Vuosi 2023 alkaa olla paketissa. On aika pysähtyä katsomaan, mitä saimme KSL-opintokeskuksessa aikaiseksi.

Missiomme on voimaannuttaa ihmisiä toimimaan sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisen maailman puolesta koulutuksissamme ja yhteisöissämme. Tänä vuonna kuljimme päämääräämme kohti vahvistamalla ihmisten osallisuutta ja kykyä kohdata muutoksia. Poimimme tähän artikkeliin nostoja vuoden varrelta.

Yhteisöllisyydellä ja osallisuudella elämän mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä

Hyvinvointi järjestöissä

Järjestöissä toimii monenlaisia ihmisiä, joiden mielipiteet, toimintatavat ja identiteetit eroavat toisistaan. Jotta järjestö ja sen aktiivit voivat hyvin ja konfliktit vältetään, tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Niitä vahvistaa dialogisuus, jolla rakennetaan kuuntelevaa ja myötäelävää kulttuuria, jossa jokainen saa äänensä kuuluviin omana itsenään. Jäsenjärjestötapaamisessa dialogisuuteen meitä johdatteli Sitran johtava asiantuntija Hannele Laaksolahti.

Syksyn jäsenjärjestötapaamisessa pohdimme, miten järjestön arvot toteutuvat käytännön toiminnassa hyvinvoinnin osalta, ja minkälainen rooli järjestöillä on laajemmin hyvinvointia tukevan kulttuurin rakentamisessa. Kulttuurialan asiantuntija, järjestöammattilainen Pisko Aunola alusti tapaamista aiheella hyvinvointi järjestötoiminnassa.

Monet järjestöt toimivat niukkojen taloudellisten resurssien varassa rahoituskaudesta toiseen. Vapaaehtoistoimijoista on pulaa, ja toimintaa uhkaa sekä vapaaehtoisten, että työntekijöiden uupuminen. Kaikille avoimella Oppimisen aamiaisella pohdimme, miten kannatella hyvinvointia järjestöissä. Kuinka voimme hyödyntää niukkoja resursseja vahvistaen samalla ekososiaalista ajattelu- ja toimintatapaa? Ryhmätyöskentelyssä hyödynsimme Humakin Hyvinvoiva järjestö -hankkeen materiaaleja teemoista eettinen osaaminen, kohtaamisen taidot, yhteisö ja osallisuus, järjestön hyvä hallinto, johtamisen taidot ja työhyvinvointi.

Sali, jonka edessä henkilö puhuu ja valkokankaalla on teksti: Dialogi lähestymistapana ja dialogisuus asennoitumisena. Parikymmentä henkeä kuuntelee pöytien ääressä. Toisessa kuva neljä henkilöä tutkii pöytää, jolla on askartelutarvikkeita.
Jäsenjärjestötapaaminen Lintulahdenkadulla Helsingissä.

Järjestöjen koulutukset tukivat merkityksellistä elämää

Järjestimme tänä vuonna noin 370 kumppanuuskoulutusta yhdessä järjestöjen kanssa. Koulutuksista 150 vahvisti merkityksellistä elämää: luovaa kirjoittamista, kuvataidetta, laulua, tanssia, teatteria, kädentaitoja ja kielikursseja.

Lue artikkeli Todellisuuden tutkimuskeskuksen Queer Dance Groupin toiminnasta: Meiltä meille -periaate toteutuu toiminnan kaikilla tasoilla | KSL Opintokeskus 

Osallisuutta tukevia koulutuksia järjestettiin yli 40 ryhmässä, erityisesti suomi toisena kielenä -koulutusta sekä päihdekuntoutujien tukihenkilökoulutusta.

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SEL ry:n Hyvinvointiviikonlopussa saatiin eväitä vuorovaikutustilanteiden jännitteiden purkamiseen, stressin aiheuttajien tunnistamiseen ja luonnossa rentoutumiseen.

Eläkeläiset ry:n Hyvä mieli ja rentoutuminen -koulutuksessa liikuntaryhmien ohjaajat pohtivat ryhmänohjaamista ja haastavien tilanteiden kohtaamista. Lisäksi opeteltiin erilaisia hyvinvointitekniikoita, kuten hengitysharjoituksia ja mielikuvaharjoituksia rentoutumiseen.

