Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA-säätiö on myöntänyt KSL-opintokeskukselle kestävän kehityksen sertifikaatin. Uudistamme yhteiskuntaa toteuttamalla Kestävän tulevaisuuden ohjelmaa.

“Haluamme toimia KSL:ssa ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla”, kertoo kehittämisasiantuntija Jutta Lithovius. “Kestävän tulevaisuuden teemat näkyvät arvoissamme, strategiassamme sekä esimerkiksi hankintaohjeessamme ja yhdenvertaisuussuunnitelmassamme. On hienoa, että ulkopuolinen taho on nyt auditoinut toimintamme, ja saimme kestävän kehityksen sertifikaatin.”

“Tähän asti meillä on painottunut erityisesti sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, mutta ekologinen puoli on jäänyt koulutuksissamme vähemmälle”, toteaa Lithovius. “Olemme todenneet tämän koulutustoimintamme kehittämiskohteeksi.”

KSL:n pidempiin lähikoulutuksiin lisätään lähiympäristössä tapahtuvia oppimistilanteita. Luontoympäristön lisäksi opetusta jalkautetaan myös urbaaniin ympäristöön.

Hyödynnä kestävän tulevaisuuden tehtäviä opintotoiminnassasi

KSL tarjoaa työkaluja ekologisen kestävyyden huomioimiseksi opintotoiminnassa myös muille. “Olemme laatineet ryhmätilanteisiin kestävän tulevaisuuden tehtäviä. Niistä saa pieniä välipalaharjoituksia koulutuksiin, opintokerhoihin ja muihin kokoontumisiin”, kertoo koulutustuottaja Tiina Flygare.

“Tehtävät virittävät keskusteluun yksilön mahdollisuuksista tukea ympäristön ja yksilön hyvinvointia sellaisilla pienillä teoilla, jotka osallistujat kokevat itselleen mahdollisiksi. Tehtävät luovat samalla virkistystaukoja ja tukevat osallisuutta ryhmissä.”

Voit tutustua tehtäviin ja ladata ne maksutta verkkosivultamme.

Jutta Lithovius ja Tiina Flygare katsovat toisiaan nauravat alppiruusujen keskellä.
Kehittämisasiantuntija Jutta Lithovius ja koulutustuottaja Tiina Flygare.

Näin kehitämme toimintaamme

  • Kiinnitämme yhä enemmän huomiota sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen koulutus- ja tapahtumapaikkojen valinnassa. Tavoitteemme on huomioida osallistujien moninaisuus ja erilaiset toimintakyvyt mahdollisimman hyvin. Apuna tässä toimivat uusittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme sekä hankintaohjeistuksemme. Voit tutustua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan verkkosivullamme.
  • Pyrimme kestävyyteen hankinnoissa ja matkustamisessa. Hankintaohjeistomme kriteerejä ovat tarpeellisuus, kotimaisuus, lähituotanto, eettisyys sekä ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Tarjoiluissa painotamme lähi-, luomu- ja kasvisruokaa. Suosimme mahdollisimman ekologisia matkustustapoja korvauksiin ja matka-aikaan liittyvillä käytännöillä.
  • Laadimme hiljattain KSL:lle turvallisemman tilan periaatteet. Nyt on aika jalkauttaa ne sekä syrjimätöntä kieltä koskevat näkökohdat opetustoimintaamme. Ohjaamme myös kouluttajamme ja yhteistyökumppanimme ottamaan ne huomioon. Voit tutustua turvallisemman tilan periaatteisiin verkkosivullamme.

Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on jatkuvasti kehittää, arvioida ja vakiinnuttaa KSL:n työtä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän maailman puolesta. “KSL:n KETU-tiimi vastaa kestävän tulevaisuuden edistämistyöstä, mutta suunnittelemme ja seuraamme toimintaa yhdessä koko henkilökunnan voimin”, summaa Lithovius.

Voit tutustua tarkemmin kestävän tulevaisuuden ohjelmaan verkkosivullamme.

Lue lisää OKKA-säätiöstä heidän verkkosivuiltaan.