Kuvassa KSL-opintokeskuksen julkaisuja

Julkaisut

Tuotamme aikuiskasvatusta, kulttuuria, työelämää ja yhteiskuntaa käsitteleviä julkaisuja ja opintoaineistoja muun muassa järjestöjen ja opintokerhojen käyttöön. Julkaisumme ovat maksuttomia, ja useista julkaisuista löytyy sähköinen pdf-versio. Voit myös tilata meiltä julkaisuihin liittyviä koulutuksia.

Järjestön kehittäminen
Kouluttajille ja opettajille
Opintokerhojen opintoaineistot
Yhteiskunnalliset julkaisut
Fiktiiviset julkaisut

Tilaa julkaisujamme

Koronatilanteen vuoksi postitamme julkaisuja normaalia harvemmassa tahdissa. Kiireellisissä tilauksissa ota yhteyttä ksenia.peltovuori@ksl.fi.

Voit tilata julkaisujamme maksutta verkkolomakkeella, sähköpostitse (ksl@ksl.fi) tai puhelimitse (040 197 4209, arkisin kello 10–14). Kerro tilausta tehdessäsi julkaisun nimi, kappalemäärä, tilaaja, toimitusosoite ja laskutusosoite. Lähetämme julkaisut postitse.

Tilaa julkaisuja

Järjestön kehittäminen

Avoin osasto – Työkaluja puolueosaston osallistavaan toimintaan

Avoin osasto – Työkaluja puolueosaston osallistavaan toimintaan on käytännönläheinen opas Vasemmistoliiton perusyhdistysten käyttöön.

Taloushallinnon opas yhdistyksille ja pienosuuskunnille

Oppaan tarkoituksena on tukea etenkin aloittelevia yhdistyksiä ja osuuskuntia taloushallinnon menestyksekkäässä hoitamisessa. Opas sopii taloushallintoa osaaville taloudenhoitajille ja hallituksen jäsenille käsikirjaksi ja muistilistaksi.

Ehdokkaan opas somemainontaan

Tämä opas opas sopii sekä ehdokkaiden itsensä että muiden kampanjatyötä tekevien käyttöön, ja vaalityön lisäksi sitä voi hyödyntää myös järjestömarkkinoinnissa. Opas antaa peruskatsauksen sosiaalisen median maksulliseen markkinointiin, etenkin Facebook- ja Instagram-mainontaan.

Tuumasta tavoitteeseen -kampanjaopas

Kampanjaopas on tarkoitettu käytännön tueksi järjestötoimijoille. Oppaassa kuvataan, miten kampanjan suunnittelu, toteutus ja viestintä voidaan toteuttaa pienillä resursseilla.

Eurot ojennukseen – yhdistyksen talousopas

Ossi Viljakaisen oppaan tarkoitus on antaa tarvittavat tiedot ja taidot, joiden avulla ja joita noudattamalla kuka tahansa voi ryhtyä pienen yhdistyksen taloudenhoitajaksi ilman aiempia tietoja tai kokemusta.

Yhdistystoiminnan kehittämisen opas

Yhdistystoiminnan kehittämisen oppaasta (2018) löydät paitsi tietoa kehittämistoiminnasta, myös tiedon hyödyntämistä helpottavia oppimistehtäviä.

Yhdistystoiminnan avaimet

Yhdistystoiminnan avaimet on opas, joka toimii käsikirjana yhdistystoiminnan perusasioissa. Se on suunnattu erityisesti yhdistystoiminnasta kiinnostuneille maahanmuuttajien yhdistyksille.

Kouluttajille ja opettajille

Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus – Kansanopistot ja opintokeskukset uuden sivistystehtävän toteuttajina

Julkaisussa käsitellään kansanopistojen ja opintokeskusten roolia luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa. Julkaisu sopii kaikille jotka työskentelevät ja toimivat aikuisten maahanmuuttajien lukutaito-opetuksen parissa.

Selvitys vapaan sivistystyön oppilaitoksissa annetusta ohjauksesta maahanmuuttajille

Julkaisussa käsitellään maahanmuuttajien ohjauksen taustaa ja maahanmuuttajien ohjausta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Julkaisu sopii kaikille jotka työskentelevät ja toimivat maahanmuuttajien ohjauksen parissa. 

Aktiivinen kansalaisuus – ideoista käytäntöön

Tämän oppaan menetelmiä voi soveltaa monipuolisesti eri-ikäisten oppijoiden kanssa esimerkiksi peruskoulussa, lukiossa, korkeakouluissa, vapaassa sivistystyössä, aikuiskoulutuskeskuksissa, nuorisojärjestöissä ja paikallisyhteisöissä. Julkaisussa käsitellään henkilökohtaista kehitystä, vuorovaikutusta, aktiivista osallistumista ja maailmankansalaisuutta.

