Todellisuuden Tutkimuskeskus on esitystaiteilijoiden kollektiivi, joka tutkii ja kyseenalaistaa todellisuuksia. Queer Dance Group on tanssiyhteisö, joka tarjoaa vertaistukea ja turvallisen tilan queer- ja transihmisille. QDG:ssä keskitytään oman kehon liikkeen tutkimiseen ja kehotietoisuuden syventämiseen vapaan liikkeen ja mielikuvaharjoitteiden avulla. KSL:n koulutustuki purkaa osallistumisen taloudellisia esteitä mahdollistamalla vapaa- ja alennuspaikkoja.

Taitelijaryhmän jäsenet vastasivat KSL:n haastatteluun.

Mikä on Todellisuuden tutkimuskeskus?

Vuonna 2001 perustettu Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on Helsingistä käsin toimiva, esitystaiteilijoiden kollektiivi. Kollektiivin toiminta on sen nimen mukaisesti todellisuuksien tutkimista ja todellisuuden luonteen jatkuvaa kysymistä. Sen esitykset, julkaisut ja muu toiminta paljastavat sekä kokijalleen että tekijälleen erilaisia näkökulmia – erilaisia todellisuuksia.

TTK tuottaa produktioita, jotka tarkastelevat, koettelevat ja muuttavat vallitsevia todellisuuskäsityksiä. Taiteelliseen työhön suhtaudutaan tutkimusprosessina, jonka väline ja lopputulema esitykset ovat. Myös yleisö kutsutaan osaksi tutkimusta.

Prosesseja avataan niin painetuissa julkaisuissa kuin TTK:n blogissa julkaistavissa tutkimusraporteissa. Lisäksi TTK julkaisee Icehole – The Live Art Journalia sekä yhteistyössä Voima Kustannuksen kanssa Taiteen paikka -taidemediaa.

Työ uudistaa esitystaiteen määritelmiä ja koettelee taiteen ja muiden alojen rajoja taiteellisten tutkimusprosessien avulla. Todellisuuden tutkimuskeskuksen missio on ennakoida tulevaisuutta ja mennä sinne, missä kukaan muu ei ole ennen käynyt. Taide avaa todellisuuden kirjon.

Mikä on Queer Dance Group?

Queer Dance Groupin (QDG) ryhmät ovat syntyneet queer- ja transyhteisön tarpeista käsin. Toimintaa suunnittelevat ja toteuttavat queer- ja transtaiteilijat yhdessä osallistujien kanssa.

QDG-tanssiyhteisö on tanssitaiteilija Eevi Tolvasen perustama. Toiminta on alkanut keväällä 2022. QDG on jatkumoa vuonna 2017 Tolvasen ja Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen yhdessä perustamalle Tavis Dance Companylle (TDC), joka on eri-ikäisten ihmisten nykytanssiryhmä. Tolvasen muutettua Helsinkiin hän aloitti queer- ja transtanssiyhteisön luomisen ensin Koneen säätiön työskentelyapurahalla. Hän juurrutti sen osaksi Todellisuuden tutkimuskeskuksen toimintaa yhteistyössä TTK:n toiminnanjohtaja Katja Kirsin kanssa.

Jan Loukas tuli mukaan heti keväällä 2022 kehittämään ja ohjaamaan QDG:n kahta pienryhmää. Pie Kär ehdotti sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille suunnattua ryhmää keväällä 2023, ja hän on sen myötä tullut osaksi QDG:n taiteilijatyöryhmää. Pave Aladin alkoi ohjata nuorten ryhmää syksyllä 2023. QDG:n toiminta pyrkii luomaan työmahdollisuuksia queer- ja transtaiteilijoille.

Tolvanen on päävastuussa Queer Dance Groupin toiminnasta ja tuotannosta. QDG on kuitenkin kollektiivisen yhteistyön tulos, johon Loukas, Kär ja Aladin osallistuvat merkittävällä panoksella kunkin erityisosaamisella. Pyrimme myös kuuntelemaan QDG:ssä mukana olevien palautetta ja toiveita. Kehitämme toimintaa jatkuvasti vastaamaan parhaiten yhteisön tarpeita.

Syksyllä 2023 Queer Dance Group-tanssiyhteisössä on noin 90 osallistujaa. Meillä on kaksi aikuisten ryhmää, trans- ja muunsukupuolisten ryhmä, nuorten ryhmä, senioriryhmä ja esiintyvä ryhmä.

Kaksi henkilöä tanssii ulkona punaisen tiiliseinän edessä.

Kolme henkilöä tanssii ulkona punaisen tiiliseinän edessä.

Mitä aiheita toiminnassanne käsitellään?

Kaikkien Queer Dance Group -tanssiyhteisön järjestämien ryhmien tavoitteena on tarjota vertaistukea ja turvallisempi tila, jossa tutustua omaan liikkeeseen ja syventää kehotietoisuutta yhdessä. Tanssiharrastus on queer- ja transihmisille vaikeasti saavutettava.

Esimerkkejä asioista, jotka luovat haasteita tai esteitä osallistua tanssinopetukseen ovat tyttöjen ja poikien pukuhuoneet, puutteellinen sukupuolen moninaisuuden osaaminen tanssiopetuksen alalla sekä useat dysforiaa vahvistavat tekijät, kuten harjoitteleminen peilien avulla. Toiminnassamme näitä esteitä on pyritty vähentämään ja kehittämään ryhmän toimintaa mahdollistaaksemme turvallisemman tilan tutkia liikettä ja kehotietoisuutta tanssin keinoin.

Millaisia menetelmiä käytätte?

