Opintokeskukset voivat hakea vuosittain Opetushallituksesta opintoseteliavustusta. Opintoseteliavustuksella tuetaan mm. maahan muuttaneiden, työttömien, oppimisvaikeuksia omaavien ja eläkeläisten tutkintoon johtamatonta kouluttautumista. 

KSL-opintokeskus on toteuttanut viime vuosina Opetushallituksen opintoseteliavustuksella muun muassa kotoutujien koulutusta yhteistyössä järjestöjen kanssa. Koulutukset ovat tuen ansiosta osallistujille maksuttomia.  

Olemme toteuttaneet suomen kielen opetusta ja kotoutumiskoulutusta yhteistyössä esimerkiksi Familia ry:n sekä Turun Naiskeskus ry:n kanssa.  

Al-Birr Lähimmäisapu toimii vertaistuen voimin

”Tänä syksynä käynnistämme opintoseteliavustuksen mahdollistamana vuoden kestävän Suomeen muuttaneiden työllistymistä tukevan kurssin yhdessä Al-Birr Lähimmäisapu ry:n kanssa. Al-Birr on aktiivinen, pitkälti vapaaehtoisten ja vertaistuen voimin toimiva yhdistys, jonka toiminnalle on suuri kysyntä Helsingissä. Yhdistyksen toiminnassa ja koulutuksissa on väkeä laajemminkin pääkaupunkiseudulta.”, kertoo KSL-opintokeskuksen kurssisuunnittelija Ksenia Peltovuori. 

Al-Birr Lähimmäisapu järjestää suomen kielen opetusta ja arjen hallinnan tukea eri tilanteissa oleville ja eri taustoista ja kieliryhmistä tuleville. Al-Birrin matalan kynnyksen toiminnan kehyksenä ovat avoimuus, vapaaehtoisuus ja vertaisoppiminen. Al-Birr tarjoaa kohtaamispaikan ja tukea erityisesti heille, jotka ovat pudonneet pois viranomaistuen piiristä, esimerkiksi kotoutumisajan ylittäneet, tai jotka eivät muista syistä löydä väylää palveluiden pariin.  

Digitaidoista arjenhallintaa

Syksyllä 2021 Al-Birr toteutti yhdessä KSL:n kanssa digitaitoihin liittyvän arjenhallintakoulutuksen. ”Kaikilla ei ole digitaitoja tai vaadittavia laitteita, ja silloin on mahdotonta navigoida suomalaisessa tukijärjestelmässä”, toteaa Peltovuori. ”Koulutuksessa opeteltiin muun muassa asioimaan TE-toimiston kanssa, hakemaan vuokra-asuntoa ja käyttämään lapsiperheille tärkeitä verkkopalveluita kuten Wilmaa.” 

Uusi kurssi tukee työllistymistä

Syksyllä 2022 käynnistyvälle työllistymistä tukevalle kurssille mahtuu 60 – 90 osallistujaa. Osallistujat jaetaan pienempiin ryhmiin sekä kielen että työnhaun ja ammatillisen koulutuksen kiinnostusten mukaan. Koulutusta vetävät palkatut ohjaajat, ja mukana on myös vapaaehtoisia vertaisohjaajia sekä vierailijoita yrityksistä, oppilaitoksista, julkisista palveluista. 

Kouluttajien palkkioiden lisäksi opintoseteliavustuksella katetaan esimerkiksi oppimateriaalikustannuksia sekä hakevan ja tukevan työn kustannuksia. 

”On hienoa tehdä yhteistyötä aktiivisten kansalaistoimijoiden kanssa. Al-Birr tavoittaa paljon ihmisiä, jotka muuten jäävät helposti erilaisten koulutuspolkujen ja palveluiden ulkopuolelle. Yhdistys tekee yhteistyötä myös esimerkiksi Helsingin kaupungin ja Väestöliiton kanssa”, kertoo Peltovuori. ”Vuoden kestävä Kohti työelämää! -kurssi on suunniteltu uussuomalaisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Yhdistämällä Al-Birrin ruohonjuuritason osaamisen ja asiantuntijatiedon sekä KSL:n pedagogisen ja taloudellisen tuen saamme varmasti toteutettua hyvän ja merkityksellisen koulutuskokonaisuuden.” 

Lue myös seurantajuttu koulutuksen toteutumisesta: Yksilöllistä tukea opinto- ja urapolulla | KSL Opintokeskus