Käsityöaktivismi on kansalaisaktivismin muoto, jossa otetaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin käsityön keinoin. Käsityöaktivismi!-julkaisun englanninkielinen käännös Craftivism! osallistuu kansainväliseen keskusteluun aktivismin ja käsityön yhdistämisestä.

Käsityöaktivismi on maailmanlaajuinen liike, joka yhdistää yhteisöjä ja yksilöjä kansalaisaktivismin äärelle. Craftivism!-julkaisussa käsityöaktivistit Kevät Sieppi, Linnea Saarits, Niko Lindgren alias Mending Neko, Riitta Skytt, Hanna Väätäinen, Tarja Suomi ja Vilja Joensuu kirjoittavat siitä, mikä sai heidät valitsemaan käsityöaktivismin, ja millaisia mahdollisuuksia käsityöaktivismi avaa kannan ottamiseen ja kansalaisaktivismiin. Julkaisu sisältää aktivistien laatimia matalan kynnyksen käsityöaktivismiohjeita ja -vinkkejä.

Julkaisu on ilmaiseksi tilattavissa ja ladattavissa KSL-opintokeskuksen nettisivuilta. Julkaisu on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Julkaisua on tukenut Kuluttajaosuustoiminnan säätiö. Julkaisun ulkoasun ja kuvitukset on toteuttanut Siiri Hirsiaho. Julkaisun valokuvat on ottanut Sami Repo.

Paneelikeskustelu ja työpaja kulttuuriaktivismista

Käsityöaktivistit keskustelevat aiheesta Helsingin CraftCornerin Käsityöaktivismi-näyttelyssä lauantaina 10.12.2022 klo 13-14, jonka jälkeen on mahdollista osallistua käsityöaktivismi-työpajaan.

Lue lisää paneelikeskustelusta ja työpajasta verkkosivulla.

Käsityöaktivismi-näyttely

Käsityöaktivismi-näyttely on koottu yhteistyössä Taitoliiton kanssa avoimella näyttelyhaulla. 17 käsityöaktivistia ympäri Suomea ovat valikoituneet näyttelyyn kertomaan teoksistaan ja omasta aktivismistaan. Näyttely kiertää Helsingissä, Seinäjoella ja Jyväskylässä syksyllä 2022 ja keväällä 2023.

Lue lisää Käsityöaktivismi-näyttelystä verkkosivulla.

Tietoa julkaisun kirjoittajista

Hanna Väätäinen on ohjannut käsityöryhmää Kaikkien Naisten Talossa Turussa vuodesta 2018. Osallistujat ovat olleet oleskelulupa- ja turvapaikkaprosessissa olevia naisia. Naiset ovat suunnitelleet ja valmistaneet inhimillistä turvapaikkapolitiikkaa vaativan seinävaatteen, banderollin, pöytäliinan ja osallistuneet vuosina 2019 ja 2021 Knit’n’Tag -tapahtumaan teoksilla, jotka ovat vaatineet pakkopalautusten lopettamista ja rauhaa.

Riitta Skytt on media-alan sekatyöläinen, nykyisin eläkeläinen ja freelancer, joka kirjoittaa edelleen järjestölehtiin vammaisuuteen ja erilaisuuteen liittyviä juttuja. Tärkeitä kysymyksiä Riitalle ovat muun muassa, minkälaisella käsityöllä voimme vaikuttaa julkisten tilojen esteellisyyteen. Miten käsityö torjuu tunkeilevat väkisin auttajat?

Kevät Sieppi on taiteilija, Aalto-yliopistossa kuvataidekasvatuksen maisteriopintoja viimeistelevä opiskelija, kuvataideopettaja sekä aktivistiluonne. Ihmisoikeus- ja LGBT-teemat, sukupuolen moninaisuuden kunnioittaminen, ympäristöteemat, feministinen taide, kapitalismin kritiikki sekä taide tunnetyönä ovat Keväälle tärkeitä aiheita.

Niko Lindgren alias Mending Neko korjaa vaatteita aktivismin muotona. Nikon mukaan vaatteiden korjaaminen on suorin ja välittömin tapa ilmaista tyytymättömyyttä vaateteollisuuden vallitsevaan tilaan, tuoda esille epäkohtia ja huomioida vallitsevan järjestelmän mahdottomuutta.

Tarja Suomi on toiminut tuottajana useissa kädentaitoihin liittyvissä tapahtumissa. Hän on luotsannut vuodesta 2013 lähtien Turun Aurajoen rannalla järjestettävää ja kaikille avointa Knit’n’Tagia, jossa jokirannan upeat lehmukset koristellaan neulegraffiteilla. Teoksissa on otettu kantaa muun muassa mielenterveyspalveluihin, HLBTIQ -ihmisten asemaan sekä turvapaikkapolitiikkaan.

Linnea Saarits on itseoppinut käsityötaiteilija, joka tekee taidetta erilaisin kirjontatekniikoin muun muassa Lanka Palaa -taidekollektiivissa. Hän on ohjannut Radikaalit ristipistot- ryhmää vuodesta 2016 ja myöhemmin perustanut Vilja Joensuun kanssa Alakulttuurikeskus Loukossa kokoontuvan käsityöryhmän nimeltä Joku Ompeluseura.

Vilja Joensuu on ammattinsa hylännyt pukuompelija ja anti-käsityöihminen, joka löysi oman ilmaisukanavansa kirjonnasta. Taiteilijana hän on itseoppinut. Vilja näkee, että käsityömenetelmien ja -perinteiden käyttäminen on jo itsessään poliittinen valinta. Käsitöihin liittyy sukupuolten ja yhteiskuntaluokkien välisiä hierarkioita ja valtaa, ja käsityön nostaminen nykytaiteen tekniikaksi tai aktivismin välineeksi on keino purkaa näitä asetelmia.

Lisätietoja julkaisusta ja kirjoittajien haastattelupyynnöt

Riina Näsi
kulttuurituottaja
040 7788180,