Koulutuspäällikkönä työskentelevän Muukkosen mukaan oppimisen suurin este saattaa olla väärät käsitykset omasta itsestään.

Tarja Muukkonen työskentelee KSL-opintokeskuksen koulutuspäällikkönä. Hänen tiensä nykyiseen ammattiin ei ole ollut luotisuora, vaikka vetoa opettamisen ja kouluttamisen pariin oli jo nuorena Kuusankoskella varttuessa.

Muukkonen seurasi lukiossa tarkasti miten opettajat opettivat. Inspiroivina esimerkkeinä mieleen jäivät erityisesti ne opettajat, jotka saivat innostumaan oppimisesta. Huonotkin jäivät mieleen. Heillä oli tapana vain kävellä sisään, lukea luento mapista ja tunnin päätyttyä kävellä ulos. Kiinnostus opettamista kohtaan löytyi sekä hyvien ja huonojen opettajien esimerkeistä – hän haluaisi oppia opettamaan hyvin.

Aikuiskoulutus tarjoaa vuosittain tuhansille suomalaisille mahdollisuuden kehittää osaamistaan tai opetella itselleen täysin uusi ammatti. Muukkosen tie työhön aikuiskoulutuksen pariin on ollut sekä kutsumuksen että sattumien summa.

Muukkonen kuvailee itseään toimeliaaksi, tekeväiseksi ja helposti innostuvaksi, “jopa siinä määrin, että ajattelu saattaa tulla hieman toiminnan perässä”, Muukkonen naurahtaa. “Iän myötä olen oppinut hieman sietämään sitä, etteivät kaikki aina etsi ratkaisuja, joita mielelläni pyytämättäkin tarjoilen.”

Ensimmäiseltä koulutukseltaan Muukkonen on luokanopettaja. Myöhemmin hän jatkoi opiskelua filosofian maisteriksi pääaineenaan kasvatustieteet.

Opettajana toimiessaan Muukkonen innostui erityisesti tietotekniikasta pöytätietokoneiden yleistyessä kotitalouksissa 90-luvun alussa. Hän lähti mukaan Helsingin kaupungin projektiin, jossa tarkoituksena oli kouluttaa toisille opettajille tietotekniikkataitoja.

Koulussa Muukkonen opetti tietotekniikkataitoja yhdellä ensimmäisistä kotitietokoneista, legendaarisella 386-tietokoneella. “Opettelin kaiken, minkä pystyin siitä tietokoneesta ja koulutin myös opetushenkilökuntaamme samasta aiheesta.”

Kiinnostus tietotekniikkaa kohtaan johti Muukkosen tutustumaan myös aikuisten kouluttamiseen. Sille tielle lähdettyään hän myös jäi aikuiskoulutuksen pariin. Seuraavaksi hän päätyi kouluttamaan tietotekniikkaa opetusviraston henkilökunnalle.

Nykyisin, jos joku kysyy Muukkoselta, mitä hän tekee työkseen, tiivistää hän osaamisensa ammattipedagogiksi.

Tarja Muukkonen työkentelee työpöytänsä ääressä syventyen paperiin.

Lähtökohtana on opiskelijan oikeus oppia

Muukkonen on työskennellyt KSL:n palveluksessa nyt neljätoista vuotta. Ennen aloittamista hän tiesi työnantajastaan etukäteen vain sen, että KSL oli osa vapaan sivistystyön perhettä. Vapaan sivistystyön koulutuksella tarkoitetaan oppilaitoksia, jotka järjestävät omaehtoista koulutusta tarkoituksenaan edistää muun muassa tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Näihin oppilaitoksiin kuuluvat kansalaisopistot, kansanopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot.

Tyypillinen työpäivä koostuu KSL:n koulutusten suunnittelusta. Tämä pitää sisällään avoimet koulutukset sekä jäsenjärjestöille, että muille asiakkaille varta vasten suunnitellut tilauskoulutukset sekä verkkokoulutukset. Muukkonen korostaa, että koulutusten suunnittelussa he panostetaan siihen, että jokaisella oppijalla pitää olla oikeus oman tasoiseen opiskeluun.

