Kuvassa eri-ikäisiä, hymyileviä ihmisiä

Hankkeet

Koordinoimme ja olemme vuosittain mukana useissa hankkeissa. Hankkeiden avulla kehitetään KSL:n koulutus- ja kulttuuripalveluita.

Onko sinulla idea hankkeesta, johon toivot KSL-opintokeskuksen kumppaniksi? Ota yhteyttä kehityspäällikköön!

Anna Kirstinä

Kehityspäällikkö

050 306 6720
anna.kirstina@ksl.fi

Käynnissä olevat hankkeet

Opintoseteliavustus 2018-2019

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat. Aiempien hyvien kokemusten perusteella KSL järjestää yhdessä Turun Naiskeskuksen kanssa suomen kielen ja kulttuurin koulutusta maahanmuuttajille ja erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomille naisille. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

ACCEnT – Accelerating Coaching and Counseling Through E-tools and Innovative Training

Hankkeessa luodaan e-oppimisympäristö coacheille, ura- ja opinto-ohjaajille ja muille työntekijöille, jotka ohjaavat työssään. Hanketta koordinoi Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg (Saksa), KSL toimii kumppanina. Muut kumppanit ovat Aspire Igen (Englanti), ETB Galway (Irlanti) ja European Board for Certified Counselors (Portugali)​. Hanketta rahoittaa Erasmus+ KA2.

Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Hankkeessa tuotetaan nykytilakuvaus maahanmuuttajien kotoutumisen solmukohdista yhdessä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Tietoa hyödynnetään, kun luodaan ohjaamisen työkaluja ohjaamistyötä tekevien tueksi. Hankkeessa järjestetään koulutusta opintokeskusten ja kansanopistojen henkilöstölle ohjaamisosaamisen lisäämiseksi. Kompetenssien todentamiseksi luodaan osaamismerkki.​ Hanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys, partnereina toimii Opintokeskukset ry, Bildningsalliansen, ​Monikulttuurinen järjestö Monik ry, Itä-Suomen yliopisto (yhteiskuntatieteiden laitos), Jyväskylän yliopisto (soveltavan kielentutkimuksen keskus) ja Kalliolan setlementti​. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus

Hankkeessa tehdään analyysi vapaan sivistystyön aktiivisen ja demokraattisen kansalaisuuden koulutuksista tällä hetkellä. Hankkeessa tuotetaan opetussisältöjä, menetelmiä ja materiaaleja tällaisen koulutuksen toteuttamisen tueksi. Hankkeessa tarjotaan koulutusta opettajille/kouluttajille/ohjaajille aktiivisen ja demokraattisen kansalaisuuden sitomisesta omaan opetukseen. Hanketta koordinoi Kansalaisfoorumi, KSL toimii kumppanina. Muut kumppanit ovat Helsingin työväenopisto, Kalliolan setlementti ja kansalaisopisto, Työväen Akatemia, Lärkkulla folkakademi, Sivis, ViSiO, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Alkio-opisto, Paasikivi-opisto, Kiteen ev. kansanopisto​. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Työelämän muutos ja sosiaaliturva

Hankkeessa toteutetaan sarja alueellisia ja valtakunnallisia koulutuksia. Tavoite on lisätä ymmärrystä työelämän muutoksesta ja suomalaiseen sosiaali- ja työttömyysturvamalliin liittyvästä keskustelusta ja kehittämisen tarpeista. Hankkeessa tuotetaan myös opintomateriaalia ja kysely sosiaali- ja työttömyysturvaa koskevista kokemuksista. Kohderyhmänä palkansaajat, järjestöaktiivit, yhteiskunnalliset vaikuttajat sekä erityisesti ammattiliittojen aktiivit. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Vasemmistoliitto. Hankkeen rahoittaa Palkansaajasäätiö​.

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille

Hankkeessa kehitetään vapaan sivistystyön oppilaitosten maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten yhteistyömalleja. Mallien testaamiseksi toteutetaan koulutuskokeiluja, joissa sovelletaan kehitettäviä malleja. Kokeilua tuetaan tutkimuksella. Hanketoimijoiden osaamisen kehittämistä tuetaan työpajoilla sekä verkkotyöskentelyllä. Hanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys, partnereina ovat Opintokeskukset ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. KSL on hankkeessa mukana Opintokeskukset ry:n jäsenenä ja KSL myös koordinoi hanketta kaikkien mukana olevien opintokeskusten puolesta Opintokeskukset ry:n mandaatilla. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Talous ja toimijuus

Hankkeessa tuotetaan Vasemmistoliitolle vapaaehtoistoiminnan malli ja käsikirja sekä koulutuksia liittyen talouteen, toimijuuteen ja soteen. Hankkeessa on mukana Vasemmistoliitto. Hankkeen rahoittaa Palkansaajasäätiö.

