Pohjoismaisessa Nordplus-hankkeessa Citizenship in adult education – aktiivinen kansalaisuus aikuisopetuksessa vaihdetaan kokemuksia ja opitaan yhdessä siitä, miten aktiivista kansalaisuutta käsitellään ja edistetään aikuisten opetuksessa.

Hankkeessa toteutetaan opintovierailut kaikkiin osallistuviin maihin.

Hanketta koordinoi yksi Tanskan suurimmista aikuiskoulutuskeskuksista KVUC. Meidän lisäksemme siihen osallistuu LLL Simenntunarmidstodin á Vesturlandi ja Tröllaskagi Upper-Secondary School Islannista sekä Upplands-bro vuxenutbildning Ruotsista. Hanketta rahoittaa Nordplus, ja se toteutetaan vuosina 2022-2023.

Vierailu Helsingissä

Viisi henkilöä opettajanhuoneessa. Kaksi istuu sohvalla, kolmas pöydän ääressä. Kaksi seisoo hyllyn ja valkotaulun edessä keskustelemassa.

Mitä on aktiivinen kansalaisuus? Miten sitä voi edistää aikuisten opetuksella ja koulutuksella? Pohdimme näitä kysymyksiä pohjoismaisille aikuisten opettajille ja rehtoreille järjestämällämme opintovierailulla maaliskuussa 2023.

Vieraamme tutustuivat Helsingissä vapaaseen sivistystyöhön, eri oppilaitoksiin, Erätauko-menetelmään, Oodiin ja tapasivat Helsingin koulutuksesta vastaavan apulaispormestari Nasima Razmyarin.

Henkilö asettelee pöydälle miniatyyri-ihmisiä. Taustalla on kartonki ja pöydällä on myös älytabletti.

Vedimme oppeja yhteen animaatiopajassa. Islantilaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset kertoivat saaneensa innostusta dialogisten ja kulttuuriaktivismin menetelmien hyödyntämiseen sekä ymmärrystä siitä, kuinka tärkeää luottamus opettajiin on.

Nordplus-logo

Kysy lisää