu ja luku 10. Tiedottaminen.

Oppaan tavoitteena on tehdä yhdistystoiminnan perussäännöt tutuiksi sekä tarjota perustiedot ja -taidot yhdistystoimintaan.

Voit tutustua oppaan sisältöihin myös verkossa.t

Lataa PDF-julkaisu
Tilaa julkaisu

Yhdistystoiminnan koulutukset

KSL-opintokeskus järjestää useita yhdistystoimintaa tukevia koulutuksia vuonna 2019.

8.—9.6. Puheenjohtajan johtamistaidot Tampereella
14.—15.9. Eurot ojennukseen Helsingissä
10.10.—7.11. Näin yhdistys toimii – vaikuta yhdistyksessä Tampereella

Yhdistystoiminnan avaimet -julkaisuun pohjautuvat Yhdistyksen avaimet -verkkokoulutukset:

24.28.5. klo 17-18 Yhdistyksen perustehtävä
2.9.9.10. klo 17-18 Yhdistyksen viestintä ja markkinointi
31.10.—3.12. klo 17-18 Yhdistyksen päätöksenteko 

> Koulutuskalenteri

Voit myös tilata räätälöidyn koulutuksen omalle järjestöllesi.

> Tilauskoulutukset