Osallistavat menetelmät

Tanja Taipale ja Kristiina Sirola-Korhonen: Osallistavat menetelmät, KSL, 2017.

Osallistavat menetelmät – vinkkejä ja virikkeitä kouluttajalle -oppaassa esiteltyjä menetelmiä voi hyödyntää erilaisissa koulutuksissa, yhteisöjen toiminnassa ja järjestötyössä. Osallistavien menetelmien tarkoitus on huomioida erilaisia oppimistyylejä ja erilaisia osallistujia. Ne antavat kaikille mahdollisuuden osallistua halutessaan. Menetelmissä hyödynnetään muun muassa erilaista ryhmätoimintaa, draamatyöskentelyä, kuvallista ilmaisua sekä kriittistä ja oivaltavaa näkökulmien vaihtoa.

Aineiston on alun perin koonnut Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Tanja Taipale osana harjoitteluaan KSL:ssa vuonna 2005. Sen päivitti ajan tasalle koulutustuottaja Kristiina Sirola Korhonen syksyllä 2017. Opas on suunnattu erityisesti järjestötoimijoille, mutta sitä voi hyödyntää kaikenlaisten ryhmien kanssa.

Lataa PDF-julkaisu
Tilaa julkaisu