Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA-säätiö on myöntänyt KSL-opintokeskukselle kestävän kehityksen sertifikaatin. Kuljemme kohti yhteiskuntaa uudistavaa toimintaa toteuttamalla Kestävän tulevaisuuden ohjelmaa. 

Tätä työtä tukee myös KSL:n strategia (2022-2026), jonka mukaisesti

  • vahvistamme sivistystyöllä demokratiaa, yhteiskuntarauhaa, dialogia ja luottamusta
  • kunnioitamme ihmisten, luonnon ja eläimien moninaisuutta
  • tunnistamme ajankohtaisia vaikuttamisen tarpeita ja olemme mukana mahdollistamassa myös kumppaneidemme vaikuttamistyötä
  • toimimme paremman maailman puolesta edistämällä aktiivista kansalaisuutta ja ekososiaalista sivistystä.

Yhdessä olemme enemmän – katse kohti tulevaisuutta.

Ohjelma on toiminnallinen ja sen tavoitteena on jatkuvasti kehittää, arvioida ja vakiinnuttaa KSL:n työtä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän maailman puolesta. Olemme jakaneet ohjelman tavoitteet kolmeen osa-alueeseen: koulutus, kulttuuri ja sivistys, järjestö- ja vaikuttamistyö sekä toimintakulttuuri.

Kestävän tulevaisuuden koulutus, kulttuuri ja sivistys 

Toimintamme perustuu yhteisöllisyyden, aktivismin ja vapauden tukemiselle ja mahdollistamiselle. Tarjoamme koulutuspalveluja, jotka antavat työkaluja tavoitteelliseen ja kehittävään järjestötoimintaan sekä vahvistavat järjestöjen ja kansalaistoimijoiden vaikuttavaa aktivismia.

Pedagogiikkamme ja kulttuuri- ja sivistystoimintamme vahvistavat kriittistä ajattelua, yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä dialogin ja vuorovaikutuksen taitoja. Koulutuksissamme, tilaisuuksissamme ja yhteisöissämme voimaannutaan toimimaan sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisen maailman puolesta.

TAVOITE #1 Mahdollistamme, tuotamme ja elävöitämme sivistyskeskustelua.

TAVOITE #2 Ekososiaalinen sivistys näkyy pedagogiikassamme sekä koulutustemme ja tilaisuuksiemme sisällöissä.

TAVOITE #3 Luomme tilaa ja aikaa merkityksellisyyden kokemuksille ja kestävän tulevaisuuden tavoittelulle.

Lue artikkeli Mitä on kulttuurinen kestävyys? verkkosivultamme.

Kestävän tulevaisuuden järjestö- ja vaikuttamistyö

KSL on järjestöjen kouluttaja, jonka vision mukaan olemme vuonna 2026 ekososiaalinen sivistäjä. Toimintaamme ohjaa yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa laadittu strategia, joka perustuu kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Tunnistamme ajankohtaisia vaikuttamisen tarpeita ja olemme mukana vahvistamassa järjestöjen ja kansalaistoimijoiden vaikuttamistyötä.

TAVOITE #1 Toimimme rohkeasti esimerkkinä ja roolimme muutoksentekijänä on vahva.

TAVOITE #2 Tempaamme jäsenjärjestöt ja sidosryhmät mukaan aktiivisiksi kestävän tulevaisuuden muutoksentekijöiksi.

TAVOITE #3 Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta toiminnan merkityksellisyyden perustana.

Kestävän tulevaisuuden toimintakulttuuri

KSL on asiantunteva, jatkuvasti uudistuva, kriittinen, avarakatseinen ja rohkea edelläkävijä. Kouluttaudumme kestävyysosaamisessa sekä yhteisönä että yksilöinä. Arjessamme toteutuvat vuorovaikutus, osallisuus ja yhteisöllisyys sekä myötätunto ja jokaisen saama arvostus omana itsenään. Meillä on kestävät rakenteet hyvinvoinnin ylläpitämiselle.

Hankintojamme ohjaa hankinta- ja sopimusohjeistus, jossa kriteerejä ovat tarpeellisuus, kotimaisuus, lähituotanto, eettisyys sekä ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Toimitiloissamme kiinnitämme huomiota kierrättämiseen sekä energian ja veden säästämiseen. Tiloja vuokrattaessa huomioimme hankinta- ja sopimusohjeistuksen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Järjestämme tilaisuuksia myös verkossa ja hybridinä.

Kestävän tulevaisuuden teemat näkyvät KSL:n arvoissa, strategiassa sekä toimintaa määräävissä ja ohjaavissa asiakirjoissa. Suunnittelemme ja seuraamme toimintaa yhdessä. Meillä on nimetty KETU-tiimi, joka vastaa kestävän tulevaisuuden edistämistyöstä.

TAVOITE #1 Katsomme tulevaisuuteen sekä kehitämme osaamistamme ja ymmärrystämme.

TAVOITE #2 Vastuullinen ja kestävä kuluttaminen on vahva osa toimintakulttuuriamme.

TAVOITE #3 Kestävän tulevaisuuden näkökulmat tulevat esiin prosesseissamme ja laatutyössämme.