Osallisuutta tupsuja tekemällä

Tänä vuonna käytimme pohdintojen tukena tupsujen tekemistä langoista. Pehmeitä ja värikkäitä tupsuja syntyi

  • aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksessa (Mitä ystävällisyys merkitsee?)
  • Maailma kylässä -festivaalilla (Mitä haluaisin säilyttää tulevaisuuteen?)
  • SEL ry:n Veteraanifestareilla (Mitä vastaan pitää kapinoida?)

”Tupsun tekeminen on menetelmänä yksinkertainen mutta hauska”, kertoi työpajoja vetänyt kulttuurituottajamme Riina Näsi. ”Tupsut voi toteuttaa ylijäämä- ja kierrätyslangoista. Tupsun voi tehdä eri tyyleillä ja oman näköiseksi.” Jokainen tekijä kiinnitti työhönsä lapun, johon hän kirjoitti tupsuunsa liittyvän ajatuksen. Lopuksi tupsut kiinnitettiin yhteen, jolloin ne muodostivat yhden yhteisen teoksen.

Lue artikkeli lukutaitokoulutuksen tupsutyöpajasta: Lukutaito-opiskelijat keskustelivat ystävällisyydestä tupsuryijyn äärellä | KSL Opintokeskus

Kolme henkilöä pirtissä pöydän ääressä tekemässä tupsuja langasta.
Tupsutyöpaja SEL ry:n Veteraanifestareilla Koivikkorannassa.

Työpajat vahvistivat voimavarjoa vaalitappion jälkeen

Vuoden 2023 eduskuntavaaleista tuli oikeistolaisten ja kansallismielisten voimien juhla kokoomuksen ja perussuomalaisten viedessä vaalien kärkisijat. Vasemmistoliitto menetti viisi kansanedustajan paikkaa. Uhkakuvat niin työväen asemaan ja vihreään siirtymään kuin sosiaaliturvaan, kulttuuriin ja maahan muuttaneiden oikeuksiinkin liittyen tulivat lähemmäs kuin koskaan aikaisemmin.

Oli selvää, että vasemmistossa tarvittiin keväällä lepoa, elpymistä ja uutta organisoitumista. Järjestimme vasemmistoliiton piirijärjestöjen kanssa Vaikuta vasemmistossa vaalien jälkeen -työpajoja muun muassa kevätpiirikokousten yhteydessä. Työpajoissa käytiin läpi vaalien onnistumisia ja epäonnistumisia ja jaettiin kokemuksia kampanjaryhmien, aluetoimijoiden ja aktiivien kesken.

”Työpajat olivat hyviä tilaisuuksia koota vaalityössä mukana ollutta väkeä yhteen, kuulla toimijoiden tuntoja ja näkemyksiä sekä jakaa oppeja eteenpäin. Työpajoissa tehtiin kooste onnistumisista ja vaalivinkeistä tulevaisuuden kampanjoihin”, kertoi koulutustuottaja Krissu Sirola-Korhonen.

Elinikäisellä oppimisella kykyä kohdata oman elämän ja maailman muutoksia

Esitelmiä aikamme polttavista kysymyksistä

Järjestimme tänä vuonna kaikille avoimia ja maksuttomia webinaareja mm. reilusta siirtymästä kaupungeissa sekä Palestiinan konfliktin taustoista yhdessä Opintokeskus Vision kanssa.

Julkaisimme Vasemmistofoorumin kanssa yhdysvaltalaisen Hilary A. Mooren teoksen Palava maailma, muuttuva Eurooppa – kuinka rasistinen oikeisto hyväksikäyttää ilmastokriisiä ja mitä voimme asialle tehdä?

Kutsuimme Mooren kahdesti vierailulle Helsinkiin: julkistamistilaisuuteen ja siitä poikineeseen ympäristö- ja vasemmistotoimijoiden työpajaan, jonka järjestivät Emilia-ryhmä ja Elokapinan antifasismityöryhmä. Julkaisutilaisuudessa esitelmöi myös tutkija Tero Toivanen, joka on kirjoittanut julkaisuun kappaleen suomalaisesta radikaalioikeistolaisesta ilmastopolitiikasta.

