Yhdistystoiminnan avaimet

Yhdistystoiminnan avaimet, 2018

Yhdistystoiminnan avaimet on opas, joka toimii käsikirjana yhdistystoiminnan perusasioissa. Se on suunnattu yhdistystoiminnasta kiinnostuneille, erityisesti maahanmuuttajien yhdistyksille. Pirjo RosengreninAnneliina Törrösen (nyk. Wevelsiep) ja Perttu Iso-Markun kirjoittamasta oppaasta on tehty uudistetut painokset vuosina 2013 ja 2018. Opintoaineiston vuonna 2013 uudistetussa painoksessa otettiin huomioon vuonna 2010 voimaan tulleet yhdistyslain muutokset. Vuonna 2018 painoksessa on uudistettu oppaan ulkoasu ja luku 10. Tiedottaminen.

Oppaan tavoitteena on tehdä yhdistystoiminnan perussäännöt tutuiksi sekä tarjota perustiedot ja -taidot yhdistystoimintaan.

Voit tutustua oppaan sisältöihin myös verkossa.

Painetun version hinta:
5 euroa + postituskulut

Lataa PDF-julkaisu
Tilaa julkaisu