Oletko valmis päivittämään järjestötaitojasi vastaamaan tämän päivän haasteisiin? Tarjoamme vuonna 2024 edullisia avoimia koulutuksia itseään kehittäville yhteisötoimijoille. Koulutuksissamme hankit tarvittavaa osaamista yhteisösi tukemiseen ja vahvempaan järjestötoimintaan.

Opi paremmaksi ohjaajaksi verkossa tai kehitä coaching-taitojasi. Kouluttaudu häirintäyhdyshenkilöksi tai kouluttajaksi. Huomioi toiminnassasi kaikki ymmärtämällä paremmin syrjimätöntä kieltä.

Järjestämme koulutukset myös yhdistyksen nykyaikaisesta arkistoinnista ja osuuskunnan perustamisesta.

Ohjaaminen verkossa

27.1.2024 klo 10–16, verkkokoulutus

Kuinka huomioida ryhmä verkkokokoontumisissa niin, että ryhmän ilmapiiri rakentuu luottamukselliseksi ja turvalliseksi? Ohjaaminen verkossa -koulutuksessa opit edistämään ryhmän luovuutta ja saat ideat syttymään osallistujien ajatuksissa. Opettelemme hyödyntämään kameraa ja erilaisia sovelluksia, jotka osallistavat ihmiset mukaan yhteiseen tekemiseen.

Lue lisää koulutuksesta

Ratkaisuja elämän valintatilanteisiin

17.2.2024 klo 10–16, verkkokoulutus

Auta itseäsi ja kaveriasi tehokkaasti eteenpäin elämässä monenlaisten valintojen viidakossa. Pohdi valintatilanteiden taustalla olevia tekijöitä ja ole itsesi valmentaja. Löydä uusia ratkaisuja, jotka lisäävät mielekkyyttä tekemiseesi. Suuntaa toimintaasi tehokkaasti kohti itse asettamiasi tavoitteita.

Lue lisää koulutuksesta

Kouluttajakoulutus

1.3.-18.5.2024, lähi- ja verkkotapaamiset

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia aikuisesta oppijana sekä eri tavoista ohjata aikuisten ryhmää. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta opettamisesta tai ohjaamisesta. Koulutuksen jälkeen ymmärrät, mitä on KSL:n toteuttama kriittinen pedagogiikka. Ymmärrät myös järjestötoiminnan erityisyyden sekä miten ryhmä toimii. Opit erilaisia menetelmiä, joilla voidaan tukea oppimista sekä turvallisen tilan luomista. Kouluttajakoulutuksen käyneet voivat toimia KSL:n freelancer-kouluttajina.

Lue lisää koulutuksesta

Syrjimätön kieli

9. ja 16.4.2024 klo 17–19.30, verkkokoulutus

Mitä on syrjimätön kieli ja miksi se on tärkeää kansalaistoiminnassa? Tutustumme syrjimättömän kielen eri osa-alueisiin, kuten sateenkaaritietoiseen ja antirasistiseen kieleen. Pohdimme, miten kouluttaa, viestiä ja ohjata vapaaehtoisia syrjimättömästi. Tarkastelemme kielenkäytön ja viestinnän roolia kansalaistoiminnassa kaikki mukaan ottavasta näkökulmasta ja opimme tunnistamaan kielellistä syrjintää.

Lue lisää koulutuksesta

Yhdistyksen arkisto ojennukseen

14.5. ja 27.8.2024 klo 17–20, Helsinki

Onko yhdistyksesi hyllyihin ja tiedostoihin kertynyt materiaalia, jota ei enää tarvita toiminnassa? Oletko tullut ajatelleeksi, että juuri nuo asiakirjat ja kuvat saattavat olla arvokasta lähdeaineistoa tulevaisuuden historiantutkimukselle?

Yhdistyksen arkistot ojennukseen -koulutus on suunnattu järjestötoimijoille, jotka haluavat saada yhdistyksen toiminnan tallennettua tulevaisuutta varten ja arkistoinnin kuntoon.

Lue lisää koulutuksesta

Osuuskunnan perustaminen

21., 23. ja 30.5.2024 klo 17-20, verkkokoulutus

Käymme koulutuksessa läpi, miten osuuskunta eroaa muista yritysmuodoista ja tutustumme osuuskunnan perustamistoimenpiteisiin sekä osuuskunnassa työllistymisen mahdollisuuksiin. Tunnistamme pienosuustoiminnan haasteita ja muotoilemme omaa osuuskuntaideaa käytännössä toteutettavaan suuntaan. Näkökulmamme on pienosuuskunnassa ja yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä.

Lue lisää koulutuksesta

Häirintäyhdyshenkilökoulutus

31.8.2024 klo 9–16, verkkokoulutus

Häirintäyhdyshenkilökoulutuksessa opitaan rakentamaan turvallisempaa tilaa ja toimimaan häirintäyhdyshenkilönä järjestöissä.

Koulutuksessa turvallisemman tilan periaatteita tarkastellaan osana järjestön omia prosesseja, rakenteita ja resursseja. Häirintäyhdyshenkilönä toimimisen avuksi koulutus tarjoaa tunnetyöskentelyn, kunnioittavan kohtaamisen ja rohkean puuttumisen työkaluja.

Lue lisää koulutuksesta

 

Päivittämällä osaamistasi otat askeleen kohti vahvempaa ja vaikuttavampaa järjestötoimintaa.