Kuvassa eri-ikäisiä, hymyileviä ihmisiä

Hankkeet

Koordinoimme ja olemme vuosittain mukana useissa hankkeissa. Hankkeiden avulla kehitetään KSL:n koulutus- ja kulttuuripalveluita.

Onko sinulla idea hankkeesta, johon toivot KSL-opintokeskuksen kumppaniksi? Ota yhteyttä kehityspäällikköön!

Anna Kirstinä

Kehityspäällikkö

050 306 6720
anna.kirstina@ksl.fi

Käynnissä olevat hankkeet

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille

Hankkeessa kehitetään vapaan sivistystyön oppilaitosten maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten yhteistyömalleja. Mallien testaamiseksi toteutetaan koulutuskokeiluja, joissa sovelletaan kehitettäviä malleja. Kokeilua tuetaan tutkimuksella. Hanketoimijoiden osaamisen kehittämistä tuetaan työpajoilla sekä verkkotyöskentelyllä. Hanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys, partnereina ovat Opintokeskukset ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. KSL on hankkeessa mukana Opintokeskukset ry:n jäsenenä ja KSL myös koordinoi hanketta kaikkien mukana olevien opintokeskusten puolesta Opintokeskukset ry:n mandaatilla. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Talous ja toimijuus

Hankkeessa tuotetaan Vasemmistoliitolle vapaaehtoistoiminnan malli ja käsikirja sekä koulutuksia liittyen talouteen, toimijuuteen ja soteen. Hankkeessa on mukana Vasemmistoliitto. Hankkeen rahoittaa Palkansaajasäätiö.

Eurooppalainen koulutusosaaminen kansalaisyhteiskunnan tukena

Hankkeessa kehitetään KSL-opintokeskuksen työntekijöiden pedagogista osaamista ja kansainvälisyystaitoja. Tavoitteena on kehittää koulutuksia ja kursseja sekä luoda kansainvälisiä verkostoja KSL:n yhteistyöjärjestöjen hyödyksi. KSL-opintokeskus koordinoi hanketta, ja mukana ovat myös Kansalaisfoorumi ja Opintokeskus Sivis. Hankkeen rahoittaa ERASMUS+.

Sote ja vaikuttaminen

Maakuntauudistukseen liittyvässä hankkeessa järjestetään vaikuttamiseen liittyviä koulutuksia. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vasemmistoliiton kanssa, ja sen rahoittaa Työväen opintorahasto.

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin

Hankkeessa tehdän työkalupakki erilaisille oppijoille ja koulutetaan sen käyttöön työpaikoilla. Hanketta koordinoi Työväen Sivistysliitto TSL ja mukana ovat myös Murikka-opisto, Erilaisten Oppijoiden Liitto ja Tampereen yliopisto. Hanke toteutetaan Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella.

SivistysSilta -kampanja

Hanke kannustaa toisten ihmisten mielipiteiden kunnioittamiseen sekä sivistyneeseen keskustelukulttuuriin. Hankkeessa on kolme tasoa: Paiskaa tassua -haastekampanja; Paiskaa tassua -yleisötapahtumakampanjointi sekä KSL-opintokeskuksen ja yhteistyökumppaneiden SivistysSilta -työpajat.​ Hankkeen rahoittaa Kuluttajaosuustoiminnan säätiö.

> Lue lisää

Sote ja talous

Hankkeen tavoitteena on lisätä palkansaajien taloudellista ja muuta yhteiskuntapoliittista tietoa koulutusten ja keskustelutilaisuuksien kautta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vasemmistoliiton kanssa, ja sen rahoittaa Palkansaajasäätiö.

Alternative Active Citizenship

​Hankkeessa kehitetään erilaisia työkaluja aktiivisen kansalaisuuden opettamiseen. Tuotetaan verkkomateriaali Active Citizenhips Guide, pilotoidaan menetelmiä workshopeissa ja järjestetään Active Citizen’s forum. ​Hanketta koordinoi liettualainen Jaunimo karjeros centras ja kumppaneina on KSL-opintokeskuksen lisäksi islantilainen Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi ja norjalainen Østfold University College. Hankkeen rahoittaa ​Nordplus Horizontal.

Nordplus_Horizontal_RGB_EN

Euroopan tulevaisuus ja vasemmisto​​

Hankkeessa tuotetaan ja toteutetaan sekä alueellisia että valtakunnallisia koulutuksia erityisesti ​eurooppalaisen talous- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaisista teemoista. ​Lisäksi ​koulutetaan potentiaalisia eurooppalaisen poliittisen vaikuttamistyön osaajia sekä heidän tukijoitaan kansallisella tasolla.​​ Hankkeen rahoittajaa Palkansaajasäätiö.

Tulevaisuuden päättäjä​​

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan vuoden kestoinen valtakunnallinen koulutusmalli, jolla lisätään vaikuttajiksi haluavien kansalaisten poliittista tietämystä ja osaamista. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vasemmistoliiton kanssa, ja sen rahoittaa Työväen opintorahasto​.

Hyvinvointi ja terveystalouden uudet suunnat​​

Hankkeessa toteutetaan sarja alueellisia koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia liittyen sote-uudistukseen erityisesti hyvinvointi- ja terveystalouden näkökulmasta sekä Euroopan talouden näkymiin ja eurokeskusteluun. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vasemmistoliiton kanssa, ja sen rahoittaa Palkansaajasäätiö.