Eurooppalainen koulutusosaaminen kansalaisyhteiskunnan tukena

Hankkeessa kehitetään KSL-opintokeskuksen työntekijöiden pedagogista osaamista ja kansainvälisyystaitoja. Tavoitteena on kehittää koulutuksia ja kursseja sekä luoda kansainvälisiä verkostoja KSL:n yhteistyöjärjestöjen hyödyksi. KSL-opintokeskus koordinoi hanketta, ja mukana ovat myös Kansalaisfoorumi ja Opintokeskus Sivis. Hankkeen rahoittaa ERASMUS+.

Sote ja vaikuttaminen

Maakuntauudistukseen liittyvässä hankkeessa järjestetään vaikuttamiseen liittyviä koulutuksia. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vasemmistoliiton kanssa, ja sen rahoittaa Työväen opintorahasto.

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin

Hankkeessa tehdän työkalupakki erilaisille oppijoille ja koulutetaan sen käyttöön työpaikoilla. Hanketta koordinoi Työväen Sivistysliitto TSL ja mukana ovat myös Murikka-opisto, Erilaisten Oppijoiden Liitto ja Tampereen yliopisto. Hanke toteutetaan Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella.

SivistysSilta -kampanja

Hanke kannustaa toisten ihmisten mielipiteiden kunnioittamiseen sekä sivistyneeseen keskustelukulttuuriin. Hankkeessa on kolme tasoa: Paiskaa tassua -haastekampanja; Paiskaa tassua -yleisötapahtumakampanjointi sekä KSL-opintokeskuksen ja yhteistyökumppaneiden SivistysSilta -työpajat.​ Hankkeen rahoittaa Kuluttajaosuustoiminnan säätiö.

> Lue lisää

Sote ja talous

Hankkeen tavoitteena on lisätä palkansaajien taloudellista ja muuta yhteiskuntapoliittista tietoa koulutusten ja keskustelutilaisuuksien kautta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vasemmistoliiton kanssa, ja sen rahoittaa Palkansaajasäätiö.

Alternative Active Citizenship

​Hankkeessa kehitetään erilaisia työkaluja aktiivisen kansalaisuuden opettamiseen. Tuotetaan verkkomateriaali Active Citizenhips Guide, pilotoidaan menetelmiä workshopeissa ja järjestetään Active Citizen’s forum. ​Hanketta koordinoi liettualainen Jaunimo karjeros centras ja kumppaneina on KSL-opintokeskuksen lisäksi islantilainen Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi ja norjalainen Østfold University College. Hankkeen rahoittaa ​Nordplus Horizontal.

Nordplus_Horizontal_RGB_EN

Euroopan tulevaisuus ja vasemmisto​​

Hankkeessa tuotetaan ja toteutetaan sekä alueellisia että valtakunnallisia koulutuksia erityisesti ​eurooppalaisen talous- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaisista teemoista. ​Lisäksi ​koulutetaan potentiaalisia eurooppalaisen poliittisen vaikuttamistyön osaajia sekä heidän tukijoitaan kansallisella tasolla.​​ Hankkeen rahoittajaa Palkansaajasäätiö.

Tulevaisuuden päättäjä​​

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan vuoden kestoinen valtakunnallinen koulutusmalli, jolla lisätään vaikuttajiksi haluavien kansalaisten poliittista tietämystä ja osaamista. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vasemmistoliiton kanssa, ja sen rahoittaa Työväen opintorahasto​.

Hyvinvointi ja terveystalouden uudet suunnat​​

Hankkeessa toteutetaan sarja alueellisia koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia liittyen sote-uudistukseen erityisesti hyvinvointi- ja terveystalouden näkökulmasta sekä Euroopan talouden näkymiin ja eurokeskusteluun. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vasemmistoliiton kanssa, ja sen rahoittaa Palkansaajasäätiö.