Kuvassa eri-ikäisiä, hymyileviä ihmisiä

Hankkeet

Koordinoimme ja olemme vuosittain mukana useissa hankkeissa. Hankkeiden avulla kehitetään KSL:n koulutus- ja kulttuuripalveluita.

Onko sinulla idea hankkeesta, johon toivot KSL-opintokeskuksen kumppaniksi? Ota yhteyttä kehityspäällikköön!

Anna Kirstinä

Kehityspäällikkö

050 306 6720
anna.kirstina@ksl.fi

Käynnissä olevat hankkeet

​TeDiCom – Teaching Digital Competences

Hankkeessa järjestetään eri maissa kouluttajatapaamisia, joissa teemana on digitaitojen kouluttaminen aktiivisille kansalaisille. Tapaamisissa vaihdetaan hyviä käytänteitä ja kootaan niistä lopuksi käsikirja. Hanketta koordinoi KulturLife (Saksa). KSL toimii kumppanina. Muut kumppanit ovat Kvarnby folkhögskola (Ruotsi), Bildungswerkstatt Nachhaltigkeit (Saksa), Vilniaus “Zidinio” suaugusiuju gimnazija (Liettua) ja Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela novo mesto (Slovenia). Hanketta rahoittaa Erasmus+ KA2.

OppiJana – Maahanmuuttajanuoret vapaaehtoistyössä – oppia opiskelijalle ja järjestölle 2020-2022

Hankkeessa vahvistetaan aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia sekä yhteiskuntaan integroitumista vapaaehtoistyöhön osallistumisen kautta. Vapaaehtoistyötä tehdään järjestöissä, jotka saavat koulutusta ja tukea uusien suomalaisten osallistamiseksi toimintaan. Järjestöissä opittavien työelämätaitojen esittämiseen luodaan digitaalisia osaamismerkkejä.

Hanketta hallinnoi / koordinoi Humanistinen ammattikorkeakoulu  ja osatoteuttajina toimivat KSL-opintokeskus ja Helsingin Aikuislukio. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Etsimme nyt järjestöjä, jotka voivat tarjota nuorille vapaaehtoistyöpaikkoja!

> Lue lisää

Heikkoja perustaitoja vahvistava koulutus 2019-2020

Hankkeessa kehitetään opintokeskuksen, kirjastojen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden yhteistyössä toteutettava heikkoja perustaitoja vahvistava koulutusmalli. Käytännönläheinen, matalan kynnyksen koulutus suunnataan ensisijaisesti maahanmuuttajataustaisille aikuisille, mutta se on avoin myös kaikille, jotka kokevat hyötyvänsä perustaitoja vahvistavasta koulutuksesta. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja sen osa Opetushallituksen Digiaikakauden taidot -ohjelmaa.

Opintoseteliavustus 2019 -2020

Järjestämme yhdessä Turun Naiskeskuksen kanssa yhteiskunta- ja työelämätaitojen vahvistamiseen keskittyvää koulutusta maahanmuuttajille ja erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomille naisille.

Järjestämme yhdessä Familia ry:n kanssa suomen kielen taidon vahvistamiseen keskittävää koulutusta kaksi- tai monikielisille pariskunnille.

Hankkeita rahoittaa Opetushallitus.

Opintoseteliavustus 2018-2019 

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat. Aiempien hyvien kokemusten perusteella KSL järjestää yhdessä Turun Naiskeskuksen kanssa suomen kielen ja kulttuurin koulutusta maahanmuuttajille ja erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomille naisille. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

ACCEnT – Accelerating Coaching and Counseling Through E-tools and Innovative Training

Hankkeessa luodaan ohjaamistaidoista verkkokoulutus, joka sopii esimerkiksi ammattiliittojen toimitsijoille ja luottamusmiehille. Koulutuksesta on hyötyä myös kouluttajille ja muille työntekijöille, joiden työhön kuuluu ohjaamista. Hanketta koordinoi Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg (Saksa), KSL toimii kumppanina. Muut kumppanit ovat Aspire Igen (Englanti), ETB Galway (Irlanti) ja European Board for Certified Counselors (Portugali)​. Hanketta rahoittaa Erasmus+ KA2.

