OppiJana – Maahanmuuttajanuoret vapaaehtoistyössä – oppia opiskelijalle ja järjestölle 2020-2022 -hankkeessa vahvistettiin aikuisten perusopetuksessa opiskelevien- ja työelämävalmiuksia sekä yhteiskuntaan integroitumista vapaaehtoistyöhön osallistumisen kautta. Yli 30 yhdistystä ja yhteisöä tarjosi nuorille mahdollisuuden tutustua vapaaehtoistoimintaan.

Hanketta koordinoi Humanistinen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat KSL-opintokeskus sekä Helsingin Aikuislukio. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hanke päättyi joulukuussa 2022.

Työkaluja ja materiaalia järjestötoimijoille

Hankkeessa syntyi Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -verkkokurssi, jonka osallistuja saa näkökulmia ja työkaluja ohjaamiseen ja toiminnan saavutettavuuden edistämiseen erityisesti monikulttuurisissa ympäristöissä. Materiaali on suunnattu erityisesti yhdistyksissä toimiville, mutta sopii kaikille ohjaamisesta ja saavutettavuuden edistämisestä kiinnostuneille.

Verkkokurssin sisältöihin liittyy digitaalinen osaamismerkki. Merkki osoittaa, että henkilö on perehtynyt vapaaehtoistyöhön osallisuuden, kotoutumisen ja saavutettavuuden näkökulmista.

Työkaluja ja materiaalia oppilaitoksille

OppiJana vapaaehtoistoiminnassa –opas on suunnattu erityisesti oppilaitoksissa työskenteleville. Oppaasta löytyy vinkkejä siihen, miten eri tavoin vapaaehtoistoimintaa voi sisällyttää ja hyväksilukea osaksi opintoja.

Materiaaleihin perehtynyt voi hakea Helsingin aikuislukion ja Omnian digitaalista osaamismerkkiä vapaaehtoistyöhön tutustumisjaksossa opitun tunnustamiseksi.

Työkaluja ja materiaalia vapaaehtoisille

Selkokielinen opas vapaaehtoistyöstä ja sen yhdistämisestä osaksi opintoja on suunnattu erityisesti Suomeen muuttaneille nuorille. Materiaalia voi käyttää joko itsenäisesti tai oppilaitoksessa oppituntien tukena.

Teksti oppijana sekä Humakin, Helsingin kaupungin, Helsingin aikuislukion ja KSL-opintokeskuksen logot. Euroopan sosiaalirahaston logo sekä logo, jossa lukee Vipuvoimaa EU:lta 2014-2018.

Kysy lisää