QDG:n kaikissa ryhmissä tutkitaan oman kehon liikettä ja kehotietoisuutta vapaan liikkeen eli improvisaation ja tehtäväpohjaisten mielikuvaharjoitteiden kautta. Teemat ja sisällöt vaihtelevat osallistujien ja ohjaajan kiinnostuksen mukaan.

Olemme käsitelleet esimerkiksi tanssin peruselementtejä eli tilaa, aikaa, dynamiikka ja virtaamista erilaisissa liiketehtävissä. Liikelaajuuksia on voitu tutkia rypistymisen ja avautumisen kautta tai liikkeen laadullisia muutoksia räjähtävyyttä ja mätänemistä tutkien.

Tilassa ei ole peilejä. Harjoituksia voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmissä – silmät auki tai kiinni. Käytämme myös pehmeitä valoja ja yritämme luoda tilasta sellaisen, että voi kokeilla, tutkia, riehaantua tai levätä.

Puhumme paljon myös sujuvuudesta ja siitä, kuinka liikkeessä tai sosiaalisessa tilanteessa emme pyri sujuvuuteen. Joskus voi olla olla tosi hankalaa, harjoitus ei vain lähde, liike on tönkköä tai kehossa on kipua – ja se on tosi ok. Saa uppoutua, nauraa, keskeyttää ja aina kokeilla uudestaan.

Millaisia oivalluksia toiminnassanne on syntynyt?

Queer Dance Group on muodostanut tärkeän omia arvoja vastaavan työpaikan ja yhteisön neljälle tanssitaiteilijalle. On merkittävää, että QDG:n toiminnassa meiltä meille -periaate tapahtuu toiminnan kaikilla tasoilla tuotannosta konkreettiseen ryhmänohjaukseen asti. Yhteisö mahdollistaa queer-praktiikan tutkimisen tanssin kontekstissa. Kollektiivisen yhteistyön havainnot jakautuvat ammattilaisten ja ryhmien kautta laajemmin tanssin ja taiteen kentälle.

Tunnistamme erityisesti fyysisiin ja sosiaalisiin tiloihin liittyvät haasteet taidealan vähäisissä resursseissa. Vaikka toimintamme sisällä luomamme turvallisemman tilan periaatteet toteutuvat, emme voi luvata, että samat periaatteet suojaavat ryhmätoiminnan ulkopuolella (esim. yhteiskäyttötiloissa). Mielestämme tässä on ydinsyy sille miksi Queer Dance Group:n kaltaista toimintaa pitää järjestää. Tunnistamme myös puutteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevien asioiden ymmärtämisessä kulttuuritilojen ja -toimijoiden keskuudessa. Valitettavan usein ylipäätään vähemmistöjä koskevissa asioissa. Tämä vaatisi pitkäjänteistä sitoutumista yhteisöiltä jatkuvaan muutos- ja kehittämistyöhön yksittäisten koulutusten sijaan.

Olemme toiminnassamme luoneet turvallisemman tilan periaatteet, jotka jaamme jokaiselle ryhmälle aina ennen kauden alkua. Jokainen sitoutuu noudattamaan periaatteita, jos osallistuu QDG:n toimintaan. Periaatteet käydään läpi etukäteen itsenäisesti sekä yhdessä ohjaajan kanssa jokaisen kauden alussa. Keskustelemme ja kehitämme näitä periaatteita toiminnan aikana osallistujien kesken ja muokkaamme niitä vastaamaan paremmin kunkin ryhmän tarpeita.

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota tanssissa esiin nouseviin kysymyksiin esim. suostumuksesta, omien ja toisen rajojen sekä kehollisten tarpeiden tunnistamisesta. Ohjaajat suunnittelevat tunnit siten, että periaatteiden noudattaminen ja omien tarpeiden kuunteleminen on mahdollista toiminnan sisällä.

Toistuvasti kuulemme palautetta osallistujilta siitä, kuinka tärkeää on, että on olemassa tila, jossa on aikaa ja tilaa pysähtyä omien kehollisten tarpeiden äärelle ja kysyä niitä. Kuulemme, että välillä omia tarpeita on vaikea tunnistaa, ja on tärkeää, että voimme harjoitella niiden tunnistamista ja kommunikointia turvallisemmassa tilassa.

Mikä on KSL:n koulutustuen merkitys toiminnallenne?

KSL:n koulutustuki mahdollistaa toiminnan yhä useammalle queer- ja transihmiselle sekä tukee toiminnan juurtumista ja jatkuvuutta. Koulutustuki mahdollistaa vapaa- ja alennuspaikat osallistujillemme. Tämä on merkittävä osa Queer Dance Group:n saavutettavuuden edistämistä ja taloudellisten esteiden purkamista. Olemme huomanneet, että queer- ja transihmisille taloudelliset syyt ovat suurin este osallistumiselle toimintaamme. Vapaa- ja alennuspaikkojen hakijoita on jopa niin paljon, ettemme pysty tarjoamaan sitä kaikille tarvitseville.

Jos luet tämän jutun ja haluat tukea toimintaamme jollain tavalla, voit olla yhteydessä Queer Dance Group:n tuottajaan Eevi Tolvaseen ()!

Kirjoittajat

Eevi Tolvanen [they|them]

Jan Loukas [they|them]

Pie Kär [they|them]

Pave Aladin [they|them]

Queer Dance Group | Todellisuuden tutkimuskeskus

Kuvat

Valtteri Nevalainen [they|them]

Ryhdy koulutuskumppaniksemme

KSL järjestää opinnollista toimintaa yhteistyössä 80 erilaisen yhdistyksen kanssa. Haluaisiko sinunkin yhdistyksesi järjestää koulutuksen kanssamme? Koulutuskumppanina saatte tukea koulutusten suunnitteluun sekä kulujen kattamiseen.

Lue lisää kumppanuuskoulutuksista verkkosivullamme.