Kuvassa ihmisiä kokouksessa

Yhdistys­toimin­nan avaimet

Yhdistystoiminnan avaimet on KSL-opintokeskuksen opintoaineisto, joka on tuotettu osana Opetushallituksen tukemaa kehittämishanketta. Hankkeessa keskeisenä kumppanina oli Suomen Pakolaisapu ry:n Järjestöhautomo-hanke.

Oppaan tuottamista tuki ja tekstiä kommentoi työryhmä, johon kuuluivat koordinaattori Minna Tuunainen ja kouluttaja Mohsen Zakeri Järjestöhautomosta sekä Sabah Abbas Ali Suomalais-kurdilaisesta ystävyysseurasta. Lisäksi aineistoa kommentoivat koulutustuottaja Anna Kirstinä ja taloussihteeri Eila Karjalainen KSL:sta.

Kyseessä on opas yhdistystoiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Opas on suunnattu erityisesti maahanmuuttajien yhdistyksille ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille maahanmuuttajille.

Opintoaineiston vuonna 2013 uudistetussa painoksessa otettiin huomioon vuonna 2010 voimaan tulleet yhdistyslain muutokset. Vuonna 2018 uudistettiin luku 10. Tiedottaminen.

Toivomme, että opas toimii käsikirjana yhdistystoiminnan perusasioissa. Oppaaseen on koottu tietoa ja esimerkkejä yhdistyksen perustamisesta ja toiminnan eri osa-alueista. Opasta ei tarvitse opiskella kerralla kannesta kanteen, vaan halutessaan lukija voi valita kulloinkin itselleen tärkeimmät osiot.

Oppaan tavoitteena on tehdä yhdistystoiminnan perussäännöt tutuiksi sekä tarjota perustiedot ja -välineet yhdistystoimintaan. Yhdistyksillä on usein ongelmia esimerkiksi tiedotuksessa ja avoimuudessa, vastuun ja tehtävien jakamisessa sekä yhteistyössä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Toivomme, että opas tarjoaa ohjeita ja innostusta myös näiden asioiden tunnistamiseen ja parantamiseen.

Jo perusasiat osaavat yhdistystoimijat voivat kerrata asioita oppaan avulla, ja jatkaa sitten opiskelua toisen, yhdistyksen kehittämiseen keskittyvän opintoaineiston – Yhdistystoiminnan kehittämisen oppaan – avulla.

Oppaan ovat kirjoittaneet Pirjo RosengrenAnneliina Törrönen (nyk. Wevelsiep) ja Perttu Iso-Markku. Sarjakuvat on piirtänyt Hanna Arvela.

Tälle sivulle on koottu oppaan sisällöt. Voit myös ladata maksuttoman pdf-version oppaasta tai tilata painetun version.

Lataa opas

Yhdistystoiminnan koulutukset

KSL-opintokeskus järjestää vuosittain useita yhdistystoimintaa tukevia koulutuksia.

> Tutustu koulutuskalenteriin

Yhdistystoiminnan avaimet -julkaisuun pohjautuva verkkokoulutus:
31.10.—3.12. klo 17-18 Yhdistyksen päätöksenteko 

Voit myös tilata räätälöidyn koulutuksen omalle järjestöllesi.

> Tilauskoulutukset