Kevään 2023 kaikille avoimissa koulutuksissa kehitämme yhdistyksen viestintää ja markkinointia, opimme syrjimättömästä kielestä kansalaistoiminnassa, tutustumme toimintaa ohjaavaan coaching-menetelmään ja etsimme omaa tapaamme hallita esiintymiseen liittyvää jännitystä.

Koulutuksemme auttavat ymmärtämään ja kohtaamaan muutoksia niin omassa elämässä kuin maailmassakin. Käytämme koulutuksissamme vertaisoppimista sekä toiminnallisia ja kriittisen pedagogiikan menetelmiä: keskustelemme paljon ja teemme yhdessä erilaisia harjoituksia.

Noudatamme koulutuksissa turvallisemman tilan periaatteita. Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi ja kunnioitetuksi omana itsenään. Lue lisää periaatteista.

Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu

Syrjimätön kieli 24. ja 31.1., verkko

Mitä on syrjimätön kieli ja miksi se on tärkeää kansalaistoiminnassa? Tutustumme syrjimättömän kielen eri osa-alueisiin, kuten sateenkaaritietoiseen ja antirasistiseen kieleen. Pohdimme, miten kouluttaa, viestiä ja ohjata vapaaehtoisia syrjimättömästi. Tarkastelemme kielenkäytön ja viestinnän roolia kansalaistoiminnassa inklusiivisuuden näkökulmasta ja opimme tunnistamaan kielellistä syrjintää.

Lue lisää koulutuksesta

Yhdistyksen viestintä ja markkinointi 14.3., 28.3. ja 18.4., verkko

Koulutuksessa tutustutaan viestinnän rooliin yhdistystoiminnassa. Tarkastelemme niin ulkoista kuin sisäistäkin viestintää sekä tutustumme sosiaalisen median mahdollisuuksiin. Harjoittelemme viestinnän suunnittelua yhdistyksen omista tarpeista käsin.

Lue lisää koulutuksesta

Esiintymisjännitys hallintaan 25.-26.3., Tampere

Miten olla oma itsensä ja oppia hallitsemaan esiintymiseen liittyvää jännitystä? Mistä jännitys ja jännite syntyvät? Miten jännitys ja stressi esiintymistilanteessa vaikuttavat? Keskustellaan, hullutellaan ja herätellään esiintymiseen liittyviä turhia mörköjä. Johdatellaan omannäköisen läsnä- ja esilläolon äärelle.

Lue lisää koulutuksesta

Ratkaisuja elämän valintatilanteisiin 6.-7.5., Tampere

Auta itseäsi ja kaveriasi tehokkaasti eteenpäin elämässä monenlaisten valintojen viidakossa. Tunnista ratkaisua vaativia kohtia elämässäsi ja pohdi valintatilanteiden taustalla olevia tekijöitä. Tutustu coaching menetelmään ja ole itsesi valmentaja . 

Lue lisää koulutuksesta