Katso Hilary A. Mooren haastattelu ja Tero Toivasen esitelmä YouTube-kanavaltamme.

Lataa maksuton Palava maailma, muuttuva Eurooppa -julkaisu Vasemmistofoorumin verkkosivulta (PDF).

Lue artikkeli ympäristö- ja vasemmistotoimijoiden työpajasta verkkosivultamme.

Nuoret ammattiyhdistysaktiivit vahvistivat tietojaan ja taitojaan

Tänä vuonna järjestimme Nuori ay-vaikuttaja -koulutusta Teollisuuden Vaikuttajien, SEL:n, PAMin vasemmistoryhmän, JHL:n vasemmistoryhmän sekä Vasemmistonuorten kanssa 17–36-vuotiaille ammattiyhdistysaktiiveille.

Vuoden mittaisessa koulutuksessa, jossa pohdittiin ammattiyhdistysliikkeen merkitystä tänä päivänä, tutustuttiin ay-liikkeen rooliin yhteiskunnallisena vaikuttajana ja vastattiin kysymykseen siitä, miltä työelämän tulisi näyttää tulevaisuudessa. Osallistujat tutustuivat myös kansainväliseen ay-toimintaan, pohtivat omaa roolia aktiivisena ja kriittisenä ay-toimijana sekä harjaantuivat esiintymisessä.

Opintokerhoissa käsiteltiin maailman muuttumista vertaisryhmissä

Tänä vuonna tuellamme kokoontui 34 opintokerhoa. Opintokerhoja järjestivät erityisen vilkkaasti Eläkeläiset ry:n alueosastot. Opintokerho on itsenäisesti oppiva ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa, ja joka keskustelee yhteiskunnallisista tai ajankohtaisista aiheista. Tänä vuonna opintokerhoja puhuttivat mm. digitalisaation haasteet, eduskuntavaalit ja hyvinvointialueet, luonto ja ilmastonmuutos sekä rauha ja sota.

Yksitoista henkilöä peräkärryn luona. Ihmisillä on yllään huomioliivit. Peräkärryn vieressä on täysiä jätesäkkejä ja roskiekeruupihdit.
Klaukkalan eläkeläiset ry:n opintokerho keräsi roskia.

 

Asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien sateenkaari-ihmisiä auttava ja sateenkaarevaa asunnottomuutta näkyväksi tekevä Sateenkaari-ikkuna ry. laati opintokerhossa toiminnalleen turvallisemman tilan periaatteet.

”Opintokerhon ohjasi yhdistyksen vertaisohjaaja soveltavan taiteen keinoin. Soveltavan taiteen menetelmät tässä työskentelyssä tarkoitti piirtämistä, kirjoittamista, muovailua, kuvien ja liikkeen hyödyntämistä”, kertoi yhdistyksen puheenjohtaja Sari Rantaniemi. ”Opintokerhotuki mahdollisti taidetarvikkeiden hankkimisen, joihin meillä täysin uutena yhdistyksenä ei olisi ollut muuten varaa.” Lue opintokerhosta artikkeli verkkosivultamme. 

Toivoa luovaa keskustelua uudistavalla otteella

Tänä vuonna toimitimme Protopia-podcastia yhdessä Vasemmistofoorumin kanssa. Protopia on lyhyessä historiallisessa jänteessä toteutuskelpoinen visio yhteiskunnallisesta muutoksesta, jonka voi altistaa tieteelliselle tutkimukselle sekä siitä seuraavalle avoimelle keskustelulle. Protopia on tieteellisesti päivitetty versio utopisesta ajattelusta.

Sami Salviuksen ja Elina Vainikaisen vieraina kävi joukko vasemmistovaikuttajia ja asiantuntijoita keskustelemassa ekologisesta jälleenrakennuksesta, demokratian tulevaisuudesta, työelämästä, mielenterveydestä ja huoltovarmuudesta. Vuoden 2024 alussa julkaisemme jakson afrofuturismista.

Kaikki Protopia-podcastin jaksot on koottu verkkosivullemme.  Kuuntele tai lue jaksojen tekstivastineet!