Kuvassa kaksi nauravaa ihmistä

Konsul­tointi ja valmennus

Tarjoamme järjestöille lyhyt- ja pitkäkestoista konsultointia erilaisten strategioiden suunnitteluun ja tekemiseen. Autamme järjestöänne analysoimaan ympäristön ja järjestön nykytilaa, tekemään visioita pitkällekin tulevaisuuteen ja löytämään reittejä kohti hyvää tulevaisuutta. Meillä on käytössä hyviä ja toimivia konsultointi- ja  fasilitointi-työkaluja, jotka konkretisoivat vaikeankin asian käsitettäväksi. Konsultointia kevyempänä menetelmänä voimme käyttää myös sparrausta. Tällöin kuljemme järjestönne rinnalla tukien teitä ongelman määrittelystä tavoitteen hahmottamiseen tai jopa sen saavuttamiseen asti.

Valmennus eli coachaus on sekä yksilö- että yhteisövalmennusta. KSL-opintokeskuksesta voi tilata valmennusta esimerkiksi liittyen työajanhallintaan, työssä jaksamiseen, johtamiseen tai mihin vain kehittymistä kaipaavaan osa-alueeseen. Yksilövalmennusta voi hyödyntää elämän eri osa-alueiden tasapainottamiseen. Yhteisövalmennuksessa parannetaan minkä hyvänsä organisaation, esimerkiksi järjestön tai yrityksen toimintaa. Me autamme valmennuksen avulla saavuttamaan haluttuja tavoitteita.

Tarja Muukkonen

Koulutuspäällikkö

050 594 2951
tarja.muukkonen@ksl.fi