Kuvassa eläkeläisiä pöydän ääressä. Yksi piirtää väriliidulla isolle paperille.

Opinto­kerho­tuki

KSL-opintokeskus myöntää harkinnanvaraista taloudellista tukea opintokerhoille, jotka kehittävät taustayhdistyksensä toimintaa. Tukea suunnataan erityisesti KSL:n jäsenjärjestöjen piirissä toimiville opintokerhoille.

Opintokerho toimii hyvin, kun ryhmä haluaa oppia, pohtia, saavuttaa, kyseenalaista, ymmärtää tai kehittää yhdessä. Opintokerho on itsenäisesti oppiva ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa. Opintokerhossa voidaan esimerkiksi opiskella tietokoneen käyttötaitoja, tukea turvapaikanhakijoiden kotoutumista taiteen tai liikunnan avulla tai pohtia yhteiskunnallisia teemoja.

Opintokerhotuki vuonna 2017

Vuonna 2017 myönnämme opintokerhotukea etenkin tietotekniikkakerhoille ja turvapaikanhakijoiden kanssa toteutettavaan toimintaan. Jos haluat perustaa opintokerhon, täytä opintokerhosuunnitelma. Suunnitelmia käsitellään jatkuvasti, joten olemme sinuun yhteydessä pian. Kaikki myönnetyt opintokerhotuet julkaistaan myös tällä sivulla.

Jos opintokerhollesi myönnetään tukea, kaikki opintokerhon kulutositteet täytyy säilyttää. Raportti opintokerhon toiminnasta tulee palauttaa KSL-opintokeskukseen viimeistään marraskuussa. Tuki maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille vuoden loppuun mennessä.

Opintokerhotuen ehdot

  • Opintokerhossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta jäsentä.
  • Opintokerho kokoontuu vähintään viisi kertaa, ja yksi kokoontuminen kestää vähintään kaksi opintotuntia (á 45 min).
  • Opintokerho toimittaa KSL-opintokeskukseen suunnitelman yhden kuukauden kuluessa kerhon alkamisesta.
  • Opintojen päättyessä opintokerho toimittaa KSL-opintokeskukselle raportin marraskuussa.
  • Opintokerho säilyttää kaikki tositteet menoistaan esimerkiksi yhdistyksen kirjanpidossa. KSL-opintokeskuksella on oikeus pyytää kopiot opintokerhon kulutositteista ennen tuen maksamista.

SEL:n ammattiosastojen opintokerhot

Vuonna 2017 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL maksaa enintään 300 euron lisätuen KSL-opintokeskuksen tukea saaville ammattiosastojen opintokerhoille. Ammattiosaston opintokerhon teemana voi olla esimerkiksi työsuojelu: opintokerhossa voidaan pohtia yhdessä, mitä tavoitteita työpaikkojen työsuojelutoiminnalle asetetaan ja millä toimilla työsuojelua parannetaan.

SEL:n ammattiosastot hakevat opintokerhotukea KSL-opintokeskuksesta tavalliseen tapaan. SEL tekee päätöksen lisätuen myöntämisesti erikseen KSL-opintokeskuksen ilmoituksen perusteella. Tukea ei tarvitse hakea erikseen SEL:lta.

Tiina Huhtalan kasvokuva
Tiina Huhtala

Koulutustuottaja

050 590 0709
tiina.huhtala@ksl.fi