Vahvista yhdistyksenne yhteisöllisyyttä ja vaikuttavuutta tilaamalla tarpeitanne vastaava koulutus. Jäsenten osaamisesta hyötyy koko järjestö!

Koulutuksemme auttavat muun muassa kehittämään yhdistyksen viestintää, hallitsemaan esiintymisjännitystä, huomioimaan syrjimättömän kielen osana kansalaistoimintaa ja tutustumaan coaching-menetelmiin. Opintokeskukset ovat järjestöjen kouluttajia: järjestämme koulutusta myös yhdistyksen perustoiminnan pyörittämiseen.

Yhteisölliset koulutuksemme auttavat ymmärtämään ja kohtaamaan muutoksia niin omassa elämässä kuin maailmassakin. Käytämme koulutuksissamme vertaisoppimista sekä toiminnallisia ja kriittisen pedagogiikan menetelmiä: keskustelemme paljon ja teemme yhdessä erilaisia harjoituksia. Noudatamme koulutuksissa turvallisemman tilan periaatteita: jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi ja kunnioitetuksi omana itsenään.

Löydät kaikki tilauskoulutuksemme verkkosivuiltamme.

Esimerkkejä tilauskoulutuksista

Yhdistyksen viestintä ja markkinointi

Tarkastelemme niin ulkoista kuin sisäistäkin viestintää sekä tutustumme sosiaalisen median mahdollisuuksiin. Harjoittelemme viestinnän suunnittelua yhdistyksen omista tarpeista käsin.

Lue lisää koulutuksesta verkkosivultamme.

Syrjimätön kieli

Pohdimme, miten kouluttaa, viestiä ja ohjata vapaaehtoisia syrjimättömästi. Tarkastelemme kielenkäytön ja viestinnän roolia kansalaistoiminnassa kaikki mukaan ottavasta näkökulmasta ja opimme tunnistamaan kielellistä syrjintää.

Lue lisää koulutuksesta verkkosivultamme.

Ohjaamisen perusteet järjestöissä

Koulutuksessa tarjotaan ohjaustyöstä kiinnostuneille konkreettisia työkaluja itsetuntemuksen lisäämiseksi ja toisen ihmisen kohtaamisen, ohjaamisen ja auttamisen tueksi.

Lue lisää koulutuksesta verkkosivultamme.

Ratkaisuja elämän valintatilanteisiin

Auta itseäsi ja kaveriasi tehokkaasti eteenpäin elämässä monenlaisten valintojen viidakossa. Pohdi valintatilanteiden taustalla olevia tekijöitä ja ole itsesi valmentaja.

Lue lisää koulutuksesta verkkosivultamme.

Esiintymisjännitys hallintaan

Miten olla oma itsensä ja oppia hallitsemaan esiintymiseen liittyvää jännitystä? Miten itselle olisi luontevinta kohdata uusia ihmisiä, pitää pieni puhe tai osallistua erilaisiin keskustelutilaisuuksiin?

Lue lisää koulutuksesta verkkosivultamme.

Räätälöidyt koulutukset

Suunnittelemme tilauskoulutukset yhdessä kanssanne huomioiden järjestönne erityispiirteet ja toiveet. Koulutukset voivat olla kestoltaan muutaman tunnin tai pidempiaikaisia prosesseja. Koulutus voidaan järjestää lähes missä puolella Suomea tahansa tilaajan varaamissa tiloissa.

Koulutuksen hinnoittelu

Koulutusten hinnat vaihtelevat koulutuksen viikonpäivän ja suunnitteluun tarvittavan räätälöinnin määrän mukaan. Lähtöhinta koko päivän kestävästä lähikoulutuksesta on arkena 1045 €, lauantaina 1320 € ja sunnuntaina 1980 €. Lisäksi kouluttajan tai mahdolliset matka- ja majoituskulut sekä päivärahat lisätään kokonaishintaan.

Mikäli yhdistyksenne ei käytä koulutukseen muuta valtionapua, se voi voilla oikeutettu KSL-koulutustukeen. Tiedustele mahdollisuutta tarjouspyynnön yhteydessä.

Ota yhteyttä koulutuspäällikkö Tarja Muukkoseen ja kerro koulutustarpeestanne, niin teemme teille tarjouksen!