Kouluta kestävästi ja yhdenvertaisesti

Kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa otetaan huomioon sekä ihmiset että ympäristö. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa sinua toteuttamaan koulutuksia ja muita ryhmätilanteita, joissa kaikki pääsevät mukaan ja joissa huomioidaan myös ympäristöarvot.

Oppiminen onnistuu

Oppiminen onnistuu – tukea haasteista selviämiseen -opas on suunnattu eritoten opettajille ja kouluttajille, mutta oppaassa on runsaasti tietoa myös opiskelijalle oman lukivaikeuden tunnistamiseen.

Osallistavat menetelmät

Osallistavat menetelmät on KSL:n tuottama tuki- ja virikeaineisto, josta löydät virikkeitä osallistavien menetelmien käyttöön paikallistoiminnassa ja yhdistystoiminnan kehittämiskoulutuksissa.

Koulutuskoko­nai­suus yhteis­kun­nal­lis­ten yritysten koulutukseen – Opettajan työkalu

Aineisto on suunnattu ensisijaisesti opiskelijoille, joita yhteiskunnallinen yritystoiminta kiinnostaa sekä opettajille, jotka yhteiskunnallisten yritysten teemoja opettavat. Aineisto myös täydentää yrittäjän ammattitutkintoon valmistavia opintoja.

Koulutuskokonai­suus henkilöstö­omisteisten yritysten koulutukseen – Opettajan työkalu

Aineisto on suunnattu opiskelijoille, joita henkilöstöomisteinen yritystoiminta kiinnostaa sekä opettajille, jotka henkilöstöomisteisten yritysten teemoja opettavat. Aineisto myös täydentää yrittäjän ammattitutkintoon valmistavia opintoja.

Opintokerhojen opintoaineistot

Heittoja

KSL:n 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on ilmestynyt näytelmäkerhoille tarkoitettu HEITTOJA-opintoaineisto. Aineisto ohjaa valmistamaan opintoryhmän omista tarinoista näytelmiä ja sketsejä.

Ennen elämäkertaa

Mänttä-Vilppulan Eläkeläisten kirjallisuus ja kirjoittamiskerholaisten Ennen elämäkertaa -kirja sisältää tarinoita, runoja, sketsejä ja sananparsia.

Iloa ja virkistystä yhdistyksessä

Tämän opintokerhoaineiston tavoitteena on olla tukena ja työkaluna oman toiminnan sisältöä tutkivalle yhdistykselle, hallitukselle tai johtokunnalle.

Koti Suomessa: opas opintokerhon ohjaajalle

Tämä julkaisu kertoo selkokielisesti maahanmuuttajalle, mikä on opintokerho ja miten sellaisen voi perustaa.

Intohimon punainen

Intohimon punainen on ikääntyvän naisen seksuaalisuutta käsittelevän opintokerhon aineisto. Julkaisussa käsitellään muun muassa suomalaisen seksin historia, orgasmi ja seksuaalisuus.

Yhteiskunnal­liset julkaisut

Perustulo – Kohti 2020 -luvun yhteiskuntapolitiikkaa

Perustulo – Kohti 2020-luvun yhteiskuntapolitiikkaa on perusteellinen esitys perustulokeskustelusta Suomessa ja maailmalla. Opus tarkastelee perustulon historiallisia lähtökohtia ja tulee aina suomalaiseen perustulokokeiluun saakka. Opus arvioi perustulon toteuttamisen yhteiskunnallisia edellytyksiä Suomessa ja avaa ikkunaa kansalliset rajat ylittävään perustuloon.

Kestävä kunta – Hyvän kuntatalouden perusteet

Kestävä kunta – Hyvän kuntatalouden perusteet on perusteellinen johdatus kuntatalouteen ja sen ajankohtaisiin kysymyksiin. Opus koostuu kuudesta artikkelista, joiden aiheina on vasemmistolainen kuntatalous, kuntien elinvoima, kuntien ilmastotoimet, sukupuolitietoinen budjetointi, korruptio ja valtuutettuna toimiminen.

Vasemmistolainen talouspolitiikka – Lyhyt oppimäärä

Vasemmistolainen talouspolitiikka – Lyhyt oppimäärä on kansantajuisella kielellä kirjoitettu nykytalouspolitiikan kritiikki.

Vaikuta vallanpitäjiin – järjestölobbaajan opas

Vaikuta vallanpitäjiin – järjestölobbaajan opas kokoaa yhteen tietoa siitä, mitä lobbaaminen on, miten sitä voi tehdä ja ketkä ovat hedelmällisiä lobbaamisen kohteita ja paikkoja niin eduskunnan kuin kuntien päätöksenteossa.

Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa

Julkaisu on katsaus sosiaalisten osuuskuntien tilanteeseen ja niitä koskevaan lainsäädäntöön Euroopassa.

Italian sosiaaliset osuuskunnat

Jaana Pirkkalaisen teos on perusteellinen ja kattava kuvaus sosiaalisten osuuskuntien liikkeestä Italiassa.

Perustulo – uuden tulonjaon perusta

Johanna Perkiön Perustulo – uuden tulonjaon perusta esittelee perustulon idean, sen aatteelliset lähtökohdat, erilaiset perustulomallit ja eri puolueiden perustulokannat.

Sosiaalipolitiikka – Historia, nykytila ja tulevaisuus

Jouko Kajanojan Sosiaalipolitiikka – Historia, nykytila ja tulevaisuus on kuin jännitysmatka, joka kertoo sanoin ja numeroin sosiaalipolitiikan vaikutuksesta elämäämme.

TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki

Marko Juutisen TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki (2016) on asiantunteva ja perusteellinen arvio TTIP-vapaakauppasopimuksen sisällöistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Maailman­kehityksen suuri käänne

Ele Aleniuksen Maailmankehityksen uusi käänne -kirjan uudistettu laitos.

Paperiton, älä sairastu – Puheita universaalin terveydenhuollon puolesta

Anna Kontulan ja Taneli Hämäläisen Paperiton, älä sairastu – Puheita universaalin terveydenhuollon puolesta (2015) on kooste paperittomien terveydenhuollosta annettavaa lakia koskevista puheista.

Euroopan radikaali vasemmisto

Euroopan radikaali vasemmisto -kirjassa Luke March luo katsauksen merkittäviin eurooppalaisiin radikaaleihin vasemmistopuolueisiin, niiden ideologisiin näkemyksiin, kannattajiin ja vaalimenestykseen.

Paikallispalveluiden ja paikallistalouden rooli hyvinvoinnin rakentamisessa ja ylläpitämisessä

Julkaisu tarkastelee, mitä paikallispalvelut ovat, miten ne kehittyvät, ja mikä on niiden merkitys paikalliselle väestölle ja taloudelle.

Vasemmistolaista talouspolitiikkaa – Eurokriisistä eteenpäin

Eurokriisistä eteenpäin – Vasemmistolainen talouspolitiikka -kirjan tekstit syventävät viimeaikaisia keskusteluja muun muassa yksityistämisestä, rahapolitiikasta ja budjettikurista.

Kohti aktiivista yhteiskuntaa

Kohti aktiivista yhteiskuntaa on katsaus Euroopan vasemmiston aatehistoriaan ja vasemmiston tämän päivän haasteisiin.

Sivistystyön itseymmärrys: tekstejä järjestöllisestä sivistystyöstä

Julkaisu sisältää esseitä sivistysjärjestöjen tehtäväkuvan muuttumisesta.

Vasemmisto etsii työtä

Kirja kritisoi vasemmistoa kyvyttömyydestä analysoida nykytyön todellisuutta ja tehdä politiikkaa, joka suojelisi työntekijöitä eikä työpaikkoja.

Yhteisöllisyyden sytykkeitä

Yhteisöllisyyden sytykkeitä on selvitys vapaan sivistystyön mahdollisuuksista vetäytyvien kansalaisten sitouttamisessa yhteiskuntaan.

Valtio vetäytyy hyvinvointipolitiikan toteuttamisesta – mitä tilalle?

”Valtio vetäytyy hyvinvointipolitiikan toteuttamisesta – mitä tilalle?” (2011) käsitellään yhteisötaloudellista hyvinvointipalvelujen tuotantotapaa.

Yhteisötalous hyvinvoinnin tukena

Yhteisötalous hyvinvoinnin tukena (2010) käsittelee nimensä mukaisesti yhteisötalouden ja hyvinvoinnin välistä suhdetta.

Johdatusta paikallistalouteen

Paikallistalousaineiston tarkoituksena on esitellä paikallistaloutta ja sen merkitystä koskevia käsityksiä ja arvioita sekä kehittämiskokemuksia niin maaseudulla kuin kaupungeissakin.

Fiktiiviset julkaisut

Päätön – Novelleja työstä ja työttömyydestä

Päätön-novellikokoelma on syntynyt Into Kustannuksen, KSL:n ja TSL:n yhteistyönä. Kokoelman 22 novellia valittiin Työ ja työttömyys -kirjoituskilpailun parhaimmistosta. Tuloksena on kiehtova läpileikkaus aikamme työelämästä.