Järjestämme yhteistyössä African Care ry:n kanssa lukutaitokoulutusta kotivanhemmille. Edistämme hankkeella yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia ja monikielisyyttä aikuisten maahan muuttaneiden opetuksessa. Hanke toteutetaan vuosina 2023–2024.

Pidempään Suomessa olleet kotivanhemmat ovat vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle, vaikka tilanne on tiedostettu pitkään. Heistä osa tarvitsee lukutaitokoulutusta voidakseen hakeutua opintoihin tai työelämään Suomessa. Koulutuksen ulkopuolille jääminen lisää syrjäytymisriskiä, heikentää opiskelumotivaatiota ja kykyä tunnistaa omia toimintamahdollisuuksia. Tämä heijastuu myös lapsiin.

Huiviin pukeutunut osoittaa karttakepillä seinällä olevaa paperia, johon on kiinnitetty syksyn lehtiä. Paperiin on kirjoitettu käsin Syksy on kaunis ja Fatima.

Lukutaitoa kotivanhemmille -hankkeessa järjestämme kolme lukutaitokoulutusta yhteistyössä African Care ry:n kanssa. Koulutukset on suunnattu maahan muuttaneille kotivanhemmille, joiden kotoutumisaika on päättynyt.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa olennaisena osana koulutusta on aiempaa vahvempi omakielinen oppimisen tuki ja ohjaus. Sen tarkoituksena on vahvistaa koulutuksen osallistujien toimijuutta opiskelijoina ja osallisuutta.

Lukutaitoa kotivanhemmille -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kysy lisää