“Pyrimme siihen, että koulutuksemme ovat mahdollisimman opiskelijalähtöisiä. Meidät erottaa muista se, että haluamme saada jokaisen opiskelijan viihtymään opiskelun parissa ja löytämään itselle parhaan tavan oppia.”

Yksilö- ja suorituskeskeisyys korostuvat nykyisin julkisessa keskustelussa puhuttaessa työelämästä ja koulutuksesta. Muukkonen ei peittele arvomaailmaa KSL-opintokeskuksen taustalla, päinvastoin. Muukkonen haluaa varmistaa, että heidän tarjoamat koulutukset ovat mahdollisimman tasa-arvoisia.

Osa koulutuksesta tapahtuu verkossa. Muukkonen pitää tärkeänä, että verkkokoulutuksissa opiskelijat saavat onnistumisen kokemuksia, jotka tukevat motivaatiota ja auttavat jatkamaan vaikka opinnot tuntuvat haastavilta.

“Parasta työssäni on pallotella ideoita loistavien kouluttajiemme ja tuottajiemme kanssa. Lisäksi sen tyytyväisyyden huomaaminen, kun asiakkaan tarpeet ja meidän palvelumme kohtaavat.”

Vapaus oppia!

Kansan Sivistystyön Liitto – KSL ry. on perustettu 60-luvulla. Keski-ikään ehtinyt järjestö on käynyt monta muutosta läpi koulutusten järjestäjänä. Millaisena tulevaisuus avautuu järjestölle?

Muukkosen mukaan nykyinen painopiste on tukea aktiivista kansalaisuutta ja elinikäistä oppimista. “Haluan, että pystymme tukemaan ihmisiä omassa kasvussaan ottaen huomioon jokaisen oman jaksamisen ja taustan.” Hän jatkaa: “Koulutusten järjestäjänä haluan, että jatkossakin arvostamme itseämme ja tekemistämme – sillä volyymilla ja koolla mitä olemme.”

Muukkosen puheessa nousee esiin aikuisten erilainen suhtautuminen opiskeluun sekä aikuisuuden myötä karttunut elämänkokemus. Lapsi on monessa mielessä opettajalle tabula rasa, tyhjä taulu, joka imee sisäänsä tietoa. Aikuisella on oma historiansa ja paljon taitoja, joiden lomaan uudet asiat täytyy sovittaa.

Ihmisen ihmeellisyys piilee kuitenkin siinä, että lajina meillä on lähes loputon kapasiteetti omaksua uutta tietoa ja erilaisia taitoja läpi elämämme. Tämä jos mikä on supervoima. Yksi ylitettävä haaste aikuisopiskelijana saattaa kuitenkin olla: poisoppiminen vanhoista käsityksistä itsestään.

Muukkosen mukaan monella saattaa olla pinttyneitä mielikuvia siitä, että jotain asiaa ei opi ikinä. Negatiivinen kuva itsestään tietyn asian oppijana saattaa kummuta siitä, että aiemmat kokemukset kyseisestä aiheesta ovat olleet huonoja. Sellaisesta ajattelusta pois ohjaaminen on tärkeä osa pedagogin työtä.

“Kukaan ei jää eläkkeelle maailmasta. Aina on mahdollista oppia uutta”, Muukkonen sanoo.

KSL – aktivistien opintokeskus

KSL-opintokeskus on järjestöjen kouluttaja – valtakunnallinen vasemmistolainen aikuisoppilaitos, jonka palvelut pohjautuvat järjestö-, yhteiskunnalliseen- ja kulttuurioppimiseen. KSL kehittää, kouluttaa ja tarjoaa työkaluja tavoitteelliseen järjestötyöhön. KSL järjestää myös ammatillista koulutusta ja tutkintotoimintaa, joka perustuu kriittiseen pedagogiikkaan ja yhteisölliseen oppimiseen.

Tutustu KSL:n koulutuksiin.

 

Teksti: Henri Salonen
Kuvat: Pinja Nikki