Turvallisemman tilan periaatteiden tavoite on saada jokainen ihminen tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja yhdenvertaiseksi riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, kuten sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä, kielestä, luokasta tai muista henkilöön liittyvistä ominaisuuksista. Periaatteet voivat sisältää esimerkiksi avoimuutta, kunnioitusta, kuuntelemista, puuttumista asiattomaan käytökseen ja oikeutta oman identiteetin itsemäärittelyyn.

Turvallisemman tilan periaatteita on viime vuosina alettu soveltaa yhä enemmän tapahtumissa, harrastuksissa ja järjestötoiminnassa. KSL-opintokeskus järjestää aiheesta koulutusta kaikille avoimena koulutuksena 31.8.2024 Helsingissä sekä tilauskoulutuksena.

Häirintäyhdyshenkilökoulutuksemme kouluttaja ja koulutussuunnittelija Arto Leinonen vastasi usein kuultuihin väittämiin turvallisemman tilan periaatteista.

1. Meidän yhteisömme on jo tasa-arvoinen. Emme tietenkään kohtele ketään epäasiallisesti. Emme siis tarvitse erillisiä turvallisemman tilan periaatteita.

Merkittävä osa epäarvoistavasta käytöksestä jää yhteisöissä piiloon. Näkyvästäkin vaietaan, jos yhteisö ei tunnu turvalliselta ongelmien käsittelyyn.

Täydellisen tasa-arvoista yhteisöä ei välttämättä edes koskaan pystytä saavuttamaan. Ihmiset mokaavat jatkuvasti, mutta olennaista on, halutaanko siitä oppia. Jos tasa-arvo nähdään jo saavutettuna, ummistetaan silmät olemassa olevilta ongelmilta eikä kehitytä yhteisönä.

2. Jos meillä on turvallisemman tilan periaatteet, kukaan ei uskalla sanoa enää mitään.

Turvallisessa yhteisössä pyritään nimenomaan siihen, jokainen uskaltaa puhua vaikeistakin asioista toisia kunnioittavasti.

3. Pelkään, että loukkaan jotakuta tahattomasti. 

Jokainen ihminen loukkaa toista tahattomasti varmasti monia kertoja elämänsä aikana. Toiset ihmiset tulevat kuitenkin loukatuksi enemmän kuin toiset oman vähemmistöasemansa vuoksi, ja siksi tasa-arvoon on kiinnitettävä tietoisesti huomiota. Jokainen tilanne, jossa olet tahattomasti loukannut, on mahdollisuus oppia!

4. On kiusallista puuttua epäasialliseen käytökseen. On kaikille helpompaa vain ohittaa se ja jättää omaan arvoonsa.

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen on hankalaa, kiusallista, vaikeaa ja pelottavaa. Se on silti oikein. Puuttumattomuus vain pahentaa tilannetta ja yhteisön toimintaa. 

Puuttumista voi helpottaa harjoittelemalla ja osallistumalla häirintäyhdyshenkilökoulutukseen.

5. Olen itse kiinnostunut turvallisemman tilan periaatteista, mutta en ymmärrä, kuinka saisin oman yhteisöni sitoutumaan niihin. 

Muutos lähtee pienistä asioista ja määrätietoisesta työskentelystä. Turvallisemman tilan periaatteet eivät oikeastaan ole mikään uusi idea: ainahan ihmiset ovat luoneet keskuuteensa moraalisen koodiston suotavasta ja kielletystä käyttäytymisestä.

6. Kyllä tämä woke-kulttuuri on mennyt liian pitkälle!

Voi pupunen, et oo nähnyt vielä mihin tää päätyy. 

Osallistu koulutukseen

Häirintäyhdyshenkilökoulutuksessa opitaan rakentamaan turvallisempaa tilaa ja toimimaan häirintäyhdyshenkilönä järjestöissä.

Koulutuksessa turvallisemman tilan periaatteita tarkastellaan osana järjestön omia prosesseja, rakenteita ja resursseja. Häirintäyhdyshenkilönä toimimisen avuksi koulutus tarjoaa tunnetyöskentelyn, kunnioittavan kohtaamisen ja rohkean puuttumisen työkaluja.

Koulutuksessa saat valmiudet

  • Selittää turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksen ja tarpeen
  • Valita keinoja, joilla toteuttaa turvallisemman tilan periaatteita omassa järjestössä
  • Ymmärtää tunnetyön merkitystä ja soveltaa sitä ihmisten kunnioittavassa kohtaamisessa
  • Toimia rohkeasti ja rakentavasti häirintätilanteissa

Osallistu avoimeen koulutukseen 31.8.2024 tai tilaa koulutus omalle yhteisöllesi. Lue lisää häirintäyhdyshenkilökoulutuksesta verkkosivultamme.

KSL-opintokeskuksen turvallisemman tilan periaatteet

Tutustu omiin turvallisemman tilan periaatteisiimme verkkosivullamme.