Turvallisempi tila ja yhdistyksen arvot -opintokerho pidettiin Sateenkaari-ikkuna ry:ssä, joka toimii asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien sateenkaari-ihmisten auttamiseksi ja sateenkaarevan asunnottomuuden näkyväksi tekemiseksi.

Sateenkaari-ikkuna perustettiin syksyllä 2022, koska monella vaikeassa elämäntilanteessa olevalla sateenkaari-ihmisellä oli kokemus, ettei voinut olla oma itsenään oikein missään. Sateenkaari-ikkuna tarjoaa apua, vertaistukea ja turvallisen yhteisön, jossa ei tarvitse olla kaapissa sateenkaarevan identiteetin tai vaikean elämäntilanteen takia.

Turvallisemman tilan tärkeydestä keskusteltiin jo ennen yhdistyksen perustamista. Oli heti alusta asti selvää, että ennen kuin yhdistys voi tarjota turvallisempaa tilaa muille, pitäisi sen ensin toteutua yhdistyksessä toimivien aktiivien kesken. Tätä työskentelyä varten teimme suunnitelman opintokerhosta ja haimme sen toteuttamiseksi opintokehotukea.

Turvallisempi tila yhdistyksen kivijalkana

Turvallisemman tilan rakentaminen ja sen periaatteiden hahmottelu Sateenkaari-ikkunan toiminnan kivijalaksi oli opintokerhon punainen lanka. Työskentelyyn osallistui Sateenkaari-ikkunassa toimivia aktiiveja, jotka olivat toiminnassa mukana erilaista rooleista käsin; hallituksen jäseninä, vapaaehtoisina ja vertaisina. Itse työskentelyssä jokainen kuitenkin edusti lähtökohtaisesti omaa itseään, sillä turvallisempaa tilaa lähdettiin rakentamaan siitä, mitä jokainen henkilökohtaisesti tarvitsee kokeakseen olevansa turvassa.

Soveltavan taiteen menetelmät

Opintokerhon ohjasi yhdistyksen vertaisohjaaja soveltavan taiteen keinoin. Soveltavan taiteen menetelmät tässä työskentelyssä tarkoitti piirtämistä, kirjoittamista, muovailua, kuvien ja liikkeen hyödyntämistä. Soveltavan taiteen menetelmät eivät olleet kaikille osallistujille entuudestaan tuttuja, mutta niistä pidettiin kovasti, ja tällainen luova tapa mahdollisti monenlaiset tavat osallistua. Kaikki tekeminen oli vapaaehtoista, ja osallistua sai omien voimavarojen mukaisesti. Opintokerhotuki mahdollisti taidetarvikkeiden hankkimisen, joihin meillä täysin uutena yhdistyksenä ei olisi ollut muuten varaa.

Turvallisempi tila on elävä ja itseään täydentävä prosessi

On vaikea summata tai tiivistää turvallisemman tilan prosessiamme, sillä se oli monitahoinen. Siihen liittyi jokaisen henkilökohtaiset tarpeet jokaisena tapaamiskertana, itse opintokerhon työskentelyn mahdollistava turvallisempi tila ja opintokerhon tavoite eli turvallisempi tila Sateenkaari-ikkunassa.

Yksi oivallus oli se, ettei turvallisempi tila tule koskaan valmiiksi, vaan se on prosessi, joka elää ja josta kaikki ovat vastuussa. Turvallisempi tila on enemmän kuin paperille tulostettava ohjeistus.

Opintokerhon lopputuotoksena ei valmistunut konkreettista ohjeistusta, mutta sen sijaan valmistui jotain suurempaa. Turvallisempi tila on alkanut elää yhdistyksen kaikessa toiminnassa.

Yksi työskentelyyn osallistunut henkilö kuvasi asiaa näin: ”Parhaimmillaan turvallisempi tila ikään kuin täydentää itse itseään. Ei tarvita kauheasti yksityiskohtaisia ohjeita, kun ihmiset alkavat toimia sisäistettyjen ohjeiden mukaan. Tapa toimia turvallisesti tarttuu.”

Asia on juuri näin, turvallisempi tila leviää ihmisten mukana, se kutsuu mukaansa. Kun saa kokemuksen, että voi osallistua omana itsenään ja ilman pelkoa syrjinnästä ja häirinnästä, haluaa antaa saman mahdollisuuden muillekin.

Opintokerhon jälkeen olemme käyneet kertomassa turvallisemman tilan prosessistamme mm. Kalliolassa. Myös Asunnottomien yön päätapahtumassa oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa turvallisemman tilan periaatteet, joiden laatimisessa olimme mukana.

Opintokerhotuki mahdollistaa yhteisen oppimisen ja kasvun

Haluamme kannustaa kaikkia erilaisia toimijoita kokeilemaan opintokerhotoimintaa, sillä on niin kauheasti kaikkea kiinnostavaa mitä oppia ja tutkia. Parasta on ollut ehdottomasti ihmisten kokoontuminen yhteen, yhteinen oppiminen ja kasvu, joka kyllä edellyttää, että sille on oma aikansa ja tilansa. Meillä tämän mahdollisti opintokerho ja siihen saatu tuki.

Turvallisemman tilan prosessi jatkuu Sateenkaari-ikkunassa edelleen. Seuraavaksi muotoilemme oppimaamme sellaiseen muotoon, että voimme jakaa sitä konkreettisemmin muillekin.

Lue lisää

Kalliolan blogi: Vieraskynä: Sateenkaarevaa asunnottomuutta ei tunnisteta

Kalliolan verkkouutinen: Ei koskaan täysin valmis – turvallisemmat tilat ovat jatkuva prosessi

Sateenkaari-ihmisten asunnottomuutta ja siihen liittyviä syy-seuraussuhteita ei Suomessa kunnolla tunnisteta. Euroopan perusoikeusviraston (FRA) teettämän tutkimuksen mukaan kuitenkin joka viides sateenkaari-ihminen kokee asunnottomuutta tai sen uhkaa ja transihmisistä jopa joka kolmas. Syinä sateenkaarevan asunnottomuuden näkymättömyyteen on ainakin se, että sateenkaari-ihmiset alikäyttävät sote-palveluita ja salaavat palveluissa usein identiteettinsä.

Sateenkaari-ikkuna ry perustettiin syksyllä 2022 tekemään näkyväksi ja tukemaan juurikin näitä ihmisiä, joita palveluissa ei aina tunnisteta. Turvallisempaa tilaa kaivataan palveluiden lisäksi myös sateenkaariyhteisöön, jottei kaapissa tarvitsisi olla myöskään oman vaikean elämäntilanteen, kuten vaikka asunnottomuuden takia.

Kirjoittaja

Sari Rantaniemi
they/them
Puheenjohtaja, Sateenkaari-ikkuna ry

Hae opintokerhotukea

Myönnämme harkinnanvaraista taloudellista tukea opintokerhoille, jotka keskustelevat yhteiskunnallisista tai ajankohtaisista aiheista. Opintokerho toimii hyvin, kun ryhmä haluaa oppia, pohtia, saavuttaa, kyseenalaistaa, ymmärtää tai kehittää yhdessä. Opintokerho on itsenäisesti oppiva ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa.

Lue lisää opintokerhotuesta verkkosivultamme.