Sospeva – Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Hankkeessa tuotetaan nykytilakuvaus maahanmuuttajien kotoutumisen solmukohdista yhdessä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Tietoa hyödynnetään, kun luodaan ohjaamisen työkaluja ohjaamistyötä tekevien tueksi. Hankkeessa järjestetään koulutusta opintokeskusten ja kansanopistojen henkilöstölle ohjaamisosaamisen lisäämiseksi. Kompetenssien todentamiseksi luodaan osaamismerkki.​ Hanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys, partnereina toimii Opintokeskukset ry, Bildningsalliansen, ​Monikulttuurinen järjestö Monik ry, Itä-Suomen yliopisto (yhteiskuntatieteiden laitos), Jyväskylän yliopisto (soveltavan kielentutkimuksen keskus) ja Kalliolan setlementti​. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Osku hallinnassa

Hankkeessa tuotetaan verkkoon avoin tietopaketti osuuskuntien hallintomalleista osuuskuntatoimijoiden käyttöön vahvistamaan osuuskuntatietoutta. Hankkeen rahoittaa Kuluttajaosuustoiminnan säätiö.

ADEKA – Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus

Hankkeessa tehdään analyysi vapaan sivistystyön aktiivisen ja demokraattisen kansalaisuuden koulutuksista tällä hetkellä. Hankkeessa tuotetaan opetussisältöjä, menetelmiä ja materiaaleja tällaisen koulutuksen toteuttamisen tueksi. Hankkeessa tarjotaan koulutusta opettajille/kouluttajille/ohjaajille aktiivisen ja demokraattisen kansalaisuuden sitomisesta omaan opetukseen. Hanketta koordinoi Kansalaisfoorumi, KSL toimii kumppanina. Muut kumppanit ovat Helsingin työväenopisto, Kalliolan setlementti ja kansalaisopisto, Työväen Akatemia, Lärkkulla folkakademi, Sivis, ViSiO, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Alkio-opisto, Paasikivi-opisto, Kiteen ev. kansanopisto​. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Työelämän muutos ja sosiaaliturva

Hankkeessa toteutetaan sarja alueellisia ja valtakunnallisia koulutuksia. Tavoite on lisätä ymmärrystä työelämän muutoksesta ja suomalaiseen sosiaali- ja työttömyysturvamalliin liittyvästä keskustelusta ja kehittämisen tarpeista. Hankkeessa tuotetaan myös opintomateriaalia ja kysely sosiaali- ja työttömyysturvaa koskevista kokemuksista. Kohderyhmänä palkansaajat, järjestöaktiivit, yhteiskunnalliset vaikuttajat sekä erityisesti ammattiliittojen aktiivit. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Vasemmistoliitto. Hankkeen rahoittaa Palkansaajasäätiö​.

DEVAKO – Demokratiaa vahvistamassa koulutuksen keinoin

Hankkeessa kehitetään KSL-opintokeskuksen työntekijöiden pedagogista osaamista ja kansainvälisyystaitoja. Tavoitteena on kehittää koulutuksia ja kursseja sekä luoda kansainvälisiä verkostoja KSL:n yhteistyöjärjestöjen hyödyksi. KSL-opintokeskus koordinoi hanketta, ja mukana ovat myös Kansalaisfoorumi, Maaseudun Sivistysliitto ja Opintokeskus Sivis. Hankkeen rahoittaa ERASMUS+.

Tarinateatteria kiusaamisesta

Hanke käsittelee tarinateatterin avulla kiusaamisen ja vaientamisen kokemuksia. Yhteistyössä Helsingin tarinateatterin sekä muiden paikallisten kumppaneiden kanssa järjestetään eri puolilla Suomea tarinateatteri esityksiä, joissa yleisö ja esiintyjät kohtaavat yleisön kokemustarinoiden äärellä.​ Hankkeen rahoittaa Kuluttajaosuustoiminnan säätiö.

> Lue lisää

Euroopan tulevaisuus ja vasemmisto​​

Hankkeessa toteutetaan sekä alueellisia että valtakunnallisia koulutuksia erityisesti eurooppalaisen talous- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaisista teemoista. Lisäksi hankkeessa koulutetaan myös kampanjointitaitoja sosiaalisessa mediassa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vasemmistoliiton kanssa. Hankkeen rahoittajaa Palkansaajasäätiö.

Tulevaisuuden päättäjä​​

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan vuoden kestoinen valtakunnallinen koulutusmalli, jolla lisätään vaikuttajiksi haluavien kansalaisten poliittista tietämystä ja osaamista. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vasemmistoliiton kanssa, ja sen rahoittaa Työväen opintorahasto​.