Viisi henkilöä seisoo ryhmäkuvassa kasvomaskit yllään ikkunan edessä. Ikkunasta heijastuu kesäinen pensasmaisema.

Koordinoimme vuosina 2019-2022 Devako-hankkeen, Strengthening Democracy with Education – Demokratiaa vahvistamassa koulutuksen keinoin. Hankkeen tavoitteena oli laajentaa ja syventää vapaan sivistystyön toimijoiden osaamista.

Hankkeessa 41 työntekijää neljästä eri opintokeskuksesta pääsivät osallistumaan kursseille ja tutustumaan eurooppalaisten järjestöjen ja oppilaitosten työelämään. Mukana olivat myös Kansalaisfoorumi, Maaseudun Sivistysliitto MSL ja Opintokeskus Sivis.

Liikkuvuuksien myötä vahvistettiin mm. kouluttajataitoja, kielitaitoa, palvelumuotoilua sekä erilaisia menetelmäosaamisia. Saimme monipuolisia malleja sekä työkaluja taidekasvatuksen sekä kulttuuriaktivismin toteuttamiseksi. Hankkeessa syntyi uusia näkökulmia ja ideoita demokratian ja kansalaisvaikuttamisen vahvistamiseen sekä ympäristösivistyksen käytännön toteutustapoihin.

Merkittävän lisäarvon toi tutustuminen toisten opintokeskusten työntekijöihin, mikä lisää mahdollisuuksia läheisempään yhteistyöhön myös hankkeen ulkopuolella.

Logo jossa on EU-lippu ja teksti Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

Kysy lisää