Lukutaitokoulutuksemme opiskelijat tarttuivat pehmeisiin lankoihin ja pohtivat käsityöaktivismin äärellä, mitä ystävällisyys heille merkitsee.

Järjestämme Helsingissä toiminnallista lukutaitokoulutusta Suomeen muuttaneille aikuisille. Koulutuksessa opiskellaan luku- ja kirjoitustaitoa, suomen kieltä sekä arjen kansalaistaitoja. Oppiminen on monikanavaista, yhteisöllistä ja osallisuutta vahvistavaa. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähän tai ei lainkaan koulutaustaa.

Miten kohdella ihmisiä, jotka eivät ole omaa perhettä tai ystäviä?

Lukutaitoryhmämme osallistui keväällä työpajaan, jossa he tekivät yhteisen tupsuryijyn. Aiheena oli ystävällisyys.

”Ennen ryijyn tekemistä keskustelimme siitä, miten haluaisi tulla kohdatuksi”, kertoo kotouttavan lukutaitokoulutuksen opettaja Kaisu Tuominen. ”Opiskelijoiden oli aluksi vaikeaa saada aiheesta kiinni. Lopulta ajatuksia virisi aiheesta, kun pohdimme, miten tulisi kohdella ihmisiä, jotka eivät ole omaa perhettä tai ystäviä. Muutamalla opiskelijalla oli myös huonoja kokemuksia siitä, kun oli pyytänyt joltain apua auttavalla suomen kielellä ja tullut kohdelluksi ikävästi.”

Tupsujen aiheiksi nousivat muun muassa kohteliaisuus, auttaminen, avun vastaanottaminen, toisen huomioiminen ja hyvän puhuminen. Jokainen osallistuja valitsi itselleen aiheen ja tupsun värin kuvaamaan sitä.

Kolme kuvaa, joissa lukutaitokoulutuksen opiskelijat tekevät langasta tupsuja.

Tupsu on helppo mutta hauska

”Tupsun tekeminen on menetelmänä yksinkertainen mutta hauska”, kertoo työpajan vetänyt kulttuurituottajamme Riina Näsi. ”Tupsut voi toteuttaa ylijäämä- ja kierrätyslangoista. Tupsun voi tehdä eri tyyleillä ja oman näköiseksi.”

Tekemisen tuloksena syntyi tupsuryijy, joka sai nimekseen Ystävällisyyden ympyrä. Tupsujen tekeminen oli opiskelijoista mukavaa. ”Moni kertoi tekevänsä käsitöitä, mutta tupsutekniikka oli suurimmalle osalle uusi”, toteaa Tuominen. ”Yhteisen teoksen luominen vaati yhteisen näkemyksen löytämistä ja sinnikkyyttä teoksen saamiseksi valmiiksi. Yksi opiskelijoista toi teokseen myöhemmin täydennyksenä olevan kehikon.”

Käsityö kielen oppimisen tukena

Tuominen kokee, että käsityö edisti ryhmän oppimista: ”Käsillä tekeminen yhteisen pöydän ääressä istuen synnytti luokkaan mukavan tunnelman vapaalle juttelulle suomen kielellä.”

Käsityöaktivismi on kansalaisaktivismin muoto, jossa omia mielipiteitä ilmaistaan käsityön avulla. Käsityöaktivismi on toimintaa yksin tai yhdessä jonkin itselle tärkeän asian puolesta, puuttuen yhteiskunnan epäkohtiin käsillä tekemisen kautta. Käsityöaktivismissa on mahdollisuus saada ihmiset toimimaan yhdessä paremman tulevaisuuden puolesta. Lue lisää käsityöaktivismista verkkosivullamme.

Lue lisää kotouttavasta lukutaitokoulutuksestamme verkkosivultamme.