Järjestimme syksyllä kouluttajakoulutuksen kartuttaaksemme freelancer-kouluttajiemme määrää.

17 uutta kouluttajaa tulee jatkossa olemaan mukana muun muassa järjestöjen tilauskoulutuksissa, vaalikoulutuksissa, käsityöaktivismityöpajoissa sekä erilaisissa tapahtumissa.

KSL:n kouluttaja rakentaa koulutuksen niin, että se tukee mahdollisimman hyvin oppimista

”Perehdyimme koulutuksessa erityisesti ryhmän toimintaan, aikuisten oppimiseen, erilaisiin oppimiskäsityksiin ja kriittiseen pedagogiikkaan”, kertoo koulutustuottaja Krissu Sirola-Korhonen.

Kriittisyydellä emme tarkoita, että pitää olla jotain vastaan. Kriittisen pedagogiikan ydintä on pikemminkin se, että osaa tarkastella asioista eri näkökulmista. Harvoin on vain yksi ainoa oikea ratkaisu tai näkemys asiaan

 Koulutuksemme käyneet osaavat

  • toteuttaa lyhyt- tai pitkäkestoisen koulutuksen
  • rakentaa koulutuksen niin, että se tukee mahdollisimman hyvin oppimista
  • käyttää erilaisia oppimista tukevia menetelmiä
  • tunnistaa erilaisen oppijan ja tukea häntä oppimisessa.

”Käytimme koulutuksessa erilaisia työskentelytapoja, kuten käänteistä oppimista (flipped learning), luentoja, ohjattua keskusteluja pareittain ja ryhmissä sekä pohdintoja sarjakuvan avulla”, kertoo Sirola-Korhonen. ”Hyödynsimme draamapohjaisia menetelmiä ryhmäyttämiseen ja opitun peilaamiseen.”

Ryhmänohjaaminen ja turvallisemman tilan luominen puhuttivat osallistujia koko koulutuksen ajan. Myös erilaiset oppimisen tavat ja näkökulmat herättivät keskustelua ja oivalluksia. ”Puhuimme myös siitä, kuinka KSL:ssä ennemminkin oivalletaan yhdessä ryhmänä perinteisen opettamisen sijaan”, muistelee Sirola-Korhonen.

Lue lisää turvallisemman tilan periaatteistamme verkkosivultamme.

Oppijoiden erilaiset taustat ovat ongelman sijaan vahvuus oppimistilanteessa

Viisi henkilöä istuu pöydän ääressä ja keskustelee nauraen.
Veera Luhatala (keskellä)

 

”Kouluttajakoulutuksessa opin termin ”andragogiikka”, joka erona pedagogiikkaan ottaa huomioon ja hyödyntää sen, mitä ihminen on oppinut aiemman elämänsä aikana. Oppijoiden erilaiset taustat ovat siis ongelman sijaan vahvuus oppimistilanteessa.

Koulutustilanne kurssilla oli erityisen lämmin, ryhmäytyminen otettiin tosissaan ja sillä oli valtava vaikutus sekä asian omaksumiseen että kurssin yhteishenkeen.” – Veera Luhtala

Kaikki voivat osallistua keskusteluun ilman, että tarvitsee jännittää

Olli Pietiläinen (oikealla)

 

”Olen ollut jo pitkään teollisessa työssä ja ammattiosastoaktiivina. Koen, että minulla olisi paljon jaettavaa tietoa ja halu luoda hyvää henkeä ja motivaatiota. Kaipaan uusia haasteita ja mahdollisesti jopa urapolkuja. Kouluttajakoulutus voisi olla yksi väylä siihen suuntaan.

Pidän siitä, että koulutuksissa korostuu turvallisemman tilan periaatteen mukainen toiminta. Kaikki voivat tuoda osaamisensa ja mielipiteensä keskusteluun ilman, että tarvitsee jännittää. Pidän myös siitä, että koulutuksissa keskustellaan paljon, verkostoidutaan sekä jaetaan mielipiteitä ja kokemuksia.” – Olli Pietiläinen

Ryhmänohjaamistaitoja liiton koulutuspäiviin

Maarit Lähteenmäki (oikealla)

 

”Suomen Elintarviketyöläisten Liitossa SEL:ssä kyseltiin, löytyisikö kiinnostuneita, jotka voisivat kouluttautua ja tuoda ryhmänohjaamistaitoja liiton koulutuspäiviin. Innostun hakemaan koulutukseen, koska olen ollut muutamissa KSL: n koulutuksissa. KSL:ssa koulutuksen ote on hyväksyvää, keskustelevaa ja kannustavaa – unohtamatta koulutuksen asiallisia sisältöjä.” – Maarit Lähteenmäki

Tilaa koulutus

Vahvista yhdistyksenne tai ryhmänne  osaamista, osallisuutta ja vaikuttavuutta koulutuksella tai fasilitoidulla tilaisuudella.

Tutustu tilauskoulutuksiimme verkkosivullamme.

Lue lisää koulutuksissamme noudatettavista turvallisemman tilan periaatteista.